Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Som i andre land har schäferhunden hatt en kraftig nedgang i antall registrerte individer. På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, lå registreringstallet opp mot 3.500. Antall registrerte hunder har stabilisert seg med en liten økning sist år, men er fremdeles på et for lavt nivå. Målet er ikke at vi skal bli den største rasen igjen, men bli den foretrukne rasen til de som ønsker en brukshund. Det samme gjelder vårt medlemsantall. Klarer vi ikke å snu denne utviklingen kan dette medføre uheldige konsekvenser for vår klubb og rase.

Vårt mål er at innen 2 år skal vi komme opp i 3000 medlemmer.

 

I denne handlingsplanen fremmer hovedstyret forslag på tiltak som vi håper skal få en positiv effekt. Dette handler både om utvikling av egen organisasjon og egne aktiviteter, men også hvordan vi skal profilere rasen bedre utad. For å kunne lykkes, krever dette en innsats fra tillitsvalgte og oppdrettere på alle nivå.

Strategi forankring

Hovedstyrets handlingsplan 2019-2023

Område/nøkkel-ord/tidspunkt

2. Profilering av rase og klubb

 

Tiltak 2.1 Oppmuntre til deltagelse på NKK sine utstillinger hvor man benytter spesialdommer for rasen. Vi profilerer arrangementene gjennom vårt tidsskrift og på vår hjemmeside.

 

Tiltak 2.2 Jobbe for at andre hundeklubber bruker spesialdommer for vår rase når vi nå har åpnet opp for at de kan ha med schäferhund. Dette forutsetter at utstillingen ikke kolliderer med utstilling i våre avdelinger..

 

Tiltak 2.3 Delta med stands på arrangement som Oslo Pet Show og Dogs4all. Eventuelt også andre NKK utstillinger med hjelp fra lokale avdelinger.

 

Tiltak 2.4 Bli bedre til å profilere rasens gode egenskaper. Arbeide med og få laget en demo-film som viser ulike aktiviteter vi kan bruke rasen til. Skal legges ut på klubbens hjemmeside.

 

Tiltak 2.5 AVL skal vi publisere statistikk om vår rase i klubbens blad, samt på hjemmesiden. Viktig at vi kan opplyse våre medlemmer og potensielle nye eiere av rasen riktig informasjon om rasens helse og utvikling.

 

Tiltak 2.6 Annonsering/profilering i Hund & Fritid.

 

Tiltak 2.7 Økt profilering av klubbens oppdrettere på f.eks. Finn.no. Undersøke om det er mulig og hva det koster og «kjøpe» plass som anbefaler alle som ønsker å kjøpe schäferhund om å gjøre dette hos klubbens oppdrettere. Blir linket inn til klubbens hjemmeside/valpeliste.

 

Utført

 

 

 

 

Utført

 

  

 

Kontinuerlig

 

  

 

2021

 

 

 

 

AVL jobber med dette kontinuerlig.

 

  

 

Utført

  

 

Utført 

 

 

3. Organisasjons-utvikling

 

Tiltak 3.1 HS betaler inneværende års medlemskap til alle NYE valpekjøpere som kjøper valp til klubbens oppdrettere som avler i henhold til våre avlsregler. Dette videreføres.

 

Tiltak 3.2 Arbeide opp mot forsikringsselskap for å lage et lukrativt tilbud til våre opprettere.

 

Tiltak 3.3 Bedre dialog med og erfaringsutveksling mellom avdelingene. Samlingen dagen etter rep.møtet er viktig i dette arbeidet, men det må også jobbes med å etablere nettverk og mer kontakt gjennom året.

 

Tiltak 3.4 Profilere organisasjonskurs gjennom NKK til alle avdelinger og deres medlemmer.

 

Tiltak 3.5 Sende ut revidert organisasjonshåndbok til alle avdelinger etter avholdt generalforsamling

 

Utført/Kontinuerlig

 

 

 

 

Ikke utført

 

 

Kontinuerlig. Bør også være et naturlig tema på dialogmøtet etter rep.møtet.

 

Ikke utført

 

 

Utført. Ligger på hjemmesiden

4. Informasjonsarbeid

 

Tiltak 4.1:” Schäferhunden” skal ennå i lang tid være en prioritert informasjonskanal. Det bør settes i gang tiltak for å øke annonseinntektene.

 

Tiltak 4.2: Bladets innhold må appellere til alle schäferhund-eiere, også dem som ikke driver med hundesport. Redaktøren må få hjelp til stoff som gir et variert innhold.

 

Tiltak 4.3: En digital versjon av bladet blir lagt ut på klubbens hjemmeside.

 

Tiltak 4.4: Hjemmesiden skal videreutvikles og oppdateres. Arbeide med å få på plass en aktivitetskalender på hjemmesiden slik at det blir enklere å holde seg oppdatert på hva som skjer og når. (Utstillinger, prøver, tester, frister etc.)

Avdelingene kan annonsere kostnadsfritt på klubbens hjemmeside.

 

Tiltak 4.5: HS har opprettet en egen Facebook profil som skal være et supplement til klubbens hjemmeside.

Ikke utført

 

 

 

Kontinuerlig

 

 

  

Utført

 

 

Utført/kontinuerlig

 

 

 

  

 

Utført

5. Avlsarbeidet

 

Tiltak 5.1 RAS-dokumentet legges til grunn for avlsarbeidet.

 

Tiltak 5.2 Sette inn tiltak for at flere bruker valpelista med blant annet bedre hjelp til dem som har problemer med å få lagt inn opplysninger. AVL jobber med en enklere løsning.

 

Tiltak 5.3 Det ble satt i gang med utdanning av nye eksteriørdommere i klubben i 2017. Målet er å starte opp utdannelse av nye dommere hvert 2. år. Det gir da mulighet for nye søkere.

 

Tiltak 5.4 Vi planlegger å gjennomføre en sentral oppdretterkonferanse i forbindelse med NV, samt ved alle LD-arrangement.

 

Tiltak 5.5 Gjennomføring av 4 LD-utstillinger.

 

Tiltak 5.6 Utdanning av flere kåringsdommere for norsk og tysk kåring.

 

Tiltak 5.7 Utdanne flere ringsekretærer og skrivere etter tysk mønster.

 

Tiltak 5.8 Korrekte og oppdaterte kåringslister.

 

Tiltak 5.9 Utarbeide DNA rutiner.

 

Tiltak 5.10 NSchK skal spre generell kunnskap om avl og avlsarbeid. Avl skal være basert på kunnskap.

 

Tiltak 5.11 Holde kurs/seminar for klubbens eksteriørdommere og kåringsdommere.

 

Tiltak 5.12 Oppdretter seminar.

 

Tiltak 5.13 Utdanne karaktertest dommere og figuranter.

På hold

 

 

 Kontinuerlig

 

 

  

 Kontinuerlig

 

 

 

 

Ikke utført

 

  

Kontinuerlig

  

Kontinuerlig

 

 

Ikke utført

  

Kontinuerlig

 

Utført

 

Kontinuerlig

 

  

2021

 

 

2021

 

2021

6. Brukshund-arbeidet

Tiltak 6.1 Legge til rette for at det er flere treningsfiguranter ute i avdelingene.

 

Tiltak 6.2 Utvide tilbudet med kurs for hundeførere. Schäferhunduka på Sølen er svært populær. Oppfordrer avdelinger til å arrangere tilsvarende kurs, med støtte/bistand fra HS.

 

Tiltak 6.3 Få utdannet flere ferdselsprøveinstruktører. Her ligger kompendiet klart. Her kan alle avdelinger søke støtte fra studieforbundet på slike kurs. Avdelinger kan også samarbeide med å arrangere slike kurs for å få utdannet flere.

 

Tiltak 6.4 Jobber for å få våre dommere godkjent i SV.

 

Tiltak 6.5 Ønsker å få til årlige figurantsamlinger.

 

Tiltak 6.6 Tilrettelegge for brukshundaktivitet for våre juniorer i samarbeidet med juniorhandlerne.

 

Tiltak 6.7 HBU skal etterstrebe norske dommere og figuranter på våre NM i IPO.

 

Tiltak 6.8 Øke LP deltakere på landsbasis.

 

Tiltak 6.9 Sørge for at det nye skogshundprogrammet lykkes.

 

Tiltak 6.10 Mål om at vi stiller fullt lag på Universal VM.

Kontinuerlig

 

 

Pågående

 

 

  

Pågående

 

 

 

 

 Pågående

  

Pågående

  

Ikke utført

 

  

Kontinuerlig

 

 Kontinuerlig

 

2021

  

2021

7. Aktiviteter

 

Tiltak 7.1 Norsk Vinner må gjøres mer attraktiv.

 

Tiltak 7.2 Norsk Vinner må fortsatt gå i balanse.

 

Tiltak 7.3 NSchK fyller 100 år i 2022.

-HS har satt ned et utvalg som skal arbeide med dette slik at vi kan benytte oss best mulig av denne unike muligheten til å promotere rase og klubb.

o   Gruppen

§  Liv Evjen

§  Elinor Antonsen

§  Svenn Børre Steinsland

§  Kristin Karlsen

§  Arne Kristianstuen

§  Rune Gundersen

-HS oppfordrer alle medlemmer og avdelinger til å bli med på en idedugnad.

Kontinuerlig

 

Kontinuerlig

 

Pågående

Sist oppdatert 27.04.2021 kl. 08:47

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn