Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

29.06.2021

FHI GJELDENDE KORONA REGLER

Nannestad kommune korona regler

Vi følger Nannestad kommune og nasjonale regler på Norsk vinner stevne.

Endring i lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte fra 10. juni 2021
 
 
Innhold
Formannskapet har i dag, 09.06.21, behandlet og vedtatt Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) med en varighet fra og med 10. juni til og med 15. juli.

Smittesituasjonen i Nannestad er betydelig bedret den siste måneden. Endringene er basert på at smittetrykket nå er stabilt lavere enn ved forrige endring. Lokale Forskrifter må begrunnes i lokal smittesituasjon for å opprettholdes, situasjonen er nå fredelig. 


Smittetallene har gått gradvis ned fra 551 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager den 15.04.2021, til å ha ligget stabilt på 90-120 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager siden midten av mai 2021.

Med en så stabil nedgang i smittetall og økende vaksinasjonsgrad, er det ikke lenger forholdsmessig med påbud om hjemmekontor, strenge restriksjoner på treningssenter og forbud mot organiserte aktiviteter innendørs for voksne over 20 år.

Allikevel anbefales det fortsatt å holde fast ved en gradvis gjenåpning, og beholde lokal forskrift med munnbindplikt fram til en større andel av befolkningen er beskyttet. Dette er et tiltak som i stor grad bidrar til å begrense smittespredning, og det anses som hensiktsmessig og forholdsmessig utfra smittesituasjonen på nåværende tidspunkt.

Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) 10. juni 2021,
Nannestad kommune, Viken


§ 1 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på
steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 2 Ikrafttredelse og varighetNasjonale regler og anbefalinger

Denne forskriften trer i kraft fra 10. juni 2021 klokken 00.00 og gjelder til klokken 24.00 den
15. juli 2021.
Samtidig oppheves forskrift 19. mai 2021 nr. 1540 om smitteverntiltak for å forebygge
koronasmitte (covid-19), Nannestad kommune, Viken.

Nasjonale regler og anbefalinger

Det er fortsatt nasjonale anbefalinger om å begrense antall nærkontakter og at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor, og befolkningen i Nannestad oppfordres til å følge de nasjonale anbefalingene, selv om de ikke forskriftsfestet lokalt.

Nasjonale regler og anbefalinger 

Det er viktig at vi fortsatt tenker smittevern og at hver og en av oss følger de enkle, men viktige, smittevernrådene som vi nå kjenner så godt til.

Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk.
Ha lav terskel for å teste deg
Alle som har symptomer på koronavirus eller mistenker at de er smittet, eller mistenker at de har vært i nærheten av en smittet bør teste seg.
Ta vare på hverandre, på avstand

Publisert: 09.06.2021 20:37:19
Sist endret: 10.06.2021 09:37


Nannestad kommune

Formannskapet vedtok endring i Lokal Covid-19 forskrift gjeldende frem til og med 11. juni 2021
 
 
Innhold
Smittesituasjonen i Nannestad er betydelig bedret den siste måneden. Smittetallene har gått gradvis ned fra 551 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager den 15.04.2021, til å ha ligget stabilt på 158-178 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager siden månedsskiftet april/mai 2021.

Smitteverntiltakene må ifølge smittevernloven til enhver tid være forholdsmessige og hensiktsmessige. Forslagene til endringer er basert på at smittetrykket nå er stabilt lavere enn ved forrige endring. Paragraf 3 foreslås fjernet da full skjenkestopp ikke lenger er forholdsmessig. Paragraf 1 og 4 foreslås fjernet da de i liten grad er tilpasset lokale forhold. De ble innført som et ledd i en gradvis nedtrapping fra regionale tiltak, da det var en ryddig og hensiktsmessig måte å starte en gradvis gjenåpning på.

Ettersom smittesituasjonen i Nannestad nå er stabilisert på et lavere nivå er det naturlig å fortsette en gradvis gjenåpning av samfunnet.

I tillegg gjelder nasjonale regler og anbefalinger.  

Det betyr fortsatt strenge smitteverntiltak, men også noen lettelser. Ved konflikt mellom lokale og nasjonale regler, vil det være den strengeste som gjelder. 

Lokal forskrift mot covid-19 i Nannestad
§ 1 Påbud om hjemmekontor

§ 2 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

§ 3 Treningssentre og lignende steder

Treningssentre og lignende steder får opprettholde tilbud til de som er bosatt i kommunen. Det skal være 2 meter avstand mellom utøverne, og det kan ikke være mer enn 20 utøvere inne i lokalet til samme tid. Det skal føres løpende tilsyn med smittevern av tilstedeværende personale, som også står ansvarlige for at tilhørende køer holder seg til nasjonale og lokale regler.

§ 4 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5 Ikrafttredelse og varighet
Publisert: 19.05.2021 22:23:41
Sist endret: 25.05.2021 08:46


Nasjonale regler

Her finner du oversikt over alle nasjonale regler. En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart. 

Karantene og isolasjon

Smittekarantene

Dersom du har vært nærkontakt med en bekreftet smittet person, skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten med smittet person skjedde. Se regler om smittekarantene her.

Er du vaksinert får du unntak fra smittekarantene. Les mer om unntaket her.

Ventekarantene

Dersom du bor sammen med noen som er i smittekarantene, skal du være i ventekarantene. Les mer om ventekarantene her.

Er du vaksinert eller bor med en vaksinert, får du unntak fra ventekarantene. Les mer om unntaket her.

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Se regler om isolasjon her.

Reise

Innreiseregler til Norge

Det er nå en veldig begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge.

Se hvem som får reise inn til Norge her.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

Alle som ankommer Norge, også dersom du er norsk statsborger, skal fylle ut et registreringsskjema for innreisende. Skjemaet er digitalt og skal fylles ut før du ankommer Norge. Se mer om innreiseregistreringsskjema her.

Krav om attest på negativ koronatest ved ankomst til Norge

Reiser du til Norge fra et land med karanteneplikt må du ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest. Testen må være tatt innen 24 timer før innreise. Se mer om kravet om attest på negativ koronatest her.

Krav om koronatest ved ankomst til Norge

Dersom du i løpet av de siste 10 døgn har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Testen må tas på flyplassen eller ved grensepasseringen. Se mer om koronatest ved ankomst til Norge her.

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Det er påbudt å bruke munnbind på vei til karantenested. Se mer om bruk av munnbind her.

Karantenehotell

Personer som ankommer Norge fra land med høyt smittetrykk eller utenfor EØS, Sveits og Storbritannia skal gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell. Se mer om karantenehotell her.

Unntak fra karantene

Noen grupper reisende kan få unntak fra reisekarantene på fritiden eller bare i arbeidstiden. Se mer om unntak fra karantene her.

Test i karantenetiden

Når du er i reisekarantene, skal du teste deg tidligst enten 3 eller 7 døgn etter ankomst til Norge. Se mer om testing når du er i reisekarantene her.

Hvis du er i smittekarantene, skal du ta en PCR-test tidligst 7 døgn etter du hadde nærkontakt med den smittede. Les er her.

Arrangementer og sammenkomster

Krav til gjennomføring av arrangement

Vi anbefaler at arrangementer med deltakere fra forskjellige kommuner  utsettes. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Det er i tillegg krav om en meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester. Se mer om arrangement og sammenkomster her.

Serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, men må følge regler om skjenking, avstand og registrering av gjester. Se mer om reglene for serveringssteder her.

Skjenkestopp kl. 24:00

Det er innført nasjonalt skjenkestopp kl. 24:00 for alle som har skjenkebevilling. Se covid-19-forskriften for regelverket for de det gjelder.

Sist oppdatert 29.06.2021 kl. 12:24

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn