Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

STATUTTER FOR AVL I NORSK SCHÄFERHUND KLUB

REV. 5 – 10.04.2021

 

 

Kap. 1 KRAV TIL AVLSDYRET

 

§1-1 KRAV TIL KÅRINGER
-  Alle hunder må før de anvendes i avl være avlskåret i samsvar med Tysk avlskåring i et av WUSV’s medlemsland, eller avlskåret/avlsgodkjent iht. NSchK’s norske avlskåring.

§1-2 ALDERSGRENSER
-  Tispe som skal anvendes i avl må ikke pares før fylte 20 måneder.

-  Hannhund som skal anvendes i avl må være fylt 24 måneder.

§1-3 INNAVL
-  Innavl sterkere enn 3-3 er ikke tillatt. Dette gjelder også innavl på individenes hel-/halvsøsken.

§1-4 HD-STATUS
-  Hunder med grad C kan kun pares med hunder grad A eller B.

-         Gjelder både normalpelsede og langhårede hunder.

§1-5 AA STATUS
-  Hunder med AA :1 (svak grad ) kan kun pares med hunder som er AA :0 (fri)

-         Gjelder både normalpelsede og langhårede hunder.

Kap. 2 KRAV TIL OPPDRETTER/TISPEEIER/HANNHUNDEIER

§2-1 REGISTRERING AV VALPER
-  Oppdretter er forpliktet til å registrere alle valper i Norsk Kennel Klubbs stambokregister før valpene er 3 måneder gamle.

§2-2 LEVERING AV VALPER
-  Laveste alder for valp ved levering er 7 uker.

§2-3 HANNHUND OG TISPEEIERS FORPLIKTELSER
-  Alle tispeeiere og hannhundeier er gjensidig forpliktet til å sjekke at parringspartner oppfyller våre krav til avl.

§2-4 OPPDRETTERS FORPLIKTELSER
§2-4-1 Oppdretter er forpliktet til å melde skriftlig fra til NSchK’s sekretariat senest 14 dager etter paring, og senest 14 dager etter fødsel.

Oppdretter er samtidig pliktig til å legge informasjon ang. parringen/fødselen på vår valpeliste på nett.

-  Det skal til enhver tid benyttes fastlagte skjemaer, og meldingen skal skje elektronisk

§2-4-2 Oppdretter plikter å gi avlskontakten eller annen representant fra NSchK anledning til å inspisere valpekull før levering. Dette iht.beskrivelser i avlkontaktens arbeidsområde.

§2-4-3 Oppdretter er pliktig til å påse at valpekullet blir registrert på vår valpeliste.

 

§2-4-4 Oppdretter er forpliktet til å følge NKKs etiske retningslinjer for hundeavl.

§2-4-5 Oppdretter skal opptre utad slik at de ikke skader NSchKs renomè.

 

Kap. 3 IMPORT/BRUK AV HUND OG HUNDER I UTLANDET

§3-1 IMPORTERTE OG UTENLANDSKEIDE HUNDER SOM SKAL STÅ TIL AVL I NORGE
-  Før hunden kan anvendes til avl, skal dokumentasjon på at den tilfredsstiller våre avlskriterier sendes NSchKs sekretariat.

Den som disponerer hunden er ansvarlig for å sende inn flg.:

-  Kopi av stamtavle

-  Kåringspapirer

-  Utdannelsesbevis

-  Annen nødvendig dokumentasjon.

-  Dette sendes sekretariatet.

§3-2 IMPORTERTE DREKTIGE TISPER
-  Papirer på importerte drektige tisper skal sendes inn senest 8 dager etter ankomst til Norge. Tispen må oppfylle våre avlskrav.

§3-2 TILBAKEFØRTE HUNDER
-  Før tilbakeført hund kan anvendes til avl skal dokumentasjon; på at den er utdannet, har fullført og bestått offisielle prøver, sendes NSchKs sekretariat.

-  Den som disponerer hunden er ansvarlig for å sende inn dokumentasjon på:

o Prøvested

o  Dommer

o  Arrangør

o  Kopi av prøveresultatene

o  Har hunden fullført kåring, skal kopi av denne sendes inn.

§3-2-1 Gjelder dette drektig tispe, skal papirene sendes inn senest 8 dager etter ankomst Norge.

§3-3 HANNHUNDER SOM STÅR I UTLANDET

-  Hannhunder, som står i utlandet og som brukes på norsk eide tisper, må være kåret i samsvar med Tysk kåring.

§3-3-1 Ved bruk av utenlandsk hannhund kan Hovedavlsrådet evt. HAR- sekretariatet be oppdretter sende inn kopi av stamtavle og kåringspapirer på hannhunden som er benyttet.

§3-4 UTENLANDSK EIDE TISPER
-  Utenlandskeide tisper som brukes på norsk eide hannhunder må oppfylle hjemlandets krav til avl.

 

Kap. 4 BRUDD PÅ STATUTTENE

§4-1 FORPLIKTELSE
-  Alle som melder seg inn i NSchK aksepterer disse statuttene og forplikter seg til å følge dem.

§4-2 BRUDD IHT Kap 1, Kap 2 og Kap 3.

-  Brudd iht. disse kapitler vil medføre disiplinære sanksjoner fra Hovedstyret

Sist oppdatert 10.06.2021


STATUTTER FOR AVL I NORSK SCHÄFERHUND KLUB

REV. 4 – 07.06.2018


Kap. 1 KRAV TIL AVLSDYRET

§1-1 KRAV TIL KÅRINGER
- Alle hunder må før de anvendes i avl være avlskåret i samsvar med Tysk avlskåring i et av WUSV’s medlemsland, eller avlskåret/avlsgodkjent iht. NSchK’s norske avlskåring.

§1-2 ALDERSGRENSER
- Tispe som skal anvendes i avl må ikke pares før fylte 18 måneder.
- Hannhund som skal anvendes i avl må være fylt 2 år.

§1-3 INNAVL
- Innavl sterkere enn 3-3 er ikke tillatt. Dette gjelder også innavl på individenes hel- /halvsøsken. 

§1-4 HD-INDEKS FRA NKK
- Dersom begge foreldrene i en kombinasjon har fått tildelt HD - indeks fra NKK skal denne benyttes.
- Total indeks for kombinasjonen må være minimum 200.

§1-5 MANGLENDE HD-INDEKS
- Følgende gjelder hvor det ikke er tildelt HD -indeks til ett eller begge foreldredyr.
- Hunder med HD grad C kan kun pares med hunder grad A eller B.

§1-6 AA STATUS
- Hunder med AA :1 (svak grad ) kan kun pares med hunder som er AA:0 (fri)

Kap. 2 KRAV TIL OPPDRETTER/TISPEEIER/HANNHUNDEIER

§2-1 REGISTRERING AV VALPER
- Oppdretter er forpliktet til å registrere alle valper i Norsk Kennel Klubbs stambokregister før valpene er 3 måneder gamle.

§2-2 LEVERING AV VALPER
- Laveste alder for valp ved levering er 7 uker.

§2-3 HANNHUND OG TISPEEIERS FORPLIKTELSER
- Alle tispeeiere og hannhundeier er gjensidig forpliktet til å sjekke at parringspartner oppfyller våre krav til avl.

§2-4 OPPDRETTERS FORPLIKTELSER

§2-4-1 Oppdretter er forpliktet til å melde skriftlig fra til NSchK’s sekretariat senest 14 dager etter paring, og senest 14 dager etter fødsel.

Oppdretter er samtidig pliktig til å legge informasjon ang. parringen/fødselen på vår valpeliste på nett.
- Det skal til enhver tid benyttes fastlagte skjemaer, og meldingen skal skje elektronisk

§2-4-2 Oppdretter plikter å gi avlskontakten eller annen representant fra NSchK anledning til å
inspisere valpekull før levering. Dette iht.
beskrivelser i avlkontaktens arbeidsområde.

§2-4-3 Oppdretter er pliktig til å påse at valpekullet blir registrert på vår valpeliste.

§2-4-4 Oppdretter er forpliktet til å følge NKKs etiske retningslinjer for hundeavl.

§2-4-5 Oppdretter skal opptre utad slik at de ikke skader NSchKs renomè.

Kap. 3 IMPORT/BRUK AV HUND OG HUNDER I UTLANDET

§3-1 IMPORTERTE OG UTENLANDSKEIDE HUNDER SOM SKAL STÅ TIL AVL I NORGE
- Før hunden kan anvendes til avl, skal dokumentasjon på at den tilfredsstiller våre avlskriterier sendes NSchKs sekretariat.
Den som disponerer hunden er ansvarlig for å sende inn flg.:
- Kopi av stamtavle
- Kåringspapirer
- Utdannelsesbevis
- Annen nødvendig dokumentasjon.
- Dette sendes sekretariatet.

§3-2 IMPORTERTE DREKTIGE TISPER
- Papirer på importerte drektige tisper skal sendes inn senest 8 dager etter ankomst til Norge

§3-2 TILBAKEFØRTE HUNDER
- Før tilbakeført hund kan anvendes til avl skal dokumentasjon; på at den er utdannet, har fullført og bestått offisielle prøver, sendes NSchKs sekretariat.
- Den som disponerer hunden er ansvarlig for å sende inn dokumentasjon på:
o Prøvested
o Dommer
o Arrangør
o Kopi av prøveresultatene
o Har hunden fullført kåring, skal kopi av denne sendes inn.

§3-2-1 Gjelder dette drektig tispe, skal papirene sendes inn senest 8 dager etter ankomst Norge.

§3-3 HANNHUNDER SOM STÅR I UTLANDET
- Hannhunder, som står i utlandet og som brukes på norsk eide tisper, må være kåret i samsvar med Tysk kåring.

§3-3-1 Ved bruk av utenlandsk hannhund kan AVLS-ANSVARLIG evt. AVL-sekretariatet be oppdretter sende inn kopi av stamtavle og kåringspapirer på hannhunden som er benyttet.

§3-4 UTENLANDSK EIDE TISPER
- Utenlandskeide tisper som brukes på norsk eide hannhunder må oppfylle hjemlandets krav til avl.

Kap. 4 BRUDD PÅ STATUTTENE

§4-1 FORPLIKTELSE
- Alle som melder seg inn i NSchK aksepterer disse statuttene og forplikter seg til å følge dem.

§4-2 BRUDD IHT Kap 1 og Kap 2.
- Brudd iht. disse kapitler vil medføre disiplinære sanksjoner fra Hovedstyret

§4-3 BRUDD IHT Kap 3
- Brudd på dette medfører at parringen ikke kan godkjennes iht. våre statutter og kullene kan ikke
innføres i NSchKs base for ”Melding omparring” eller ”Melding om fødsler”.

Sist oppdatert 11.06.2021 kl. 08:11

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn