Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

RETNINGSLINJER FOR SENTRALE RÅD OG UTVALG I
NORSK SCHÄFERHUND KLUB

REV. 4 – 21.11.2018

Oppdatert §3-4 12.01.2022


Kap 1 HOVEDAVLSRRÅD (AVL)

§1-1 SAMMENSETNING

NSchK har et hovedavlsråd (AVL) som består av 5 medlemmer, hvorav leder fortrinnsvis skal være eksteriørdommer. Av rådets medlemmer skal minimum 3 være eksteriørdommere for rasen, de øvrige bør ha særlige forutsetninger for å kunne bedømme avlsmessige spørsmål og/eller kunne dekke en sekretariatsfunksjon i rådet.

§1-2 VALG

AVL velges for 2 år av gangen, dog slik at 2 medlemmer står på valg annethvert år.
AVLs medlemmer velges av representantskapsmøtet.

§1-3 ARBEIDSOMRÅDE/ANSVAR

Utvalget har følgende hovedansvar:

- Gjennomføre og kartotekføre avlskåringer og avlsgodkjenninger.
- Ajourføre våre avlstatutter.
- Rekruttere nye dommere.
- Ha kontakt med oppdrettere.
- Påse at avlen foregår etter de retningslinjer klubben til enhver tid har trukket opp.

§1-4 FORSLAG TIL ENDRINGER

Forslag vedrørende avlsrådssaker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet, må fremmes gjennom AVL.
AVL avgjør om eventuelle forslag skal behandles på representantskapsmøtet. HS kan overprøve AVLs avgjørelse.

§1-5 TILLEGGSKOMPETANSE

Ved ressurskrevende prosjekter kan AVL trekke inn kompetanse utover de på representantskapsmøtets tillitsvalgte personer.

Kap 2 HOVEDBRUKSHUNDUTVALGET (HBU)

§2-1 SAMMENSETNING

NSchK har et hovedbrukshundutvalg (HBU) som skal bestå av 6 medlemmer, hvorav leder fortrinnsvis skal være brukshunddommer.

§2-2 VALG

HBU velges for 2 år av gangen, dog slik at 3 medlemmer står på valg annethvert år.
HBUs medlemmer velges av representantskapsmøtet.

§2-3 ARBEIDSOMRÅDE/ANSVAR

Utvalget har følgende hovedansvar:
- Trekke opp retningslinjer for brukshundarbeidet.
- Sørge for at det finnes tilstrekkelig med dommere, instruktører og figuranter.
- Påse at nødvendig kompetanse forefinnes i alle NSchKs avdelinger.

§2-4 FORSLAG TIL ENDRINGER

Forslag vedrørende brukshundsaker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet, må fremmes gjennom HBU.
HBU avgjør om eventuelle forslag skal behandles på representantskapsmøtet. HS kan overprøve HBUs avgjørelse.

§2-5 TILLEGGSKOMPETANSE

Ved ressurskrevende prosjekter kan HBU trekke inn kompetanse utover de på representantskapsmøtets tillitsvalgte personer.

Kap 3 ORDENSRÅDET

§3-1 SAMMENSETNING

NSchK har et ordensråd som består av 4 medlemmer.

§3-2 VALG

Ordensrådet velges på representantskapsmøtet.
Medlemmene velges for 2 år av gangen, dog slik at halvparten av medlemmene er på valg hvert år.

§3-3 ARBEIDSOMRÅDE/ANSVAR

Rådets oppgave er å ta stilling til spørsmål om innstilling av æresmedlemmer, og forvalte klubbens orden ”Fårehunden”. Rådet skal i dialog med avdelingene bidra til mest mulig lik praksis med innstilling og tildeling over hele landet.

§3-4 DEFINISJONER

For ordenen ”Fårehunden” er det egne statutter godkjent av Representantskapet.

A. BRONSE
Bronse skal være den første orden som utdeles til et medlem. Medlemmet må ha vært medlem i minimum 5 år. Ved å bruke bronse ved første utdeling, kan det være naturlig å påskjønne medlemmet ytterligere ved å utdele sølv senere

B. SØLV
Utført i sølv og rød emalje, båret i grønt bånd med gule kanter. Sølv kan utdeles til et medlem som tidligere har fått bronse. Medlemmet må ha vært sammenhengende medlem i minimum 10 år. DET SKAL GÅ MINIMUM 5 ÅR ETTER UTDELINGEN AV BRONSE. Sølv vil være den høyeste orden for medlemmer som har lagt ned et arbeid i og for egen avdeling utover det man kan forvente.

C. GULL
Hundehode av gull, resten forgylt med hvit emalje båret i grønt bånd. Gull kan utdeles til medlemmer som tidligere har orden i sølv. Gull er den høyeste orden vi kan påskjønne et medlem. Gull gis kun til medlemmer som har utført oppgaver til beste for rase og klubb langt utover det man kan forvente, og som også har bemerket seg utover egen avdeling» Medlemmet må ha vært sammenhengende medlem i 15 år. DET SKAL GÅ MINIMUM 5 ÅR ETTER UTDELINGEN AV SØLV.

§3-5 INNSTILLING

Innstilling til dekorering av fortjent medlem sendes ordensrådet fra avdelingsstyrene eller HS, senest 2 måneder før ønsket utdelingsdato.
Ordensrådet kan også på eget initiativ innstille til æresmedlemskap overfor representantskapsmøtet og tildele ordener til fortjent medlem.

§3-6 UTNEVNELSE

Ordensrådet fatter vedtak om hvorvidt et medlem skal tildeles ”Fårehunden” i bronse, sølv eller gull, enten etter innstilling eller etter eget
vedtak. Før ordensrådets vedtak settes i kraft skal HS orienteres.

§3-7 UTDELING

Ordenen utdeles på avdelingenes generalforsamling, møter eller andre tilstelninger etter beslutninger av ordensrådet og avdelingens styre.
Utdelingen foretas av ordensrådet eller den dette bemyndiger hertil.

§3-8 ÆRESMEDLEM

Æresmedlem er klubbens høyeste utmerkelse og utnevnes av Representantskapet etter innstilling av ordensråd eller HS. Ved utnevnelse
følger klubbens merke; Nål med hundehode og laurbærkrans i gull med hvit emalje, samt klubbens diplom. For å bli æresmedlem må
vedkommende inneha ”Fårehunden” i gull.
Se for øvrig § 6-4 i NSchKs lover

Sist oppdatert 12.01.2022 kl. 09:23

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn