Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Æresmedlem er klubbens høyeste utmerkelse og utnevnes av Representantskapet etter innstilling av ordensråd eller HS. Ved utnevnelse følger klubbens merke; Nål med hundehode og laurbærkrans i gull med hvit emalje, samt klubbens diplom. For å bli æresmedlem må vedkommende inneha ”Fårehunden” i gull.
Se for øvrig § 6-4 i NSchKs lover

 

 Våre æresmedlemmer 

 


Arvid Strømsvik æresmedlem 10/4-21

Avd. Rogaland

Arvid Strømsvik (født 1948) ble medlem av Norsk Schäferhund Klub i 1981, og da i avd. Rogaland.  Arvid hadde den gang schäferhund fra en lokal oppdretter. Denne deltok han aktivt med på brukshund fronten. Etter hvert ble det ny hund fra Kennel Norøen, Norleif Øen, som var en kjent og aktiv oppdretter i Rogaland.  Med denne hunden ble også interessen for utstilling og avlsrelaterte deler av sporten fenget.

Også organisasjons arbeidet var interessant for Arvid og allerede i 1983 kom han inn som kasserer i avdelingens styre, et verv som han i perioder hadde i mange år. Deretter ble Arvid nestleder og allerede i 1986 tok han vervet som leder av avdeling Rogaland. Arvid hadde også interesse og energi til samtidig å ta verv i brukshundkomiteen og andre komiteer.  Det var aldri nei i hans munn hvis det var noe han kunne bidra med. 

Arvid startet sin dommerkarriere i 1985, og da først som brukshunddommer i regi av Norsk Schäferhund Klub og deretter som NBF dommer. Her har han i alle år vært en populær dommer med sin rettskaffenhet og har derfor vært meget benyttet som dommer. I 1989 ble han Karaktertest dommer for alle raser og deretter ble han dommer også for Funksjonsanalyse. Hundenes mentalitet er særdeles viktig for Arvid. I 1994 var han en av deltagerne som besto på Unghundbeskriver kurset som ble arrangert av Norsk Schäferhund Klub, og dermed var veien åpen og på slutten av 1990 tallet var han ferdig utdannet som offisiell FCI eksteriørdommer for schäferhund. I 1999 var han også ferdig utdannet som RIK dommer etter å ha tatt denne utdannelsen i Danmark, Sverige og Tyskland foruten Norge.

Arvid utpekte seg også tidlig som en stor kandidat til tillitsverv i de sentrale organer innenfor Norsk Schäferhund Klub. I 2001 ble han nestleder i Hovedstyret, et verv han hadde i flere år, før han rykket opp og ble Hovedstyrets leder i 2004 og 2005.  I 2011 tok han igjen over ledervervet i Hovedstyret og fikk i løpet av dette året klubbens noe dårlige økonomi igjen opp på et bedre nivå. Arvid har også sittet i KG for brukshundarbeide i Norsk Kennel Klub for sin spesialkompetanse på dette området.  Arvid har også ofte virket som ordstyrer på Representantskapsmøtene i de årene han selv ikke satt som leder. Arvid er pt medlem av Ordensrådet.

Arvid har hatt en beskjeden aktivitet som oppdretter, men har vært aktiv som deltager på utstillinger, og da spesielt rundt 2000 tallet med den danske hanhunden Heidums Quick og den tyske tispen Namba vom Fiemereck, som begge hadde flotte utstillingskarrierer.

Arvid har i de senere årene bodd mye i Spania, dette først og fremst grunnet sin kones helse. Til tross for dette har han aldri vært vanskelig å be i forhold til oppdrag for klubben.  Han har også bestandig reist land og strand rundt for å hjelpe til i andre avdelinger med f.eks. å få startet opp arbeide innen brukshund og RIK.  Han er en stor klubbmann og jobber aktivt for felleskapet med å dele sin kunnskap for alle og enhver.  Med sitt gode humør og dyktighet har Arvid også ofte holdt innlegg på hundeklubbers arrangement.

Arvid ble tildelt Fårehunden i Gull i 2005.  Dette for sin uselviske innsats for rase og klubb gjennom alle år.

 


Johnny Johnsen æresmedlem 07/4-19

Avd. Helgeland

Johnny Johnsen (født 1944) ble medlem av Norsk Schäferhund Klub i 1975. Ganske umiddelbart ble han aktivt med for å få startet opp avd. Helgeland i 1979.

Johnny var helt fra starten aktiv med i styre og stell og han har vært formann i avd. Helgeland i mange, mange år. Johnny har da naturlig nok også deltatt på de fleste representantskaps møter siden avd. Helgeland ble opprettet.

Foruten sitt engasjement i lokal avdeling har også Johnny hatt verv i mange perioder i sentrale organer som Hovedavlsrådet, Hovedbrukshundutvalget og Valgkomiteen. Han er også i dag medlem i Valgkomiteen. I disse utvalgene har han nedlagt et stort og engasjert
arbeide for rase og klubb.

Med sin store interesse for den hele schäferhund utdannet Johnny seg tidlig på de forskjellige områdene innenfor en dommer utdannelse. Han ble ganske raskt eksteriør dommer, kårings dommer, brukshund dommer og dommer for de forskjellige mentaltestene. Johnny benyttes også i dag aktivt innenfor alle disse dommer områdene.

Med sin store kunnskap innenfor den hele schäferhund har Johnny holdt mange foredrag og kurs opp gjennom årene til stor glede for de mange tilhørere.

På begynnelsen av 1980 årene startet Johnny og hans frue Frøydis oppdrett under kennel navnet Fancyborgen. Dette var et relativt lite og seriøst oppdrett som fikk frem en hel del Championer og også norske vinnere i den 10 års perioden de var aktive.

Johnny er et Ja menneske lokalt og sentralt. Han er alltid tilstede der det skjer noe med schäferhund.

Johnny ble i 1995 tildelt Fårehunden i Gull.

I 2019 belønnet Ordensrådet og HS Johnny Johnsen med et Æresmedlemskap for hans uselviske innsats for rase og klubb gjennom alle år.

 


Tor Aspengren æresmedlem 07/4-19

Avd. Moss/Vestby

Tor Aspengren (født 1947) ble medlem av Norsk Schäferhund Klub i 1971 og da i avd. Romerike. Han ble raskt med i avdelingens styre og stell.

I 1981 flyttet Tor til avd. Moss og Vestby, og etter også der å ha vært aktiv med i styre og stell ble han formann i 2001. Han har siden den gang innehatt dette vervet.

Innenfor Hovedstyret satt Tor som viseformann i flere år fra 1981 frem til han gikk på somformann av Hovedstyret i 1984. Siden den gang har han til sammen sittet hele 13 år som Hovedstyrets formann, senest for perioden 2006 til 2009.

Tor har hatt verv på lokalt og sentralt nivå kontinuerlig siden 1973. Han har da naturlig nok deltatt på de fleste representantskapsmøtene siden den gang, samt også virket som Norsk Schäferhund Klubs representant på nordiske og WUSV møter da han satt som Hovedstyrets
formann.

Vi må spesielt fremheve Tors aktive virke mot moderlandet Tyskland for å få satt Norge på kartet i forhold til å få godkjent våre prøver og kåringer, samt også å få innført de tyske prøvene i Norge. I den forbindelsen ble han også valgt som nordisk representant, og som styremedlem, inn i schäferhund klubbenes verdensunion WUSV. Tor innehadde dette vervet i hele 8 år.

Tor begynte med oppdrett på begynnelsen av 1980 tallet, og da uten kennelnavn. Fra 1988 til 2000 var han medeier av kennel Vindelbroen, før han startet med eget kennelnavn Veemtroppen i 2000. Gjennom årene har det har blitt oppdrettet mange norske vinnere, Auslese hunder og Championer.

Tor ble i 1995 tildelt Fårehunden i Gull.

I 2019 belønnet Ordensrådet og HS Tor Aspengren med et Æresmedlemskap for sin store lidenskap og innsats for rase og klubb gjennom alle år.

 


Rolf Mangerud æresmedlem 25/3-17

Avd. Romerike

Rolf Mangerud (født 1950) ble medlem av Norsk Schäferhund Klub i 1973 og da i avd. Nordenfjeldske.

Han har vært mangeårig formann i avd. Nordenfjeldske og også i avd. Romerike som han etter hvert flyttet til.

Rolf var formann i Hovedstyret i Norsk Schäferhund Klub fra 1989 til 1995.

Han har vært en stadig representant på klubbens Representantmøter siden han kom med i klubben. Og har også flere ganger virket som ordstyrer på disse møtene.

Rolf har også sittet i Disiplinærutvalget i Norsk kennel Klub, og var da dette utvalgets leder.

Rolf startet tidlig oppdrett under kennel navnet Romi, da sammen med sin første kone, og har siden da drevet et meget seriøst og suksessfullt oppdrett. Kennel Romi ble tildelt Norsk Kennel Klubs oppdretterpris i 2017.

Rolf ble i 1995 tildelt Fårehunden i Gull som medlem i avd. Nordenfjeldske.

Rolf Mangerud fremstår som en person med alltid meget klare og fornuftige meninger i forhold til rase og klubbens drift både innad og utad. Ordensrådet og HS belønnet ham med et Æresmedlemskap i 2017 for hans uselviske innsats for rase og klubb gjennom alle år.

 


Liv Evjen æresmedlem 20/3-04

Avd. Nordenfjeldske

Liv Brækstad Evjen (født 1944) ble medlem av Norsk Schäferhund Klub i 1960. Hun hadde allerede da vært aktivt med i avd. Nordenfjeldske siden fødselen av, idet hennes foreldre Ingerid og Odd Brækstad var aktive medlemmer av avdelingen og alltid trakk jentungen med seg rundt på sosiale treninger og arrangement.

Ofte er det så at barn av aktive foreldre ikke fortsetter med samme interesse for hund som foreldrene har. For Liv sin del var det omvendt. Hun var glødene interessert i både rasen og det organiserte hundemiljøet. Hun kunne rett og slett ikke få nok av alt som handlet om hund, og da spesielt om schäferhunden.

Allerede i 1963 ble hun opptatt som medlem i foreldrenes kennel Ingodd, som var registrert i 1959. Opp gjennom årene har det blitt oppdrettet mange store stjerner og kennelen har også flere år blitt kåret til Norges beste oppdretter. Etter foreldrenes død driver Liv nå kennel Ingodd alene med hjelp at av et stort Team apparat rundt seg. Liv Evjen og kennel Ingodd er tildelt Mimi prisen til oppdretter med omsorg for klubb og rase, samt også at kennelen ble tildelt Norsk Kennel Klubs ettertraktede oppdretterpris i 2001.

Den store interessen for spesielt avl og oppdrett gjorde sitt til at hun allerede i 1964 besøkte det tyske Siegerschau, og da i Køln. Hun ble medlem av den tyske moderklubben Verein für deutsche Schäferhunde (SV) i 1965 og er dermed 50 års Hedersmedlem av SV. Hun er den eneste person i Norge som til dags dato har oppnådd denne ære. Liv har flere ganger representert Norsk Schäferhund Klub på WUSV møter i Tyskland dagen etter Siegerschau.

På et tidlig tidspunkt ble Liv med i avd. Nordenfjeldskes styre og stell, og her har hun gjennom alle år virket i de fleste posisjoner. Hun sto også i sin tid bak oppbyggingen av avd. Nordenfjeldskes avlsrådsarbeide.

Liv virket også som redaktør av klubbens tidskrift «Schäferhunden» i 4 år fra 1966-1969.

Liv kom tidlig med som medlem av Hovedavlsrådet og har der vært aktiv i mange valg perioder.

I 1989 ble hun innvalgt som sekretær i Hovedstyret og satt i denne posisjonen i ca. 4 år.

Samtidig med dette var hun også aktiv innenfor Norsk Kennel Klub, og da først i datidens oppdretter komite. Først på 90 tallet fikk hun av Norsk Schäferhund Klub ansvaret for oppfølging av blødersykdommen Hemofili A, dette i samarbeid med Norsk Kennel Klub. Her ble det nedlagt et enormt arbeide med oppfølging av stamtavler og prøvetaking, noe som resulterte i at sykdommen ganske raskt kom under kontroll. Samtidig med dette ble Liv innvalgt som medlem av Sunnhetsutvalget i Norsk kennel Klub. Et verv som hun hadde i ca. 25 år, og da bl.a. som talerør for vår rase schäferhunden. Liv ble tildelt Norsk Kennel Klubs sølvmerke i 1998, for sitt arbeid for rase og klubb.

Med den store interessen Liv hadde for den hele schäferhund gjorde det sitt til at hun utdannet seg først som eksteriørdommer (1987), kåringsdommer og deretter som Karaktertest dommer. Hun har virket som dommer i inn og utland ved mange store arrangement, og er fremdeles aktiv innenfor disse dommer områdene.

I 2007 tok Liv over som sekretær i Ordensrådet, og har på sedvanlig måte behandlet dette vervet på en ryddig måte.

Liv ble tildelt Fårehunden i Gull i 2002 og ble Æresmedlem i 2004, for sin uselviske innsats for rase og klubb gjennom alle år.

 


John G. Torsvik æresmedlem 2006 (død 2023)

Minne side til John G. Torsvik

Avd. Bergen

Else Carlsen æresmedlem 1998 (død 2022)

Avd. Romerike

Thor Moen æresmedlem 10.03.1996 (død)

Avd. Nordenfjeldske

 

Mimi Lønnum æresmedlem 1991 (død)

Avd. Oslo

Jan Tofteberg æresmedlem 1990 (død)

Avd. Fredrikstad

Odd Spjøtvold æresmedlem 1982 (død)

Avd. Nordenfjeldske

 

Kjell Hansen æresmedlem 1974 (død 2002)

Avd. Fredrikstad

Kåre Johnsen æresmedlem (død)

Avd. Oslo

Hilmar Djupmork æresmedlem (død)

Avd. Nordenfjeldske

 

Sist oppdatert 22.03.2023 kl. 12:10

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn