Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

                  


Regelverk for

Klubbdommere etter Tysk Mønster

&

Elever og Aspiranter

 

1. FORHOLDET TIL NORSK SCHÄFERHUND KLUB

En dommerautorisasjon er mer enn en kvalifikasjon, den er et fremtredende tillitsverv som man er utpekt til. Klubben forventer høy etisk standard på våre spesialdommere. Dommerne skal vise lojalitet overfor Norsk Schäferhund Klub uten at dette berører deres integritet.

Regelverk er utarbeidet som en hjelp og støtte til dommere. En dommer må alltid være sin rolle bevisst. Regelverket viser hva slags forventninger klubben har til sine dommere, når de dømmer og hvordan de ellers opptrer i ulike sammenheng.

Dommeren er autorisert av Norsk Schäferhund Klub. Hovedstyret er ansvarlig for godkjenning og utstedelse av dommerautorisasjoner. Dette etter innstilling fra Hovedavlsrådet. Hovedavlsrådet kan også innstille om inndragning av autorisasjon til Hovedstyret. Hovedavlsrådet kan selv tildele advarsel eller suspensjon av dommervervet i inntil 3 mnd. HS ansvarlig for inndragning av autorisasjon der dette måtte være nødvendig.

En dommer må være medlem i Norsk Schäferhund Klub.

 

2. FORHOLDET TIL ARRANGØR

Arrangør legger til rette for dommerens reise og transportbehov. Utgiftene og kompensasjon dekkes av arrangør i sin helhet etter NKK sine satser. Arrangør har ingen økonomiske forpliktelser overfor dommerelev eller aspirant.

En dommer skal ikke kansellere et oppdrag om det ikke foreligger meget tungtveiende grunner. Ved sykdom skal arrangøren varsles snarest.

Under arrangementet er dommeren arrangørens gjest og bør oppføre seg deretter. Overdrevet alkoholforbruk er ikke akseptabelt.

 

3. DOMMERENS OPPGAVE

En dommer forventes å jobbe aktivt for klubben og rasens beste.

Dommerens oppgave er å bedømme de fremmøtte hundene etter SV sine bedømmelses prinsipper. Det gjøres gjennom kvalitets- og konkurransebedømmelse. Dommer skal legge vekt på fenotype og genotype, men også hundens bakgrunn som stamtavle, utdannelse og spesielt vektlegge avlsresultat.

Dommer plikter også å utvikle sin kunnskap og ta hensyn til anbefalinger fra SV og raseklubber vedrørende avl og Rasespesifikke Dommeranvisninger

Dommerens objektivitet og integritet skal ikke kunne trekkes i tvil. Å verne om integriteten er først og fremst hver enkelt dommers ansvar. Dette skjer ved å følge regler og retningslinjer, samt i alle sammenhenger bruke sunt skjønn og opptre på en måte som ikke sår tvil om integriteten.

 

4. I RINGEN

Dommer skal være nøktern og riktig kledd i samsvar med oppgaven.

Dommer har plikt til å vite hvilke hunder som er i ringen. Til dette brukes katalog. Dommer kan også bruke hjelpemidler for å innhente korrekt informasjon i databaser. Dommer kan konferere med annen dommerkollega. Tysk mønster gir stor frihet til kommunikasjon mellom dommer og deltaker. Dommer kan be om dokumentasjon på meritter osv av handler / eier.

Dommer kan ikke dømme hund vedkommende har hatt i sin besittelse de siste 6 måneder. Gjelder også valpeskuer.

Øvrige ringpersonale (ringsekretær, skriver, dommerelev/aspirant) kan ikke melde på hund til bedømmelse i den ring de fungerer og heller ikke personlig fremføre hund til bedømmelse den dag de fungerer. Gjelder også valpeskuer.

Dommer kan melde på, men ikke personlig fremføre hund til bedømmelse på utstilling hvor vedkommende selv dømmer. Hunden må da fremføres for annen dommer. Gjelder også valpeskue. 

En partner, ethvert medlem av hans nærmeste familie eller en person som bor hos dommeren kan ikke komme inn i ringen for å handle fremvise hunder.

Eksteriørdommer kan kun fremvise til bedømmelse hund som han/hun, nærmeste familie eller partner eier, er medeier i eller har oppdrettet. Dette gjelder både i Norge og resten av verden.

 

5. SOSIALE MEDIER

Twitter, Facebook, Instagram, Youtube m.m                         

En dommer bør utvise stor forsiktighet med sin kommunikasjon på sosiale medier. 

Klubben anbefaler tilbakeholdenhet og positivitet.

Forsiktig omgang med bildebruk, kommentarer og likes, anbefales.

En dommer skal ikke kritisere hunder eller mennesker relatert til klubb eller rase.*

Under ingen omstendigheter kan en dommer anmode om utnevnelser til å dømme.

                                        

6. FORHOLDET TIL ELEVER OG ASPIRANTER

Det er et stort ansvar å ha elev og aspiranter. En dommer bør være komfortabel med å bringe kunnskap videre før han tar på seg å ha elev/aspirant. Dommer må ha dømt i minimum 3 år.

Bare en elev / aspirant får avlegge arbeid. Men er det 2 dommere på arrangementet kan de ha hver sin elev eller aspirant.

                                                  

7. FORHOLDET TIL JUNIORHANDLER

Klubbens satser på ungdom og opplæring. Det er viktig at de blir motivert og utvikler gode ferdigheter med hund. Dommer plikter å ta hensyn til Juniorhandleres ferdighetsnivå når de viser / handler hunder.

Juniorhandler som observatør under bedømmelse

Dommer kan velge å ta med en juniorhandler for opplæring i ringen under sin bedømmelse. Det skal tas spesielt hensyn til at juniorhandlere blir ivaretatt på best mulig måte.

•   Nedre aldersgrense er 15 år.

•   Juniorhandler må være registrert inn under klubbens juniorhandler program.

•   Juniorhandler er i ringen som observatør, men kan stille spørsmål til dommer.

•   Juniorhandler kan ikke ha noen oppgaver i ringen med unntak på NV.

•   Dommer formidler ikke sensitiv informasjon.

•   Dommer kan avslutte oppholdet i ringen om det føles forstyrrende.

•   Juniorhandler kan ikke være i ringen samtidig med dommer elev / aspirant arbeid.

•   Juniorhandler kan ikke handle hunder på samme arrangement. Gjelder også valpeskuer.

 

8. FORHOLDET TIL UTSTILLER / HANDLER

Dommeren plikter å behandle samtlige utstillere på en høflig og omtenksom måte.

En dommer kan be om relevant informasjon som f.eks dokumentasjon på HD AD, utdannelse og meritter.

En utstiller / handler som uttrykker utilbørlig misnøye kan bortvises og hendelsen kan medføre innrapportering til HS/HAR.

 

9. SØKNADER

FCI

Dommer kan søke anbefaling til FCI dommerutdannelse. Norsk Schäferhund Klub ønsker høy standard på de kandidatene som anbefales ovenfor NKK. De skal derfor ha bestått Norsk Schäferhund Klub’s eksteriørdommerutdannelse.

Ikke dømt på 3 år

En dommer som ikke har dømt på 3 år, mister sin dommerautorisasjon. Unntak kan gjøres ved f.eks sykdom.  Dommer søker HAR om dispensasjon.

  

10. TILDELTE OPPGAVER

Når Dommer er tildelt kåringsdistrikt / avdeling.
Om ikke dommer kan oppfylle kåringsoppdrag i sitt distrikt, kan dommer selv finne erstatter. Avdeling kan ikke selv velge bort tildelt kåringsdommer.

Godkjente dommere kan få tildelt oppgaver fra HS/HAR
Eksempler på dette er statistikk, rapporter og representasjon som keynote taler / kurs på seminar eller klubbnivå.

 
11. FORSEELSER

Brudd på ovenstående regler, kan medføre innrapportering til HS/HAR og dommer kan bli ilagt disiplinære forføyninger.

 

                              

                                               

Sist oppdatert 15.11.2022 kl. 08:09

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn