Hopp til innhold

Regler og rutiner
for Norsk Schäferhund Klub’s Juniorhandling


Bakgrunn/visjon


Det har vært etterlyst en egen satsning på de unge og fremtidens utøvere i klubben. Hovedavlsrådet vil med dette etablere en konkurranseform som er integrert med det vi har i dag. Det ligger et ønske om å aktivisere de unge slik at de får erfaring og glede i å jobbe med hunder. Vi oppfordrer oppdrettere å være spesielt oppmerksomme på det potensialet som ligger i denne satsingen og gi de nye juniorhandlere mulighet til å delta og støtte de ved å stille hunder til disposisjon.

Juniorsatsingen vil ha en egen konto, underlagt NSchK. Sponsormidler til denne satsingen, vil bli forbeholdt deltagende juniorer til for eksempel kurs/samlinger.

Oppstart blir ved Norsk Vinner 2012. Ordningen vil bli evaluert etter ett år, der vi eventuelt endrer poenggiving/poengskala.

Om interessen er positiv og deltagerantallet er godt og økende, ønsker klubben å videreutvikle satsingen. Det kan bli aktuelt med egne utstillinger som er spesielt tilrettelagt for dette. Det kan også arrangeres egne samlinger / treninger / kurs.

Vi ønsker også å se om det finnes grunnlag for samarbeid mellom landene, slik at det for eksempel også kan være mulig å få poeng ved SSM.

Regelverk

Konkurransen gjelder kun ved valpeskuer og utstillinger etter tysk mønster. Juniorhandler må forøvrig følge alle regler som gjelder for utstillinger generelt.

Aldersklasser / Medlemskap

Juniorhandlere blir delt inn i to aldersklasser. 9-13 år og 14-17 år. Juniorhandlere kan starte det året de fyller 9 år. Det er krav til minimum familiemedlemskap i Norsk Schäferhund klub for å delta i kåringen av årets beste juniorhandler. For 2012 vil medlemskap ikke være et krav, men må være oppfylt fra 2013.

Nummervest

Vesten er juniorhandlers eiendom og kjøpes for kr. 400,-. Den har en kvalitet som gjør at den skal kunne vare i hele perioden vedkommende konkurrerer ( opptil 8 år). Denne skal juniorhandler medbringe selv til de respektive konkurranser. Den har et påtrykket nummer som er handlerens ID. Vesten kan ikke lånes bort og ved bytte av handler på hund, er det ikke lov å overta vest for kortere tid eller for resten av konkurranseklassen.

Om juniorhandler har glemt vesten, kan vedkommende selvfølgelig handle hund, men får ikke registrert poeng for resultatet.

Ringsekretær registrer juniorhandlers ID-nr og plassering, og sender resultatet inn til juniorhandleransvarlig, som blir oppnevnt av HAR.

Hundens startnummer

Vesten er godt synlig, med plastlommer på begge sider der hundens startnummer legges inn, eller at startnummer skrives på en lapp som legges inn. Det er viktig at juniorhandler har hundens originale utleverte startnummer tilgjengelig, om det blir nødvendig å bytte til annen handler.

Avgifter

Vesten kan bestilles gjennom juniorhandleransvarlig eller i sekretariatet ved Norsk Vinner. Vesten kostnad må betales i sin helhet ved henting eller etter nærmere avtale.
Det er ikke flere avgifter knyttet til deltagelse i juniorhandling og avdelinger kan ikke pålegge slik avgift.

Tittel

Konkurransen går fra Norsk Vinner til Norsk Vinner det påfølgende år. Juniorhandler med flest poeng i de respektive to klassene, får tittelen Norsk Schäferhund Klub’s juniorhandler (årstall) kl. 9-13 år og 14-17 år.

De fremst plasserte i hver klasse blir behørig premiert og presentert ved NV.

I hvilke klasser kan handler vise frem hund ?

Deltageren kan gå i alle klasser knyttet til arrangementene, på valpeskuer og klubbutstillinger etter tysk mønster. Den det bør utvises fornuft ved tildeling av hunder opp mot mestringsevne.
Juniorhandler bør gis hunder som det er mulig for vedkommende å mestre i startfasen. Om handlere gir opp, kan det ikke utdeles poeng. Det er viktig at de er klar over dette på forhånd.

Poeng skala

Det gis ikke skjønnsmessige poeng for selve utførelsen, kun for plassering i klassen.

Nr. 1 : 5 poeng, Nr. 2: 4 poeng, Nr. 3: 3 poeng, øvrige plasseringer: 2 poeng.

Dobbel poengsum ved Norsk Vinner.

Resultater blir lagt ut fortløpende på hjemmesider. Tidsskriftet legger ut stoff om ordningen jevnlig.

Juniorhandleransvarlig / Rutiner

Vedkommende er ansvarlig for tilrettelegging og service overfor deltagerne. Vedkommende holder overordnet kontroll på vester / identitet, poengkontroll og publisering. Resultatlister skal kun inneholde navn og ikke annen kontaktinformasjon.

Ansvar

Det er viktig at barna har tillatelse av sine foreldre/foresatte. Norsk Schäferhund klub er ikke ansvarlig for hva som skjer i relasjonen mellom handler og hund. Det må gis mulighet for at klubben kan bruke bildemateriell på web, i tidskrift etc.

Konkurranse regler vedlegges vest.

Sist oppdatert 24.11.2019 kl. 17:46

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring