Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Generelle regler for Avlskåring

Alminnelige bestemmelser

1. SV (Schäferhund verein) som er anerkjent av FCI og VDH (Verein für das deutsche Hundewesen) er rasens grunnlegger og således ansvarlig for rasens standard og de generelle bestemmelser for denne.

2. Sv’s kåringsforskrift tjener til fremme av den planmessige avlen av schäferhunder og regulerer hele kåringsvesenets arbeidsmetoder.

3. NSchK er samarbeidende med NKK og medlem av WUSV.

4. NSchK er ansvarlig for å ivareta rasens utvikling i Norge.

5. Disse kåringsforskrifter er derfor en del av NSchK’s vedtekter og bindende/forpliktende for alle klubbens medlemmer.

6. Kåringsforskriftenes hensikt er å finne et utvalg av avlsdyr som i sitt vesen, arbeidsevne og anatomiske oppbygning i sælig grad viser seg egnet til å fremme og bevare rasen.

7. Regler som er sæegne for Tysk kåring i Norge, justeres samtidig som det skjer endringer i Tyskland. Regler for Norsk Avlskåring reguleres når HS/ AVL finner det formålstjenlig.

8. Hund skal være tydelig ID merket. Enten ved lesbar tatovering i øret, eller ved standardisert microchips.

 

NSchK kåringsansvarlig

1. Kåringsansvarlig lager den årlige kåringsplanen (tidspunkt, frister, arrangerende avdelinger, fungerende kåringsdommere, kåringsdistrikt o.s.v.).

2. Kåringsansvarlig registrerer alle kåringsberetningene, den formelle riktigheten kontrolleres og beretningen dokumenteres.

 

Kåringsdommere

1. Til gjennomføring av kåringer utnevner NSchK erfarne spesialdommere til kåringsdommere.

2. En kåringsdommer er medlem av Norsk Schäferhund Klub eller samarbeidende organisasjon.

3. Kåringsdommere for Tysk kåring utdannes separat og i samarbeid med SV.

4. Kåringsdommerne har ingen krav på å kunne dømme kåringer hvert år.

 

Kåringsdistrikt - kompetanse

1. Hovedstyret delegerer til avdelingene å arrangere regionale eller stedlige kåringer.

Kåringstid

1. Kåring kan arrangeres hele året.

2. Det er kun tillatt å fremstille en hund for kåring èn gang pr. år.

3. Tysk kåring kan kun gjennomføres utendørs. Det kreves derfor at det er snø- og isfritt underlag for mot og kampdriftsprøve, samt gangverksprøven.

4. Prøvene i Tysk kåring skal utføres på gress.

Rettsspørsmål

1. Eieren(e) av hunden som skal kåres må være medlem i NSchK.

2. Hunder, som eies av personer som har registreringssperre eller aktivitetssperre , kan ikke fremstilles til kåring verken av eier eller av en annen person.

3. Bedømmelsen til den fungerende kåringsdommer er endelig og kan ikke påklages.

4. Ved kåring eller avkåring av en hund gis det ingen adgang til fordringer fra de impliserte/deleierne eller utenforstående.

5. Ethvert krav om skadeserstatning fra de impliserte (eierne) eller utenforstående p.g.a. en kåring - eller avkåringsbeslutning er uttrykkelig utelukket.

6. Hundens eier er ansvarlig for enhver skade som hunden måtte forvolde under kåringen.

Kåringsleder.

1. Kåringsleder oppnevnes av avdelingen.

2. Kåringslederens plikter

- Kontrollere at korrekt utfylt påmeldingsskjema er innkommet i rett tid.

- Kontroll av dokumentene med henblikk på fullstendighet og riktighet.

- Informasjon til dommer i forkant av antall og hvilke hunder som er påmeldt.

- Levering av de kontrollerte papirene for hver enkelt hund til dommeren før kåringens start. Herunder at alle originale papirer er fremlagt ved kåring.

- Fastslå NSchK - medlemskap.

Kåringsbevis (Offentliggjørelse)

1. NSchK utsteder et gebyrpliktig kåringsbevis til den kårede hunden.

2. Dette sendes eieren noen uker etter kåringen.

3. Likeledes tilsendes eieren av ikke kårede hunder melding om kåringsresultatet.

4. Grunnen til den manglende kåringen skal påføres det originale registrerinsgbsvis.

5. Kåringsansvarlig skriver ut kåringsbevis og offentliggjør alle kåringsresulteter fortløpende i ”Schäferhunden”.

Avdelingens ansvar

1. Stor treningsplass med passende husvære og sanitæranlegg.

2. Utdannede/opplærte medhjelpere i tilstrekkelig antall.

3. Skriver/sekretariat som behersker bruk av datamaskin.

4. Tilgang på Windows basert datamaskin

Utstyr/materiell

1. Tilholdssted for dommer og skriver.

2. Tilstrekkelig stor ring.

3. Leser for elektronisk ID-merking/ chipleser.

4. Høyttaleranlegg.

5. SV- kåringsmål/målestav

6. Målebånd

7. Vekt

8. To startpistoler (6mm) med tilstrekkelig antall skudd.

9. Startnummer til deltagerne.

 

Påmelding til kåring

1. Påmelding til kåring skal foreligge skriftlig på gjeldende skjema hos den aktuelle kåringslederen senest 7 dager før kåringsdagen. Senest på kåringsdagen skal følgende papirer fremlegges

2. Originalt registreringsbevis fremvises.

3. Original dokumentasjon på HD/AA resultater.

4. Bedømmelses- og premieringshefte. (dokumentasjon på prøver/utstillinger)

5. Ved gjenkåring, originalt kåringsbevis.

6. Importerte hunder bør før de fremstilles til kåring, være omregistrert til NKK, med kjent både HD og AA resultat.

7. Dokumentasjon på øvrige nevnte forutsetninger under punkt 3.

8. Senest på kåringsdagen skal følgende kopier innleveres. Riktighet kan attesteres av Kåringsleder.

9. Kopi av Registreringsbevis.

10. Kopi av dokumentasjon på HD/AA resultater.

11. Kopi av aktuelle prøveresultater.

12. Ved gjenkåring skal originalt Kåringssertifikat innleveres.

13. Det er kun tillatt å kåre inntil 50 hunder på èn kåringsdag. Er det påmeldt flere hunder er det tydelig foreskrevet en (en halv) kåringsdag i tillegg, på samme helg.

Sist oppdatert 24.11.2019 kl. 17:32

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn