Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

UTDANNELSE AV EKSTERIØRDOMMERE I NSCHK 2020

 

Utvelgelse:

Aspiranten skal være et velrenommert medlem av Norsk Schäferhund Klub med en god oppdrettererfaring og god kunnskap om Schäferhundavl.

Søknad om opptak:

Søknad sendes HS for vurdering. HS kan avvise søkere og begrunnelse gis ikke.

Kvalifikasjoner:

•       Aspiranten skal kunne uttrykke seg i skrift og tale.

•       Aspiranten skal ha vært medlem i en periode på 5 år.

•       Aspiranten skal aktivt ha deltatt i – og bestått – bruksprøver med egne hunder.

•       Aspiranten skal ha innsikt i klubbens arbeid og gjerne selv ha hatt styreverv i lokal avdeling.

•       Godkjente elever/aspiranter kan til enhver tid under utdannelsen stoppes av Hovedstyret (HS).

•       Søker skal ha god vandel og ordnet økonomi.

Dispensasjon:

Hovedstyret (HS) vil i enkelttilfeller kunne dispensere fra ovenstående bestemmelser.

Utdannelsen:

Utdannelsen består av en praktisk og teoretisk del. I tillegg må det påregnes selvstudie.

Praktisk del:

Eleven skal følge minst 4 forskjellige spesialdommere ved valpeskuer, utstillinger og avlskåringer og ta aktiv del i bedømmelsen gjennom samtale med dommeren. Aspiranten skal avlegge minimum 2 aspirantarbeider med minimum 50 hunder. Det skal skrives kritikk på samtlige hunder på utstillingen, inklusive valper. I tillegg skal minst 10 hunder beskrives muntlig for dommeren.  Aspiranten skal før dommerens opprop, avlevere liste over sitt forslag til opprop. Aspiranten skal tydelig avgi kvalitet på hundene. Oppropet skal i stor grad være lik dommerens. Alle aspirantarbeidene må være for dommere som er godkjent av Norsk Schäferhund Klub. Aspiranten skal i tillegg følge minst 2 bruksprøvedommere og høre på og diskutere deres vurdering av hundenes psyke med vekt på hundens drifter.

Teoretiske del:

Aspiranten skal ved selvstudie sette seg inn i følgende emner:

•       NKK’s og NSchK’s utstillingsregler

•       NSchK’s avlskåringsregler

•       Schäferhundens anatomi og eksteriør

•       Schäferhundens historie med vekt på den nyere historie

•       Schäferhundens psyke og vesensegenskaper

•       NSchK’s bruksprøveprogram

•       Arvelighetslære

 

Litteratur som kan anbefales:

Genetikk, avl og oppdrett, NKK Hund og atferd, NKK

NKK’s fire dommerkompendier

E. Orschler:” Bedømmelse av den tyske schäferhund”

Arne Bak Rasmussen:” Højavlslinier/ Markante linjer i tysk schæferhundeavl

Bruks-programmene Sundgren:” Bedre hundeavl”

Autorisasjon:

Ved vurdering av aspirantens arbeide skal hovedvekt legges på den praktiske delen. Der kreves først og fremst kjennskap til utstillings- og avlskåringsreglene og schäferhundens eksteriør.

Der gis ingen karakter, kun betegnelsen: Bestått – Ikke bestått

Etter ferdig avlagt og bestått aspirantarbeide innstiller Hovedstyret til godkjennelse som dommer.

Ved godkjennelse gis aspiranten status som dommer i Norsk Schäferhund Klub og kan dømme ved valpeskue samt voksne etter regler for utstillinger etter tysk mønster. Vedkommende vil også bli anbefalt for videre utdanning som eksteriørdommer i NKK.

Det vil også bli gitt anledning til å bli vurdert til utdannelse som SV godkjent dommer på nasjonalt og internasjonalt nivå:

•      Kurs tatt i Augsburg

•      Dommer elev for 1 av SVs utdanningsdommere (for nasjonal SV anerkjente dommere)

•      Dommer elev for 4 av SVs utdanningsdommere (for internasjonale anerkjente dommere)

Instrukser:

Eksteriørdommere:

Dommere som innvilger å ha en elev/aspirant, skal ved samtale med elev/aspiranten danne seg et inntrykk av dennes forståelse av oppgaven. På grunnlag av disse samtaler, samt ved gjennomlesning av aspirantens beskrivelser, utferdige en skriftlig vurdering av elev/aspiranten. Vurderingen sendes senest 14 dager etter arrangementet til Hovedstyret

Dommeraspiranter/elever:

Aspiranten/eleven etablerer selv avtaler med eksteriørdommere. Inngåtte avtaler med angivelse av dato sendes til Hovedstyret.

Bruksprøvedommere:

Dommeraspiranten følger bruksprøvedommerne. Ved samtale med aspiranten vurderes dennes forståelse av hundenes vesen og bruksegenskaper.

En skriftlig vurdering av aspiranten sendes til Hovedstyret senest 14 dager etter arrangementet.

Dommerinstruks:

Beskjeftigelse som dommer er et viktig element i NSchK’s arbeid.

Derfor må han/hun i alle relasjoner overholde klubbens vedtekter, samt sørge for å videreutvikle seg gjennom deltagelse i klubbarrangementer m.m.

Dommergjerningen er ulønnet og skal kun honoreres med de beløp som er fastsatt av klubben.

Man er som dommer forpliktet til å delta ved NSchK’s dommermøter for eksteriørdommere.

Sist oppdatert 27.11.2020 kl. 15:11

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn