Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

DISIPLINÆRUTVALGET (DU)

 

Disiplinærutvalget er et utvalg som skal klargjøre forhold med foreliggende opplysninger, hvor det foreligger mistanke om brudd på lover og bestemmelser innen Norsk Schäferhund Klub.

Disiplinærutvalget utpekes av HS og DU skal bestå av leder, to medlemmer og et varamedlem.

DU skal innhente relevante opplysninger om forholdet, og innstille til Hovedstyret om eventuelle disiplinære forføyninger i h.t NKK’s lover kap. 7.

DU skal jobbe uavhengig, og kan ikke instrueres av HS i sakene. HS er ansvarlig og avgjørende myndighet i disiplinærsaker og kan derfor fritt velge om de vil følge DU’s anbefalinger.

Saker som blir meldt inn til DU bør i første rekke komme fra HS, eller fagutvalg, og inneholde et minimum av faktaopplysninger. Slike fakta kan være; om de angjeldende personer er medlemmer, tydelig gjerningsbeskrivelse etc. 

Medlemmenes rettssikkerhet skal ivaretas. Fremsettelse av ubegrunnede, løse påstander vil derfor ikke bli gjenstand for behandling i utvalget.

 

Oppbygging av dokumenter, og div frister.

For å sikre en ryddig og ensartet behandling av sakene i utvalget, skal saksdokumentene følge en fast struktur. Dette letter også HS sin gjennomgang av saken, og gjør det lettere å påse at alle nødvendige dokumenter er på plass før endelig beslutning om reaksjon fattes.

Sakene nummereres fortløpende med år, saksnummer og dok.nr i øvre høyre hjørne, f.eks 2017-5 dok 3.

Saker som er til behandling i DU, skal alltid ha en dokumentliste som første dokument. Dette for å sikre at dokumenter som er lagt ved på et tidspunkt i saksbehandlingen ikke blir borte på et senere tidspunkt.

Dok 0    Opplysninger om person, kennel eller andre opplysninger som kan regnes som sensitive. Disse opplysningene legges på minnepinne, for å ivareta mest mulig av sikkerheten av hensyn til personvernet.    

Dok 1    Grunnlaget for at det opprettes en sak. Hvordan har klubben fått kjennskap til forholdet med mer.

Dok 2    Brev til medlemmet hvor det orienteres om hva som er grunnlag, og hvilke lover eller retningslinjer som kan være overtrådt. Medlemmet blir gitt en svarfrist på 14 dager.

Dok 3    Svar fra medlemmet. Hvis DU har behov for ytterligere opplysninger, kontakter DU person / kennel med ny svarfrist på 14 dager.

Dok 4 og utover.  Andre opplysninger som er innhentet og som er relevant for saken. Opplysninger fra andre involverte mm. Disse dokumentene legges i datorekkefølge.

Nest siste dokument:  DU's innstilling til HS.

DU har en frist på 4 uker til å ferdigbehandle saken, etter at alle nødvendige opplysninger er innhentet.

HS har en frist på 4 uker til å fatte en avgjørelse i saken.

Siste dokument: HS avgjørelse med info om ankemuligheter.

Sist oppdatert 27.04.2021 kl. 15:42

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn