Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

E-læringskurs om smittevern på utstillinger fra NKK

Ulike hensyn må tas for å kunne avholde utstillinger under koroapandemien. NKK har derfor utarbeidet et gratis e-læringskurs hvor vi tar for oss hvilke smittevernhensyn og regler som gjelder ved utstillinger i denne tiden. Kurset er relevant for både utstillingsdeltakere, -arrangører, og -dommere.

Klikk her for å komme til gratiskurset 

Du må gjennom en enkel registrering, og opprette en profil for å kunne gjennomføre selve kurset. Kurset egner seg best for mobil, men kan også gjennomføres via nettleseren på en pc.
(Hvis du ikke mottar bekreftelses-epost etter registrering, se etter i søppelpostkassen)

Utstillingene NKK nå skal i gang med å arrangere vil på grunn av koronapandemien se litt annerledes ut enn tidligere. Vi er nødt til å ta ulike forholdsregler med tanke på smittesituasjonen. Vi må følge myndighetenes regler, og ikke minst sørge for å ta vare på deltakere, dommere og arrangører.

Gjennom e-læringskurset vil du få informasjon om hvilke grep som er tatt, hvorfor vi har gjort disse grepene, og ikke minst hva du som enkeltperson kan bidra med for å hindre potensiell spredning av smitte.

Vi arbeider for tiden med utvikling av flere slike e-læringskurs, med mange ulike temaer. Disse vil etter hvert vil være tilgjengelig mot betaling. Mer informasjon om dette kommer på et senere tidspunkt. I mellomtiden håper vi du får nytte av dette gratiskurset.

 


Oppdatert veiledning for utstillingsarrangører (30.07.2020)

Veiledning for utstillingsarrangører innenfor gjeldende smittevernregler

 

Fra 7. mai 2020 åpnes det for at inntil 50 personer kan samles på arrangement på offentlig sted og hvor det er en ansvarlig arrangør.

 

Fra 15. juni 2020 er det åpnet for arrangementer med inntil 200 personer til stede. Regjeringen har varslet at antall på arrangementer vil bli vurdert hver måned, gitt at smittespredningen i samfunnet fremdeles er under kontroll.

 

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Myndighetene vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs særkomite for utstilling har jobbet med ulike scenarier for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer. 

 

NKKs formål omfatter bl.a. forvaltningen av den enkelte hunderase, og at avl skal skje i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

 

Eksteriørbedømmelse og -utstilling

Eksteriørbedømmelse og -utstilling har til hensikt å bedømme tidligere generasjoners avlsresultater og er et viktig verktøy for NKKs raseklubber for å sikre god raseforvaltning. Det er således ønskelig at flest mulig individer blir vist på utstilling og får en bedømmelse basert på rasestandarden for den enkelte rase.

 

NKKs særkomite for utstilling har utarbeidet en manual for å hjelpe arrangører å gjennomføre utstillinger i henhold til smittevernreglene.

 

Angitte retningslinjer som fremkommer i veiledningen og manualen er revidert av NKKs særkomite for utstilling 30. juli 2020 pr. epost, og gjelder fra 1.8.2020 og inntil videre.  

Rasespesial – kun for raseklubbens rase(r)

Den enkelte raseklubb kan arrangere det antallet rasespesialer som klubben ønsker.
Klubber som ønsker å arrangere flere utstillinger enn de som allerede står i terminlisten kan søke om å få opprettet nye utstillinger ved å sende epost til utstilling@nkk.no. NKKs administrasjon vil da opprette utstillingen i terminlisten og arrangør kan etter det følge vanlig prosedyre for håndtering av utstillingen i DogWeb.

 

Utstillingsreglene gjelder som vanlig med de unntak som er beskrevet i manualen.

 

En rasespesial omfatter pr. definisjon kun den eller de rasene raseklubben har raseforvaltningsansvar for, ingen andre. En raseklubb som har flere raser kan velge å ha med alle sine raser eller kun få eller en enkelt rase. Raseklubbene kan arrangere en rasespesial over en dag, eller over et gitt antall dager. Det er også mulig å arrangere rasespesial to dager på rad (eks. både lørdag og søndag). Raseklubbene må gjøre en vurdering ut fra erfaring av hvor mange hunder som normalt meldes på til rasespesialen, sett opp mot at enhver tids gjeldende smittevernregler skal overholdes.

NKKs særkomite for utstilling innser at man går glipp av endel storcert i år da flere av NKKs utstillinger er og vil bli avlyst. Særkomiteen vil derfor til å tilby raseklubber muligheten til å få tildelt inntil 4 ekstra storcert for sin(e) rase(r). Det er ønskelig med geografisk spredning på utstillinger med storcert. Raseklubber som har fått tildelt jubileumscert i 2020 vil i fremdeles beholde disse i tillegg til nytt storcert.

Utstillinger med deltakelse av flere raser  
Medlemsklubber, forbund og regioner kan arrangere utstillinger for en eller flere raser hvis raseklubbene gir tillatelse til at deres rase/raser kan delta. 

 

Reglene som er angitt over gjelder også for disse.

 

Veilederen er oppdatert på våre nettsider i dag, dere kan finne den bl.a. her:
https://www.nkk.no/klubber-og-forbund-informasjon/category1373.html

 

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no


--------------------------------------
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no
Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk 

Denne meldingen er kun ment for den tilsiktede mottaker og kan inneholde informasjon underlagt taushets- eller konfidensialitetsplikt.

Hvis du har mottatt meldingen ved en feil må du ikke videresende eller kopiere innholdet. Vennligst meld fra til avsenderen og slett meldingen umiddelbart.

 

 

Manual for utstillingsarrangører og dommere
Oppdatert pr.  30.07.2020

 

 

Arrangøransvar:

·         Det oppnevnes en utstillingsleder, eventuelt én eller to assisterende utstillingsledere, som har hovedansvar for at smittevernreglene følges under arrangementet. Disse har myndighet til å rettlede og eventuelt bortvise personer fra området som bryter reglene. Ved bortvisning mister personen retten til å vise hund eller å få refundert påmeldingsavgift ved gjeldende arrangement.

·         Arrangøren må om nødvendig begrense antall deltakere, slik at man ikke overskrider myndighetenes påbud om antall deltakere ved et arrangement. Eventuelt kan arrangementet deles opp i flere adskilte arrangementer, eller på flere områder/utstillingsplasser. Om deltakerbegrensning benyttes, må arrangøren lage et system som sikrer rettferdig behandling med hensyn til hvem som får delta.

·         Det skal settes opp skilt rundt ringen og ellers på området som minner deltakerne på å holde avstand på minst én meter og overholde smittevernreglene.

·         Vilkårene for utstillingen offentliggjøres i annonsen.

Innkalling:

·         PM skal inneholde en omfattende og grundig redegjørelse for reglene som gjelder for avstand, smittevern, oppmøte, oppsetting av telt og modifisering av utstillingsreglene/finalene. Det skal klart understrekes at personer som bryter reglene, kan bli bortvist fra arrangementet av utstillingens leder eller assistendende utstillingsleder.

·         Utstillerne får ikke lov å komme tidligere enn ½ time før bedømmelsen av rasen starter. Bedømmelsen begynner 30 minutter etter angitt oppmøtetid. Slik får folk god tid til å komme inn, børste hund, etc., uten å møte utstillere fra forrige rase. Dette kan avvikes om det er en liten utstilling og man kan holde seg under maks antall personer med god margin, og uten at arrangøren mister oversikten.

·         Arrangementene er som hovedregel ikke åpne for publikum. Dersom publikum tillates, må antall personer tilstede ikke overstige det til enhver tid maksimale antall personer tillatt samlet.

 

Opphold på plassen og telting:

·         Utstillerne, med unntak av BIR-vinner eller andre finalister, må forlate området når rasen er ferdig bedømt. Det er ikke anledning til å bli igjen som tilskuer, så fremt det ikke er en liten utstilling og man kan holde seg under maks antall personer med god margin. Man oppfordrer også utstillere til å forlate området raskt om hunden ikke går videre fra sin klasse.

·         Telt kan bare settes opp på merkede områder. Det er ikke anledning til å sette opp telt på forhånd, f.eks. kvelden før, i nærheten av ringen. Det må være plass rundt ringen til de utstillerne som deltar i sin pulje, plassen skal ikke være opptatt av utstillere som kommer senere på dagen. Hvis arrangøren ønsker, kan man avsette et område for telting som ikke er i umiddelbar tilknytning til ringen. Telt som er oppslått nær ringen mer enn 1 time før start av første rase, vil bli fjernet av arrangøren, og eier vil bli nektet å delta på det aktuelle arrangement.

·         Arrangøren kan bestemme at telt ikke er tillatt, da dette vil gjøre området mer oversiktlig med tanke på hvor mange personer som oppholder seg på området, og sikre lettere tilgang til ringene.

Sekretariat, premier, kiosk/servering og toalett:

·         Det må finnes et sekretariat, men utstillerne oppfordres til å ta kontakt pr. telefon eller mail på forhånd om de har spørsmål, mangler eller uavklarte saker. Kataloger kan publiseres digitalt (ved utstillingens start), men arrangøren velger selv om de vil ha papirkataloger. Sekretariatet skal merkes tydelig med påminnelse om å holde avstand.

·         Premier/premiekort og rosetter bør deles ut på en måte som gir minst mulig kontakt mellom personer.

·         Kioskdrift bør unngås, om det ikke er en profesjonell aktør står for driften. Det skal ikke være noen form for selvbetjening, f.eks. ved kaffekanne eller påføring av sennep/ketchup/syltetøy. Streng hygiene må etterleves.

·         Toalettet skal inspiseres én gang i timen, og sprayes med rengjøringsmiddel. Det settes frem desinfeksjonsmiddel, og henges opp en plakat hvor brukerne bes om å vaske av toalettsete og vannkran etter bruk.

I ringen:

·         Ringen skal være størst mulig, vurdert etter rasens størrelse og antall påmeldte.

·         Dommer/ringsekretær avgjør hvor mange hunder som kan være i ringen samtidig, slik at regelen om én meters avstand kan opprettholdes, både stående og i bevegelse.

·         Om mange har kvalifisert seg til konkurranseklassen, kan dommeren velge å ta inn noen av gangen, og avvikle semifinale.

 

Avvik fra utstillingsreglene:

·         Hunder som får tildelt Very Good skal ikke komme inn igjen for plassering. De er ferdig bedømte når premien VG er utdelt.

·         Avl- og oppdrettergrupper kan delta, men handlere må opprettholde forskriftsmessig avstand.

·         Juniorhandlingskonkurranser kan ikke avholdes.

·         Innføring av junior- og veterancert er foreløpig utsatt til 2021.

·         Det gis unntak fra utstillingsreglenes punkt 3.2 tredje strekpunkt ut 2020. Hundene må meldes på i tidligere eiers navn ved påmelding.

·         Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak fra reglene om at en dommer maksimalt kan dømme inntil 90 hunder per dag. Dette forutsetter at dommer forespørres og dommer selv er villig til og komfortabel med å dømme et noe høyere antall hunder i løpet av en dag.  Maksimalt antall hunder bør ikke overstige 100 hunder per dag.

 

Dommer og gjennomføring av bedømmelsen:

·         Norske dommere skal primært benyttes. Det bør tilstrebes å bruke mest mulig lokale dommere, slik at reising begrenses.

·         Utenlandske dommere kan benyttes, gitt at de bosatt i land som norske myndigheter har tillatt innreise til Norge uten karantene.

·         Utstillere skal selv vise hundens bitt og tenner.

·         Når dommer går over hunden, skal utstiller stå på minst én meters avstand. Dommer eller ringsekretær kan, om nødvendig, selv holde i hundens bånd. Dommere skal ha forståelse for at en del hunder kan være ubekvemme i en slik situasjon, avhengig av rase.

·         Hvis praktisk mulig, skal utstiller selv vise hundens bitt og tenner. Dommeren velger hvordan det skal gjøres, for små hunder kan det være vanskelig å bedømme hunden bitt på forskriftsmessig avstand fra handler.

·         For raser med obligatorisk måling utgår måling av alle hunder inntil videre, dommer skal kun måle de hunder som anslås å være for store/små. Kommisjonsmåling og måling for å fastsette endelig størrelsesvariant kan gjennomføres som vanlig.

·         Dommer skal bruke våtserviett/sprit etter håndtering av hver enkelt hund.

·         Dommer skal ikke ha fysisk nærkontakt med utstillerne.

·         Om det tas vinnerbilder inne i ringene, skal avstand mellom personer opprettholdes.

 

Finaler:

·         Det er opp til arrangøren om man ønsker å avvikle finaler. Dette skal opplyses i PM.

·         Dommere, utstillere og arrangører skal ha forståelse for at finalene må avvikles med minimal kontakt mellom hunder og dommer, og dermed vil kunne fremstå som noen mindre grundig enn det man er vant til. Forhåndsgransking droppes, da det kan være vanskelig å kontrollere antall hunder i ringen og strøm av folk og hunder ut og inn av ringen.

·         Arrangøren oppfordres til å minimere antall finaler, og f.eks. kun avvikle Best in Show, BIS-valp og BIS-veteran. Finaler som medfører mange hunder i ringen, f.eks. BIS-veteran og BIS-valp på mangerasers-utstillinger, må avvikles med semifinaler eller gruppefinaler.

·         Juniorhandling og Barn og hund skal ikke arrangeres.

·         Gruppefinaler kan avvikles direkte etter rasebedømmelsen, om f.eks. én dommer har dømt alle raser i gruppen, slik at alle andre enn vinneren kan forlate området raskere.

·         Premier skal settes ut ved plasseringsskiltet, det samme skal rosetter, slik at man ikke har nærkontakt mellom personer ved utdeling.

·         Eventuelle bilder fra finaler bør skje utenfor finaleringen ved utstillinger med mange raser.

 

Mindre utstillinger:

 

Hvis utstillingen omfatter kun én eller to ringer, og arrangementet som sådan vil samle klart færre personer enn myndighetens maksimumsantall, kan den avvikles som en tilnærmet vanlig utstilling hva innkalling og adgang for tilskuere angår. Øvrige prosedyrer må følges. 

 

 

Denne manualen vil bli fortløpende evaluert/revidert og vil bli distribuert til arrangører pr. mail og på NKKs nettside. Arrangører forplikter seg til å holde seg oppdatert på enhver tids gjeldende manual og smittevernregler. Vær oppmerksom på at kommuner kan ha ulike regler i tillegg til nasjonale smittevernregler.

Sist oppdatert 03.08.2020 kl. 09:04

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn