Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Etiske regler  

Innen hundesporten har vi etiske regler som gjelder for hund, hundehold, avl og oppdrett, men ingen regler for menneskene (medlemmene) i klubben, annet enn god norsk folkeskikk.  Vi jobber nå med å sette opp egne regler for dette som skal gjelde for alle som er involvert i schäferhund klubben.

 

Etikk i Schäferhund klubben – En troverdig hundesport for alle

Norsk Schäferhund Klub skal være et hyggelig sted å være hvor ingen skal føle seg fornærmet, mobbet, ekskludert eller nedverdigende behandlet. Vår virksomhet skal vektlegge den betydning hunden har som en del av vår historie og samfunnsnytte.  Omsorg og velferd for hunden som individ skal prege all vår virksomhet. I schäferhundmiljøet er alle velkomne, uavhengig av nasjonalitet, etnisk opprinnelse, religion, alder, kjønn, seksuell orientering og psykiske- og fysiske forutsetninger. Vår holdning og imøtekommenhet kan være avgjørende for om noen velger å bli i klubben eller ikke. Med bakgrunn i dette har NSchK etablert noen etiske retningslinjer for å skape klare og positive rammer for alle som er med i klubben. 

Nedenfor finnes etablerte retningslinjer som tydeliggjør hva Norsk Schäferhund Klub står for og hva vi tar avstand fra. Disse er som følger: 

  Retningslinjer mot trakassering 

  Etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte og aktive i NSchK 

Hvis du har vært utsatt for noe eller kjenner til forhold som ikke er akseptable, kan det noen ganger være lettere å henvende seg til en uavhengig person eller instans. Dersom du har vært utsatt for noe som utvilsomt er et lovbrudd, vil det være hensiktsmessig å vurdere om saken bør anmeldes direkte til politiet uten å gå via NSchK først.

 

Retningslinjer mot trakassering 

Formål  

Bakgrunnen for at vi nå har etablert regler mot trakassering i schäferhundklubben, er at det nå er på tide at alle som er involvert i klubben skal føle seg velkomne og trygge, og at schäferhundklubben skal være en arena hvor alle tar tydelig avstand fra enhver form for trakassering. Trakassering er en atferd som krenker en person, og som kan være knyttet til kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, funksjonshemming, legning eller alder. 

Hva er trakassering? 

Eksempler på trakassering kan være fordømmelse eller nedsettende omtale av grupper, mennesker og dyr. Det kan også være et spørsmål om usynliggjøring eller tilbakehold av informasjon basert på ønske om å diskriminere en tredjepart. Trakassering gjør at en person eller gruppe føler seg fornærmet, truet, krenket eller mishandlet.

Hensikten med dette verktøyet er å kunne opptre forebyggende og være veiledende for hvordan vi forholder oss til hverandre på en måte som styrker bildet av schäferhunden som en sunn livsstil og moderne sport der fellesskapet er en kjerneverdi. 

Reglene gjelder for alle hundeeiere og medlemmer som er involvert i schäferhundklubben – formelt eller uformelt. 

Tilnærming 

Schäferhundklubben skal tilby et kameratslig og trygt sosialt miljø der alle føler seg trygge og blir sett. Vår tilnærming til hverandre skal være preget av respekt for hverandres forskjeller og meninger. I klubben aksepteres ingen former for trakassering. Ingen skal behøve å kjenne seg fornærmet, mobbet eller oppleve seg utestengt hverken på grunnlag av kjønn, etnisitet, utseende, mening eller seksuell legning. Alle må hjelpe til med å forebygge trakassering gjennom å sterkt ta avstand fra slike handlinger og støtte den eller de som har blitt utsatt for dem. Det er alltid de voksnes ansvar å gripe inn dersom man avdekker slike handlinger mot barn/ungdom. 

 

 

 

Etiske retningslinjer for medlemmer og tillitsvalgte og aktive i NSchK

1.  Jeg er en del av Norsk Schäferhund Klub.

Vi har alle et ansvar for hvordan vi snakker om sporten vår i offentlig sammenheng, inkludert sosiale medier. Hvordan vi opptrer og hvordan vi snakker om klubben, er avgjørende for hvordan schäferhundklubben oppfattes. Det er god lojalitet å ville at fellesskapet skal lykkes. 

 

2.  Jeg tar ansvar og handler.

Vi må alle reagere, handle og ta ansvar for eventuelle brudd på våre retningslinjer. Ved «selv å praktisere det vi forkynner», bidrar vi til NSchKs troverdighet, hvilket er en forutsetning for en attraktiv klubb. Vi må også ta ansvar, respektere våre rammevilkår og handle ærlig og korrekt på en slik måte at det vi alltid gjør, gjør oss fortjent til den tillit schäferhundklubben er avhengig av. 

 

3.  Jeg deler min kunnskap.

Gjennom å dele og spre vår kunnskap, både internt og eksternt, bidrar vi til et åpent læringsklima som gagner hele hundesporten. Kunnskapsoverføring er en viktig del av vår virksomhet. Det handler om å gi tilbakemeldinger både internt og til våre aktive, og kommunisere våre beslutninger. Med et åpent klima menes også at vi skal gi rom for alle involverte til å ha rom og en stemme til å være med å påvirke den videre utviklingen av sporten. 

 

4.  Jeg respekterer de beslutninger som er gjort.

Vi trenger ikke alltid å være enige i de beslutninger som fattes, men vi må forholde oss til dem med respekt. Dette betyr at vi skal være konstruktive, skaffe til veie fakta før vi uttaler oss i spesifikke saker, og ikke handle i affekt når vi framfører våre meninger til kolleger og aktive. Vi bør alltid informere hverandre om de beslutningene som tas. Samtidig må også alle påse at opplysninger om saker, kolleger e.l. gitt i fortrolighet, ikke blir brakt videre. 

5.  Jeg bidrar til å skape et godt miljø. 

Gjør ditt beste for å ha en positiv atferd og uttrykksform. Vis respekt og toleranse for andres meninger og synspunkter. Det er et mål at alle skal bidra med positive tilbakemeldinger. Alle har ansvar for hverandre og deres trivsel. 

 

6.  Jeg gjør hva jeg kan for at vi skal bli flere i Schäferhundklubben.

Jeg er en del av Norsk Schäferhund Klub og tar ansvar og handler gjennom å sette hundens trivsel i sentrum, dele min kunnskap, respektere de beslutninger som tas, og gjøre det jeg kan for at sporten kan vokse i kvalitet og omfang. I hundesporten er alle velkomne, uavhengig av nasjonalitet, etnisk opprinnelse, religion, alder, kjønn, seksuell orientering og psykiske- og fysiske forutsetninger. Vår holdning og imøtekommenhet kan være avgjørende for om noen velger å bli i hundesporten eller ikke. Vi må alle jobbe for å tiltrekke oss nye interessenter og for å beholde våre aktive gjennom å være gode ambassadører for sporten. 

 

Sist oppdatert 12.10.2019 kl. 15:14

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn