Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Siste fra NKK

tirsdag 9. april 2024

Siste fra NKK

09.04.2024

Til alle

NKKs klubber/forbund og regioner

 

Det ble før jul vedtatt endrede fellesbestemmelser for prøveregelverk av NKKs Hovedstyre, og vi ønsker her å gi en kort oppsummering av endringene.

 

Fra 01.01.2024 er det endringer i Fellesbestemmelser i alle NKKs prøveregelverk. 

Årsaken til revideringen av fellesbestemmelsene for prøver kommer som en følge av den så kalte konkurransedyrforskriften som ble innført fra 01.07.21 (Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser), hvor rollen som dyrevelferdskontrollør innføres. Vi har hatt et behov for å forankre ansvaret for denne rollen i de ulike prøveregelverkene. 

Tidligere var fellesbestemmelsene for Jakt og sportsgrener relativt like og ganske omfattende, med flere unntaksbestemmelser. Det har nå blitt to ulike former for fellesbestemmelser, hvor spesielt regelverk som faller inn under Sportshunskomiteens ansvarsområde har blitt kortet ned og er mindre omfattende. Det som nå defineres som fellesbestemmelser er da gjeldene for alle, uten unntak.

 

Felles for de nye fellesbestemmelsene er at det er foretatt presiseringer knyttet til andre/eksterne lovverk og forskrifter. Avsnitt om helsestatus er justert, slik at det er bedre samsvar med tidligere HS-vedtak gjort gjeldende fra 1.1.2023. Det er også gjort presiseringer under prøvedeltakers plikter og ansvar, og lagt inn et kapitel om hundevelferd og helse.

 

Endringene i Fellesbestemmelsene består i følgene:

For regelverk sortert under NKKs Jakthundkomité :

Ordningen med fotnoter og endringsmuligheter i fellesbestemmelsenes kap. 1-3 er minimert, og forhold som tidligere kunne tas inn i de tre første kapitlene må nå angis i den spesifikke prøvedelen av regelverket. Enten i kapitler der det naturlig faller inn for den aktuelle prøveformen, eller som eget kapittel som beskriver forhold aktuelt for den enkelte prøveformen, men som ikke er regulert i fellesbestemmelsenes kap. 1-3. Det innføres krav til arrangør om stikkprøvekontroll av ID/chip og vaksinasjonskort.

 

For regelverk sortert under NKKs Sportshundkomité:

Her anser man at prøveformene i sportsgrenene er så pass ulike, slik at selve fellesbestemmelsene er gjort mindre omfattende. Reguleringen skal nå skje i den prøvespesifikke delen av regelverket. Det er i tillegg åpnet for at dommerutdannings-regler og NM-regler kan tas ut av regelverket, og has som tilleggsdokumenter. Det innføres krav til arrangør om stikkprøvekontroll av ID/chip og vaksinasjonskort.

 

For spørsmål knyttet til revidering av NKKs prøveregelverk ta kontakt med Janne Gregersen, tlf: 986 90 545, janne.gregersen@nkk.no

 

Ha en fin dag!

 

 

NKKs Aktivitetsavdeling
E-post: 
jakt@nkk.no


04.03.2024

Norsk Kennel Klub logo
Foredragsholder Babette Taugbøl og hennes vorster

Webinar: Allergi hos hund

Foredragsholder er Babette Taugbøl, dr. med. vet. og spesialist i hudsykdommer hos hund og katt. Babette har hatt dermatologi som arbeidsfelt de siste 25 år. Hun jobber som innleid spesialist, som foredragsholder, samt med allergi-program og dermatologiske produkter i firmaet Nextmune.

Dame jobber på PC sammen med sin hund

Webinar: Agria Breeders Profile

Den 13. mars arrangerer Agria gratis webinar om Agria Breeders Profile. Dette er helseprofiler for rundt 180 hunderaser, basert på statistikk fra 670 000 svenske hunder forsikret i Agria i perioden 2016-2021.

Labradorvalp som biter i båndet

Overlevelsesguide for deg med unghund

Perioden når hunden blir kjønnsmoden, kan være en utfordring. Agria og veterinær Sara Solheim har skrevet en overlevelsesguide til deg som har unghund i hus, slik at du vet hva som er helt normalt og hva som kan kreve en ekstra innsats i denne perioden.

Medlemsfordel: 10 % rabatt hos NOVASOL

Som medlem hos NKK får du ekstra gode rabatter på leie av ferieboliger gjennom NOVASOL. 


13.10.2022

Informasjon til alle klubber, forbund og særkomitèer.

 

Etter anbefaling gitt i vedtak fra NKKs Sunnhetsutvalg i sak 05b/22, vedtok NKKs Hovedstyre følgende på sitt møte 8-22 i sak 88/22:

Per i dag omfatter vaksinasjonskravet kun valpesyke. Endringen som trer i kraft fra og med 1.januar 2023 medfører krav om ytterligere to komponenter: smittsom leverbetennelse og parvo. I tillegg er kravet endret noe med hensyn på alderskrav og tidspunkt for vaksinering.

 

Vi vil presisere at NKK opprettholder sin generelle anbefaling om at deltagende hunder også gjennomfører årlig vaksinasjon mot kennelhoste.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Renate Sjølie

Styremedlem NKKs Hovedstyre og Sekretær for NKKs Sunnhetsutvalg

Veterinær, Avdeling helse og registrering

Norsk Kennel Klub


11.10.2022

Hovedstyret endrer IKKE øvre grense for maksimal innavlsgrad

Se vedlegg.

 https://admin.mekke.no/data/images/2879/4771_001.pdf

 

Med vennlig hilsen

 

NKKs admistarsjon 


27.07.2022

INTERNASJONALT CHAMPIONAT FOR JUNIORER OG VETERANER
FCI besluttet på et møte i september 2020 å innføre internasjonalt utstillingschampionat for juniorer og veteraner. Det er meddelt i rundskriv av 25. juli at dette trer i kraft fra 1. august 2022
NKK innfører dette fra utstillingen i Fauske.
Følgende er til orientering for hjelp ved spørsmål fra utstillere.

*             Det vil ikke være mulig å angi junior-/veterancert i NKKs kritikksystem
*             Mottakere av junior-/veterancert vil motta en e-post med bekreftelse på certet i etterkant av  utstillingen.
*             Det deles IKKE ut reserve cert
*             Int. cert skal ALLTID deles ut til vinner av junior-/veteran klasse med excellent hann/tispe
*             Int. cert går IKKE videre selv om den som står foran har mange, har fra samme land tidligere
               osv.
*             Merk at dette IKKE er et CACIB, det skal derfor ikke deles ut fargecert for raser som normalt
               har farge CACIB

Reglene er som følger:
C.I.B.-J – Internasjonalt junior championat
3 x internasjonalt junior certifikat på internasjonal utstilling (vinner av juniorklasse hannhund og tispe, 9-18 måneder, med excellent)
3 forskjellige land
3 forskjellige dommere

C.I.B.-V – Internasjonalt veteran championat
3 x internasjonalt veteran certifikat på internasjonal utstilling (vinner av veteranklasse hannhund/tispe med excellent)
3 forskjellige land
3 forskjellige dommere

Når det skal søkes om CIB-J/CIB-V skal søknaden sendes til NKK for norskeide hunder, og søknaden må sendes på eget skjema, og dokumentasjon på mottatte internasjonale cert må medfølge søknaden.

 

Med vennlig hilsen

Aktivitetsavdelingen

25.02.2022

Til NKKs klubber, forbund og regioner

 

Med bakgrunn i den alvorlige situasjonen som utspiller seg i Ukraina, har Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtatt følgende holdning til avholdelse av-, og deltakelse på hundearrangementer i Russland:

 

«Russlands aggresjon overfor Ukraina er helt uakseptabel, og er handlinger Norsk Kennel Klub (NKK) tar sterk avstand fra!

 

Som følge av den svært alvorlige situasjonen som nå har oppstått ber vi om at planlagte internasjonale hundearrangementer i Russland ikke gjennomføres. Vi oppfordrer sterkt til å finne alternative arrangementssteder.

 

NKK kommer ikke til å sende representanter til hundearrangementer som avholdes i Russland, slik situasjonen er i dag. NKK oppfordrer også innstendig norske dommere til ikke å dømme på arrangementer i Russland.

 

Vi sender vår dypeste medfølelse til våre hundevenner, og hele folket i Ukraina. De må tåle store lidelser i denne skjebnetiden for deres lands frihet og demokrati. Vi føler også sympati med våre russiske hundevenner, som har en politisk ledelse som setter sitt land og folk i en slik nedverdigende og ødeleggende situasjon.

 

På vegne av NKKs Hovedstyre

Tom Øystein Martinsen»


Se også NKKs nettsider:

https://www.nkk.no/aktuelt/hundearrangementer-bor-ikke-avholdes-i-russland-article202281-985.html

 


14.01.2022

Til Norsk Kennel Klubs medlemsklubber, regioner og forbund.

 

Viser til vedtak i Norsk Kennel Klubs Hovedstyremøte 01. mars 2017

 

Sak 27/17 – KLUBBJUBILEER 2017

Hovedstyret vedtok at ved jubileer 25 år, 50 år, 75 år og større runde tall vil HS stille med representant der det er mulig, evt angjeldende region.

Til de øvrige jubileer vil NKKs administrasjon sende en gratulasjon.

Systemet baserer seg på at klubben/forbundet selv rapporterer til NKK om forestående jubileum Dersom Hovedstyret ikke kan stille med sin(e) representanter, foreslås det representasjon fra angjeldende NKK-region etter avtale.

Systemet baserer seg på at klubben/forbundet selv rapporterer til NKK om forestående jubileum.

For å synliggjøre viktigheten av tilstedeværelsen også for HS/NKK-region så bør representantenes oppgaver på disse arrangementene være å overbringe hilsen fra NKK, samt ta bilder og skrive en kort sak som kan publiseres på våre nettsider.

 

Informasjon om jubileer sendes til dagny.wangensteen@nkk.no

 

Med vennlig hilsen/Best regards

Norsk Kennel Klub/ The Norwegian Kennel Club

 

DAGNY WANGENSTEEN ELSTAD

Saksbehandler i Aktivitetsavdelingen og Organisasjonsavdelingen

Mobil: 93278093 e-post: dagny.wangensteen@nkk.no


10.01.2022

Til Klubber, regioner og forbund.

Holmlia jan-2022.

Hovedstyret ønsker godt nytt år!

Et nytt årsskifte har akkurat funnet sted og gitt oss et nytt år med mange muligheter, men med en litt
utfordrende start.


Våre myndigheter har igjen funnet det nødvendig å delvis stenge ned samfunnet, med bakgrunn i
smittesituasjonen. Det er vårt håp at vi snart kan vende tilbake til en normal hverdag med normal
aktivitet.


Norsk Kennel Klubs administrasjon har etter hvert fått god trening i å håndtere de utfordringer som
pålegg om hjemmekontor og begrensninger i antall deltagere på fysiske møter gir. Vi følger selvsagt
lojalt opp de pålegg som våre myndigheter innfører.


Hovedstyret vil benytte anledningen til å takke dere alle, for den innsats og vilje til å stille opp for
NKK under den krisen som organisasjonen opplevde i 2020 og 21. Det er også vår opplevelse at
Representantskapsmøtet som ble avholdt i november 21, var preget av gode forhandlinger med
konstruktive vedtak og ikke minst en solid oppslutning om organisasjonens formål og virksomhet.
NKK har en god posisjon for videre vekst og utvikling.


Vi venter nå spent på Oslo tingretts dom i rettssaken mot Dyrebeskyttelsen. Dommen forventes klar i
slutten av januar. Den vil uansett få konsekvenser for NKK, og vi må også være forberedt på at den vil
kunne bli anket for behandling i høyere rettsinstanser.


Organiseringsprosessen vil være sak på det første hovedstyremøtet i 2022, der vi vil legge rammer
for arbeidet og fastsette framdriftsplanen fram mot rapportering til RS i 2022.


Når det gjelder rekruttering av ny adm.dir. til NKK så vil HS ta tak i dette når vi har fått på plass en del
grunnleggende forutsetninger ellers i organisasjonen. Vi vil først bygge laget og så se setter den
laglederen som NKK trenger. Vi er allerede godt i gang med styrkingen av administrasjonen. Denne
uken begynte to nye i medarbeidere i aktivitetsavdelingen, og i slutten av februar får denne
avdelingen også en ny leder. I tillegg er det igangsatt ansettelsesprosesser også på andre avdelinger.


I fravær av adm.dir. har Hovedstyrets leder faste arbeidsdager på NKKs kontorer på Holmlia, og
deltar også fast på ledermøtene i administrasjonen.


Vi ønsker alle våre medlemmer i klubber, regioner og forbund et godt og framgangsrikt nytt år!

For Hovedstyret i NKK
Tom Ø. Martinsen
Hovedstyrets leder


22.12.2021

 

Takk for at du påtar deg å være tillitsvalgt. Du bidrar til å gjøre en innsats for andre og fremme hundesaken slik at NKKs formål om å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge ivaretas, samt er med på å fremme positive interesser med hund og hundesport.

Vi ønsker deg og dine en riktig hyggelig jul. Ta godt vare på deg selv, familie, venner og hundene, og nyt fridagene som følger med julehøytiden 😊

 

Julehilsen fra oss alle i NKKs Administrasjon.


08.12.2021

Til alle NKKs raseklubber/-forbund,

 

Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag om at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 2021.

 

RS vedtok i sak 5 d):

«Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning fra 01.01.2022.

Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det har gått minimum fem år.»

 

Ønsker du å lese protokollen i sin helhet finner du den HER.

 

Vi ber om at dette vedtaket gjøres kjent for klubbens medlemmer, avdelinger og komiteer.


24.11.2021

Ny løsning for søknad om utstilling og prøver publiseres
24. november 2021 klokken 10:00


Da er endelig ny løsning for søknad om utstillinger og prøver klar, og vil bli publisert onsdag 24. november klokken 10:00.

Ny løsning gir større fleksibilitet for klubber og forbund
* Søknader kan sendes fortløpende
* Kortere søknadsfrister. (minst 3 måneder før for utstilling, minst 3 uker før prøver)
* Ikke avhengig av NKKs administrasjon for sende søknad
* Administrasjon av terminlisten og tilgang til Dogweb Arra for administrasjon av prøver gjøres fra samme sted.
* God oversikt over status på klubbens/forbundets arrangementer
* Dynamisk terminliste
* God varsling til inviterte klubber (utstilling)
med mer.

Selv om det nå ikke er en fast frist hvert år for søknad om utstillinger og prøver vil vi allikevel anmode klubber og forbund om å planlegge godt, og søke så tidlig som mulig. Søknad kan sende inntil 2 år før arrangementet.

Merk at det for utstilling ikke er anledning til å søke om utstilling samme helg som NKKs arrangementer, unntak er raseklubb som ønsker utstilling kun for egen rase motsatt dag av når rasen dømmes på NKK og maks 75 km fra NKKs utstilling. Der NKK arrangerer flere utstillinger samme helg er det ikke anledning å arrangere utstilling samtidig.

Terminlisten vil være dynamisk, dvs. den vil oppdatere seg etter hvert som klubbene sender søknad.

Vedlagt finner dere en kort brukerveiledning for hvordan dere søker om arrangementer. Les den nøye.

Trenger du hjelp, eller har spørsmål ta kontakt:

Utstilling
E-post: utstilling@nkk.no
Tlf: 924 00 424 – Merete Greaker

Prøver (herunder LP og Agility)
E-post: jakt@nkk.no
Tlf: 986 97 021 – Eva Pedersen


Takk for at dere har vært så tålmodige.

Med vennlig hilsen
NORSK KENNEL KLUB


13.10.2021

Hundesport 3/21

hundesport 3/21

Vanligvis finner du Hundesport i postkassen. På grunn av omstendighetene koronapandemien har ført til, vil de resterende utgavene i 2021 kun være tilgjengelig på nett.

Publisert: 

ANNONSE

Heldigitalt Hundesport ut året er bare et av mange helt nødvendige tiltak som er gjennomført etter ekstraordinært representantskapsmøte i april. Fra og med 2022 vil Hundesport komme ut som vanlig i papirformat og postkassen til våre medlemmer. 

Les siste Hundesport her:

hundesport 3/21

Ved å klikke på de aktuelle sakene i innholdsfortegnelsen kan du enkelt manøvrere til de artiklene som interesserer deg mest. Du kommer raskt tilbake til innholdsfortegnelsen ved å klikke på innholdsikonet du finner nederst på hver side. 

En viktig informasjonskilde

Hundesport er den viktigste informasjonskanalen vi har ut mot deg som medlem. Selv om vi gjerne skulle produsert et fysisk magasin som vanlig, gir en digital utgave også noen fordeler. 

Vi håper dere har forståelse for prioriteringene vi har gjort, og at dere finner artiklene i denne utgaven av Hundesport interessante.

God lesning og god høst!


23.09.2021

Endringer i Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Til alle klubber og forbund.

 

 

I Hovedstyremøte 10/21 ble det i sak 39/21 fattet vedtak om endring i pkt.2 i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad.

 

Link til HS-protokoll, se sak 39/21: https://www.nkk.no/getfile.php/132372228-1622478478/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/HS-dokumenter/HS%2010-21%20Protokoll.pdf

 

 

Pkt.2 i Etiske grunnregler for avl og oppdrett lyder nå:

 

«Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og paring mellom nært beslektede individer bør unngås. Det skal aldri foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 %, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle (1, 2). Ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelige i 3-5 generasjoner.»

 

1: Med 5 generasjoners stamtavle menes valp og 5 ledd bakover.

2: Dette tilsvarer gjennomsnittlig maksimalt inntil 2,5 % innavlsøkning pr. generasjon i dette individets stamtavle.

 

Regelendringen trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01.2022.

 

 

Regler for registrering av hund er oppdatert i samsvar med endringen av pkt.2 i Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

 

Link til:

 

 

Vedlegg:

 • Etiske grunnregler for avl og oppdrett
 • Regler for registrering av hund

 

 

Vi oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om regelendringen.

Regler-for-registrering-av-hund-2021

Etiske grunnregler for avl og oppdrett - September 2021

 


25.02.2021

Smuglerhunder og svindelforsøk – slik unngår du fellene ved valpekjøpet

Fransk bulldog
Illustrasjonsfoto: iStock

Økt etterspørsel etter hund har resultert i flere svindelførsøk og tilfeller av smuglervalper som er beslaglagt av Mattilsynet. Her er noen tips til hvordan du skal unngå å bli lurt av, og bidra til, kyniske valpefabrikker og useriøse oppdrettere når du skal kjøpe valp.

Begynn med NKK og raseklubbene

Hvis du er på utkikk etter valp, er raseklubben det beste stedet å begynne. Så godt som alle raser av en viss størrelse har en raseklubb med kontaktpersoner, og de aller fleste har også en tjeneste som formidler kontakt med oppdrettere og som har oversikt over valpekull.

Unngå å kjøpe etter tilfeldige søk på nettet

Svindlerne og smuglere er flinke til å lage falske hjemmesider og annonser, med vakre bilder av lykkelig mor og søte valper, som ikke finnes i virkeligheten. Sett heller ikke inn en annonse av typen «valp ønskes», verken på Finn eller andre steder. Det eksponerer deg for henvendelser fra svindlere og smuglere, og de færreste seriøse oppdrettere leter etter valpekjøpere på slike steder.

Sjekk referanser

Det kan også være et godt råd å snakke med noen du kjenner som har en hund av den rasen du ønsker deg. Spør hvor de har kjøpt hunden, om de er fornøyde, og om de har blitt bra behandlet av oppdretter, om alle papirer var i orden. Så kan du bruke dette som referanse. Om ikke oppdretteren har valpekull nå, kan han/hun gjerne sende deg videre. Fornøyde kjøpere er den beste garanti!

Kjøp ikke av «mellommenn»

Skal du kjøpe en valp, kjøp den alltid direkte fra oppdretter, aldri fra noen form for mellommann! Selv om du kjøper en hund som skal omplasseres (og det skjer, selv med ganske små valper), så sjekk med oppdretter direkte. De fleste seriøse oppdrettere vil uansett ta tilbake en liten valp som de nye eierne av en eller annen grunn ikke kan beholde.

Kontakt oppdretter så tidlig som mulig

Det ideelle er å etablere kontakt med oppdretter så tidlig som mulig. Helst lenge før valpene er leveringsklare. Om det er praktisk mulig er det lurt å besøke mor og valper en, eller flere ganger før valpene er gamle nok til å forlate mor. Da kan man være sikker på at alt går riktig for seg. Det er rapportert tilfeller fra Sverige hvor smuglere hadde laget et oppsett med innsmuglede valper i en hjemlig setting, og valpene ble presentert som et «kull».

Kjøp aldri en usett valp som skal leveres på et avtalt møtested utenfor hjemmet. Det er et klassisk smuglerknep, eller svindel med hensikt å lure folk til å betale for valper som ikke finnes. Det er ikke uvanlig at oppdrettere ønsker depositum fra en valpekjøper, men ikke betal før du har sjekket at valpene faktisk eksisterer. Og, aller helst, ikke før du har sett og møtt tispe og valper.

Les også: Masseavlivninger på grensa (Dagbladet)

Sjekk DogWeb

Du kan sjekke både valpenes og foreldrenes ID-nummer og avstamning ved hjelp av Norsk Kennel Klubs database, www.dogweb.no. Da kan du finne ut om valpene er registrerte, og hvem oppdretteren er, i tilfelle det skulle vise seg å være en annen enn selger. Alle avtaler skal være skriftlige, valpen skal ha alle papirer i orden, være veterinærkontrollert før den leveres, og den skal være ID-merket med mikrochip.  

Bruk god tid og vær tålmodig

En hund skal være en del av familien din, og dere skal tilbringe mange år sammen. Et hastekjøp av en innsmuglet eller uregistrert valp har i mange tilfelle vist seg å være et svært dårlig kjøp. I verste fall har valpen store fysiske eller psykiske defekter. Da er det bedre å vente!


13.01.2021

Til klubber, forbund og regioner

 

Det er startet opp et arbeid knyttet til NKKs terminlister, inkludert søknadsprosedyrer for klubber, forbund og regioner.

Intensjonen er at arbeidet med terminlister skal forenkles både mht søknadsfrister, godkjenninger fra raseklubber om deltakelse av deres raser på utstillinger og endringer i arrangementer gjennom året.

Videre at den enkelte arrangør i større grad skal kunne håndtere egne terminfestede arrangement selv, uten å måtte gå via NKKs administrasjon.

 

Fristen for å søke om/legge inn utstillinger, lydighets- og agilitystevner for 2022 utsettes derfor inntil videre til 1.8.2021.

Klubber, forbund og regioner kan planlegge sine arrangementer ut over dette i tråd med øvrige gjeldende retningslinjer.

 

NKK vil komme tilbake med nærmere informasjon om innlegging av terminfestede arrangementer i ny løsning i god tid før den nye fristen går ut.

 


06.01.2021

Grunnkontingenten 2021

Grunnkontingenten for 2021 fastsettes ifølge NKKs lover §3-4 bokstav l), av Representantskapsmøtet 2020 (RS2020). Siden RS2020 er utsatt på grunn av koronarestriksjoner, kjenner vi ikke til hva som blir endelig grunnkontingent 2021.  Hovedstyret har som målsetting å gjennomføre RS2020 så snart dette er praktisk og forsvarlig mulig.

Hva grunnkontingenten for 2021 blir, vedtas altså av flertallet blant klubber, forbund og regioner på RS2020.

Grunnkontingent del 1 faktureres i januar 2021

Det vil bli sendt kontingentfaktura i januar 2021.

Fakturaen vil bestå av kontingent til klubber og forbund som vanlig, og Grunnkontingent del 1. Grunnkontingent del 1 baserer seg på tidligere RS-vedtak.
Det vil si 230 kroner som ble vedtatt i 2019, indeksregulert som vedtatt i 2018 - totalt 234 kroner.

Grunnkontingent del 2

Dersom RS vedtar en grunnkontingent som er større enn 234 kroner, vil medlemmene få tilsendt en faktura for «grunnkontingent del 2». Fakturaen vil utgjøre differansen mellom RS-vedtatt grunnkontingent og allerede betalt grunnkontingent til NKK. 

NKK gjør oppmerksom på at innbetalt kontingent ikke er refunderbar, og at betaling av en evt. grunnkontingent del 2 er en forutsetning for å opprette medlemsfordelene i 2021 både i klubben og NKK.

Spørsmål og kommentarer rundt grunnkontingent 2021

Gitt situasjonen vi er kommet i, kan ikke NKKs administrasjon besvare spørsmål om hvor stor grunnkontingent 2021 vil bli, eller om/når grunnkontingent del 2 faktureres ut. Dette er først kjent etter avholdt RS2020.

 

Kommentarer og ønsker for grunnkontingentnivå må rettes via delegatene som stiller på RS2020 fra din raseklubb/forbund. Aktivitetsklubbene/lokale hundeklubber må rette henvendelsene til delegatene som stiller for klubbens NKK Region.

Hovedstyret beklager

Hovedstyret beklager at løsningen i år blir slik. Det har blitt vurdert om det er mulig å utsette faktureringen til etter RS. Det er dessverre ikke likviditetsmessig mulig å sikre driften ved en utsatt fakturering.

Representantskapsmøte 2020

Hovedstyret følger smittesituasjonen og smittevernbegrensningene nøye, og vil gjennomføre representantskapsmøtet 2020 så snart det er praktisk mulig på en forsvarlig måte. 

Når dato kan fastsettes, vil det bli innkalt med fire ukers varsel. Sakslisten vil ikke bli endret, og blir identisk med publiserte sakspapirer.


11.12.2020

Brev til Landbruks- og matministeren om hundeloven
 

NKK er svært opptatt av at hundeloven som i disse dager revideres, blir så god som mulig.

Selv om NKK har tiltro til at Landbruks- og matdepartementet (LMD) vil gjøre en grundig og god jobb, har vi likevel henvendt oss til Landbruks- og matminister Olaug Bollestad for å forsikre oss om at stemmene til landets hundeeiere blir hørt før et utkast til revidert lovtekst ferdigstilles.
 
 

NKK saksøkt: Vi ønsker alle friske hunder

Vi er alle opptatt av at hunder skal være sunne og friske, og NKK har som et hovedmål å avle friske hunder, som kan leve lange og sunne liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

NKK er oppmerksomme på at vi og Dyrebeskyttelsen – til tross for felles mål om sunne, friske hunder – har en noe ulik tilnærming til hvordan vi skal nå målet. Vi registrerer at Dyrebeskyttelsen Norge nå har valgt å ta denne uenigheten inn i rettsapparatet.

Av respekt for domstolen og den rettslige prosessen Dyrebeskyttelsen nå har valgt, kommer ikke Norsk Kennel Klub, raseklubbene og oppdretterne til å delta i debatter eller kommentere søksmålet og dets innhold i mediene. 

Facebook live-sending onsdag 16. desember
 

Vi ønsker velkommen til Facebook LIVE med Norsk Kennel Klub og FirstVet fra klokken 18.30 onsdag 16. desember.

Her vil NKKs veterinær William Bredal og FirstVet-veterinær Trude Mostue snakke sammen om NKKs nyeste medlemsfordel, FirstVet-appen, og hvordan du kan sørge for at hunden din får en god og trygg jul.
 

Gi aldri en hund i julegave
 

Juletid er gavetid, og mange ønsker seg en firbent venn. Kanskje spesielt i år, hvor vi har måttet begrense kontakten med andre mennesker, og behovet for en firbent kompanjong har meldt seg hos stadig flere.

En hund skal uansett aldri være en gave. Å skaffe seg en hund bør være resultat av en grundig og god prosess, slik at man ender opp med å velge riktig rase for seg og sin familie.
 

10.12.2020

Julehilsen til medlemmer av klubben

Medlemsfakturaen kommer i januar, en tid som er økonomisk presset for mange. Her gjelder det å være i forkant, og ha forsikret medlemmene om at det er en virkelig god idé å investere i medlemskapet ett år til.

"Hvorfor skal jeg fortsette å være medlem – Hva får jeg ut av det?"
Spørsmålet kommer fra dem som vurderer å melde seg ut når fakturaen kommer. En undersøkelse vi gjorde tilbake i 2017 viser at det gjerne kommer fra dem som har vært medlem i 1 - 2 år. De meldte seg kanskje inn fordi de fikk seg valp, men har ikke klart å utnytte medlemskapet fullt ut foreløpig.

Ett lite tiltak som kan hjelpe til å holde på eksisterende medlemmer, kan være å sende ut en julehilsen eller et julekort. Nedenfor kan dere se hvordan et slikt julekort kan se ut, og eksempel på innholdet e-posten kan ha. Ta kontakt på kommunikasjon@nkk.no hvis dere ønsker hjelp til utforming av et slikt julekort (husk å legg ved et bilde dere vil bruke). 

Dette er ett eksempel, som NKKs administrasjon tidligere har laget for å vise hvordan det kan gjøres:


Norsk Retrieverklubb er en spesialklubb for de seks retrieverrasene. Klubben ble stiftet i 1960, og har siden den gang jobbet for å fremme og utvikle rasene. Formålet med klubben er å ivareta alle rasenes interesser gjennom å arbeide for å bevare og utvikle rasens spesifikke egenskaper, arrangere utstillinger og prøver, arbeide for riktig og ansvarsbevisst hundehold, spre informasjon og kunnskap om rasen, og legge til rette for at klubbens medlemmer kan drive aktiviteter med hund.
 

 • Som medlem får du vårt medlemsblad Retrievernytt fire ganger i året. Her finner du reportasjer fra ulike arrangementer og interessante artikler spesielt tilpasset retrievereiere.
 • Som medlem av lokalavdelingen i ditt distrikt vil du også motta tilbud om arrangementer; som for eksempel valpekurs, seminarer, utstillinger, jaktprøver, sporprøver, lydighetsprøver, samt en rekke andre aktiviteter for retrievereiere.

Som medlem i retrieverklubben er du samtidig medlem av Norsk Kennel Klub. Her får du en rekke medlemsfordeler som medlemsbladet Hundesport fire ganger i året, 10 % rabatt på Agria dyreforsikring, og en rekke andre fordeler. Alle NKKs medlemsfordeler kan du se på www.nkk.no/medlemsfordeler/

Hold deg oppdatert på klubbens aktiviteter
Norsk Retrieverklubb gjennomfører mange aktiviteter gjennom året. På våre nettsider www.retrieverklubben.no finner du nyttig informasjon om klubben, kommende aktiviteter og kontaktinformasjon til oss i styret hvis du skulle ha noen spørsmål.

Følg også gjerne klubben på Facebook: www.facebook.com/Retrieverklubb/

Momskompensasjonen blir nå utbetalt

Momskompensasjonen blir utbetalt fredag 11.12.20 til alle klubber og forbund som har søkt om og fått innvilget kompensasjon.

Alle medlemsklubber og -forbund i Norsk Kennel Klub kan søke om momskompensasjon gjennom administrasjonen. Det stilles krav til formalia for at søknaden blir behandlet. Først hos NKK, deretter gjennom revisjon av BDO, og sist men ikke minst i godkjenningsprosessen hos tilsynet. Nå er oppgjøret klart, og om noen dager kommer altså pengene inn på klubbenes og forbundenes kontoer.

Eventuelle spørsmål om utbetaling av momskompensasjonen kan rettes til: momskompensasjon@nkk.no

Informasjon om hvordan man søker om momskompensasjon finnes her.

Spørsmål om rasehunder

NKKs administrasjon får mange spørsmål fra potensielle hundekjøpere. Ofte har de konkrete spørsmål om de ulike rasene. NKK henviser derfor de som tar kontakt, direkte til de aktuelle raseklubbene hvor ekspertisen på de ulike rasene befinner seg.

Dette er derfor en påminnelse om viktigheten av å fortsette å legge ut informasjon og holde nettsidene oppdatert. Slik at de som er på jakt etter informasjon finner det de leter etter, og får svar på de spørsmålene de måtte ha.

Vi ønsker at flere skal velge registrerte rasehunder når de skal skaffe seg hund, så ta godt imot de som henvender seg til dere.


27.11.2020

Vennligst se vedlagt informasjon om eksteriørdommerkurs 2021-2022. Utlysningen blir også delt på vår nettside.

 

Vi ber om at søkere benytter dette skjemaet ved søknad:

Søknadsskjema dommerkurs

 

Med vennlig hilsen
NKKs Dommerutdanningskomite

Kurs for eksteriørdommere 202021-2022.pdf

Informasjon om eksteriørdommerkurs.pdf


19.11.2020

NKKs Representantskapsmøte 2020 utsettes til 2021

NKKs Hovedstyre beklager å måtte meddele at vi, på bakgrunn av smitteøkning og stadige skjerpelser av smitteverntiltak, ser oss nødt til å utsette NKKs Representantskapsmøte 2020 til 2021.

Vi anerkjenner at hele organisasjonen har behov for å komme sammen etter en vanskelig tid. Vi anser dessverre ikke at dette kan gjennomføres på en forsvarlig og god måte slik situasjonen er nå.

 

Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte var planlagt gjennomført med delegat-representasjon på Teams. Teknisk produksjon av møtet, var planlagt gjennomført fra lokasjoner ved Quality Airport Hotel Gardermoen i Ullensaker kommune lørdag 28. november 2020.

For å kunne gi delegatene god informasjon, og - aller viktigst - gode verktøy for å utøve sine rettigheter på en sikker og god måte, krever også et digitalt arrangement at et visst antall mennesker samles. Den tekniske produksjonen inneholder koordinerende nøkkelroller som RS-ordførere, representanter fra Hovedstyret og administrasjonen, kameraførere, og ansvarlige for digital stemmesystem og talelistesystem. Produksjonen består av et begrenset antall personer, som vi frem til de siste dagene var trygge på at vi kunne samle.

Med den økende smittetrenden vi har sett i flere uker, er det kommet stadig nye og strengere smitteverntiltak, både nasjonalt og lokalt. Blant annet har Oslo, og tilgrensende kommuner innført forsterkede smitteverntiltak de siste ukene og dagene. I går, 18. november, fikk Hovedstyret meldingen om at Ullensaker kommune stenger for arrangementer, og at hotellet der teknisk produksjon skulle gjennomføres har fått forbud mot å gjennomføre innendørs arrangementer fra 19. november. Flere kommuner vurderer det samme, og situasjonsbildet 1-2 uker frem i tid er uoversiktlig.

Det som derimot er sikkert er at vi stadig oppfordres til å ikke reise, og til å begrense antall nærkontakter. Til å sammen gjøre det vi kan for å begrense smittespredningen. Med dette som bakgrunn ser ikke Hovedstyret det som forsvarlig å samle de rundt 10 personene som må til for å trygge teknisk produksjon av Representantskapsmøtet.

Både i NKKs medlemsklubber, -forbund og regioner, i Hovedstyret og i administrasjonen har vi forberedt oss på debatter og diskusjoner, informasjon og spørsmål, endringsforslag og retningsgivende vedtak. Vi hadde sett frem til å sette felles retning for fremtiden i et felles Representantskapsmøte. Derfor beklager vi sterkt at vi ikke kan gjennomføre dette nå. Og forsikrer om at Hovedstyret har som målsetting å gjennomføre RS2020 så snart dette er praktisk mulig.

Hovedstyret vil holde nytt ekstraordinært HS-møte tirsdag neste uke, og vil i etterkant av dette komme med mer informasjon om veien videre frem mot det utsatte RS2020. Vi ber om forståelse for at ikke alle spørsmål dere måtte ha rundt følgene av utsettelsen kan besvares umiddelbart, og forsikrer om at vi jobber for å finne gode løsninger og gi dere god informasjon om prosessene fremover.

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no


05.11.2020

Informasjon til klubber, forbund og regioner, 5. november 2020

Oppdatert anbefaling til klubber, forbund og regioner i forbindelse med skjerpede smittevernregler fra regjeringen 5. november

Norge er i starten på andre smittebølge. Koronaviruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak.

Sentralt i anbefalingen er at vi alle holder oss mest mulig hjemme og begrenser kontakt med andre mennesker de neste ukene. Det anbefales også at vi unngår unødvendige innenlandsreiser i tiden som kommer.

Regioner med mye smitte anbefales å vurdere tiltak som stans i breddeidrett for voksne, begrensning av størrelsen på arrangementer m.m.

For oppdatert informasjon om alle tiltak og anbefalinger, se Helsedirektoratets nettsider.

 

Endringene i smittesituasjon og påfølgende smitteverntiltak vil påvirke aktivitetene NKK-regioner, -klubber og -forbund har planlagt i ukene som kommer.

NKKs Hovedstyre anbefaler alle tillitsvalgte å gjøre vurderinger av sine planlagte aktiviteter i forhold til situasjonen vi står i nå, og at alle støtter opp om de intensiverte tiltakene.

Dette innebærer en anbefaling om at dere gjør en vurdering av aktivitetene, muligheten for å flytte disse eller justere gjennomføringen. Dette gjelder også aktiviteter som kan gjennomføres utendørs, og uten at mennesker har nær kontakt, men som innebærer reiseaktiviteter. Hovedstyret understreker at den enkelte arrangør selv må gjøre vurderinger av sine aktiviteter/arrangementer, og at det ikke er innført noe forbud mot gjennomføring utover myndighetenes regler og retningslinjer.

 

Årets Representantskapsmøte avholdes digitalt

Med bakgrunn i økende smittetrend og myndighetenes anbefalinger for smittevern, har Hovedstyret i samråd med RS-ordførere og kontrollkomiteen besluttet at Representantskapsmøtet 28. november 2020 vil bli gjennomført på digital plattform.

Nærmere informasjon om møtedeltakelse og stemmegivning i digitalt system vil bli sendt alle påmeldte delegater. Det vil bli gjennomført testing og opplæring i systemet i forkant av Representantskapsmøtet, slik at alle delegatene opplever trygghet i bruk av løsningen.

Med bakgrunn i endret form på årets Representantskapsmøte så tett opp mot påmeldingsfrist i morgen 6. november, utsetter vi fristen for påmelding til onsdag 11. november. Klubber/forbund/regioner som har utstedt fullmakt pga vanskeligheter med å stille på et fysisk møte vil kunne endre dette ved å gi oss beskjed innen samme frist.

 

Med vennlig hilsen

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no


15.10.2020

NKKs driftssituasjon

I forbindelse med korona-pandemien permitterte NKK de fleste medarbeiderne helt eller delvis. Fra og med 15. oktober er permitteringene avviklet, men flere medarbeidere har sluttet og vil ikke bli erstattet. Forlenget saksbehandlingstid må fortsatt påregnes da bemanningen har vært redusert i lang tid.

Administrasjonen ble omorganisert fra 8.9.2020, og antall avdelinger er redusert fra fem til to.

Aktivitets- og organisasjonsavdelingen og helse- og registreringsavdelingen er slått sammen til en «fagavdeling». 

Markeds og kommunikasjonsavdelingen, økonomi og regnskap samt IT-utvikling er slått sammen til en «administrasjonsavdeling».

NKKs advokat ivaretar bl.a. disiplinærsaker og juridisk bistand i organisasjonsspørsmål og  er plassert i stab. Henvendelser som gjelder årsmøter, disiplinærsaker eller andre organisatoriske forhold rettes til org.avd@nkk.no.

Besøk i NKKs lokaler vil igjen være mulig fra 1. november.

Telefontjenesten til avdelingene vil fortsatt være stengt, og henvendelser og spørsmål bes sendt på epost. Det gjøres en ny vurdering av telefontjenesten innen 1. desember. Epostadresser til ansatte og beskrivelse av arbeidsområder ligger under "Kontakt NKKs administrasjon".

Fagavdelingen

 

Aktiviteter

Det er betydelige restanser på området og det må påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt. 

Følgende oppgaver prioriteres:

 • Henvendelser fra klubber og forbund vedrørende endringer eller nye oppføringer i terminlistene vil bli besvart og håndtert fortløpende.
 • Gjennomførte arrangement vil bli kjørt sluttoppgjør på og anerkjennes fortløpende.
 • Ettersøkshunder vil registreres og ettersøkshundregisteret oppdateres.
 • Championatsøknader vil godkjennes, men det må forventes lengre behandlingstid da det er svært begrensede ressurser som håndterer disse søknader.

Epost sendes til jakt@nkk.no / utstilling@nkk.no / championat@nkk.no

Registreringstjenester

Alle elektroniske selvbetjente løsninger (NKKs Min side) vil fungere som vanlig.

Elektroniske kullregistreringer, eierskifter, kennelnavnsøknader og omregistreringer med innsending av originaldokumenter vil bli behandlet, men lenger saksbehandlingstid må beregnes.

Manuelle registreringer vil bli behandlet etter innsendingsdato når kapasiteten tillater det.

Forlenget saksbehandlingstid på inntil 1-2 uker må påregnes. 

Vi oppfordrer hundeeiere og oppdrettere til å sette seg godt inn i hvilken dokumentasjon mv. som er nødvendig knyttet til de ulike tjenestene slik at saksbehandlingen kan gjøres så effektivt som mulig – til glede for alle. 

Epost sendes til registrering@nkk.no.

Purringer på saker som er i behandling vil ikke bli besvart.
Informasjon om disse sakene finner man ved pålogging på Min side.

Vi viser til bruksanvisninger og «Spørsmål og svar»-sider på www.nkk.no. Her finner dere informasjon om både nyregistrering og hvordan dere kan følge saken frem til godkjenning.

Helsetjenester

Avlesing av røntgenbilder: HD, AD, spondylose og ryggsøyle hos dachshund, samt DNA-tester, håndteres løpende.

Skjemaer for avlesing av røntgenbilder bestilles elektronisk på Min side.

NKKs eksterne avlesere arbeider som normalt, og alle CD/DVD blir sendt til avleserne når forhåndsarbeidet er foretatt av saksbehandler. Forlenget saksbehandlingstid på inntil 1-2 uker må påregnes.

Telefonhenvendelser vil besvares så langt det lar seg gjøre. Vi oppfordrer til at henvendelser skjer på epost til helse@nkk.no og at purring på avlesning av røntgenbilder mv. unngås, da dette medfører mindre effektiv oppgaveløsning og lenger saksbehandlingstid.

Veterinærbemanningen er nå tilbake, men forlenget svartid på påregnes grunnet restanser. Henvendelser fra medlemsklubber og forbund, samt veterinærer i klinisk praksis vil bli prioritert. 
Helse- avlsspørsmål fra enkeltmedlemmer kan dessverre ikke prioriteres inntil videre. 

 

Administrasjonsavdelingen

Medlemsspørsmål og kontingentspørsmål

Alle endringer i ditt medlemskap kan gjøres på NKK Min side.

Har du utfordringer med å få Min side til å fungere – send en epost til medlem@nkk.no

Har du spørsmål vedr. kontingentinnbetaling/purring/faktura – send en epost til regnskap@nkk.no. Ordinær svartid på 3 dager vil ikke kunne opprettholdes.

Vi ber om at det ikke purres på allerede sendte eposter.

Medlemsinformasjon og nettbutikk

Vi fortsetter å gi medlemsinformasjon i alle kanaler. Svar i sosiale medier vil kunne komme senere enn normalt da ikke alt vil kunne besvares når spørsmålene oppstår. Vi minner om at spørsmål vedr. enkeltsaker ikke behandles i sosiale medier, spørsmålene må sendes til epostadresse info@nkk.no.

NKK-butikken holder åpent som vanlig, og vi skal fortsette med å komme med gode tilbud til alle med hund.

Økonomi og regnskap

Har du spørsmål om mottatt faktura eller purring, eller om manglende registrering av innbetaling for tjenester, send epost til regnskap@nkk.no.


28.08.2020

Ikke tilbake i normal drift.

Da koronapandemien med tilhørende smittebegrensningstiltak og aktivitetsstans traff Norge i mars medførte det et umiddelbart og vesentlig inntektsbortfall for Norsk Kennel Klub. Etter et varsel om mulig konkurs er organisasjonen vår reddet ut 2020 takket være regioner, klubber, forbund, medlemmer og andre ildsjeler. Det er vi glade for. Dessverre betyr ikke dette at vi er tilbake i normal drift.

Et plutselig likviditetsbortfall gjorde NKK sårbare på vårparten. Vi så at vi ikke ville ha muligheten til å tilby alle tjenester våre medlemmer, oppdrettere og andre ønsker og er vant til å ha tilgang på. Telefontjenesten vi normalt har er svært kostnadskrevende og måtte kuttes vesentlig ned. Saksbehandlingstidene vi normalt søker å holde oss innenfor var heller ikke mulige å overholde om vi skulle overleve den økonomiske situasjonen vi kom i. Tjenestetilbudet vårt på flere felter måtte innstilles for å redde kjernedriften.

Da vi på forsommeren kunne informere om at vi var reddet økonomisk, opplevde nok mange at det betydde at NKK var tilbake i normal drift. Slik er det dessverre ikke.

For å kunne komme gjennom et tøft år har vi ikke mulighet til å gjenopprette tjenestetilbudet vi hadde tidligere. Det vil rent praktisk si at vi ikke har anledning til å åpne telefontjenesten dere alle er vant til, og at vi ikke kan love å komme tilbake til ordinære saksbehandlingstider/responstider i 2020.

Utviklingsprosjektene som ble stanset i mars kan ikke startes opp igjen i år, og noen må kanskje legges på is også i lengre tid. Støtte til dommerutdanning, landslag og andre som ble stanset vil heller ikke kunne settes i gang igjen i år. Store arrangementer – som Dogs4All – er avlyst.

Vi jobber med fremtidens NKK

Det jobbes med å finne en vei til en sunn og bærekraftig organisasjon for fremtiden. Hovedstyret, tillitsvalgte fra klubber og forbund, medarbeidere og andre støttespillere er med i arbeidet. Hvordan vår «nye normal» vil se ut, hvilket tjenestetilbud vi vil ha i fremtiden, hvilke oppgaver som løses i NKK administrasjonen og hvilke oppgaver som i fremtiden må løses av andre deler av NKKs organisasjon, vet vi ikke enda. Arbeidsgrupper og NKKs eiere jobber med dette, og vi har alle en periode med endringer og usikkerhet foran oss.

Vi vil holde dere oppdatert om tiltak, endringer og tjenestetilbud fortløpende, så snart ting er avklart.

Vi vet mange ønsker å komme i kontakt med oss, og er frustrerte over lange saksbehandlingstider og manglende svar på oppfølgingsspørsmål og purringer. Spørsmål som dere kan finne svar på gjennom våre elektroniske tjenester, og ved å lese på våre nettsider, vil vi fremdeles ikke kunne prioritere å svare på. Purringer på saker som løpende oppdateres på Min side kan ikke prioriteres. Saksbehandlingstidene kan være forlenget ut året.

Frem til vi har meislet ut hvordan NKK i fremtiden vil se ut, må vi be dere om fortsatt tålmodighet med oss.


24.08.2020

REFERAT
møte i NKKs Sportshundkomite nr. 6/20


16 REFERAT FRA MØTE I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 2-5/2020 – ekstraordinære møter ifbm korona
NKKs Sportshundkomitè godkjente formelt de fremlagte referatet fra møtene 2-
5/2020

17 Avholdelse av mentaltester under korona- pandemien 

NKKs Sportshundkomitè tok veileder fra KG mentaltester til orientering.

18 Dispensasjon fra regelverket ved overtegning – mentaltester.
NKKs Sportshundkomité vedtok at Norsk Rottweiler Klubb kan avholde mentaltester for egen rase. Klubben gis anledning til selv å prioritere hunder som trenger å testes.
Dette vedtas for en prøveperiode ut 2021.
NKKs Sportshundkomité vedtok dispensasjon fra MH- regelverkets bestemmelse om “overtegning” og antall hunder dommer kan dømme pr dag. For en periode ut 2021 vil påmeldinger ved overtegning kunne prioriteres etter mottagelsesdato (“først til
mølla”- prinsippet). I samme periode gis dommer anledning til å vurdere om vedkommende kan dømme flere enn 8 ekvipasjer på en dag.


30.07.2020

Veiledning for utstillingsarrangører innenfor gjeldende smittevernregler

 

Fra 7. mai 2020 åpnes det for at inntil 50 personer kan samles på arrangement på offentlig sted og hvor det er en ansvarlig arrangør.

 

Fra 15. juni 2020 er det åpnet for arrangementer med inntil 200 personer til stede. Regjeringen har varslet at antall på arrangementer vil bli vurdert hver måned, gitt at smittespredningen i samfunnet fremdeles er under kontroll.

 

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Myndighetene vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs særkomite for utstilling har jobbet med ulike scenarier for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer. 

 

NKKs formål omfatter bl.a. forvaltningen av den enkelte hunderase, og at avl skal skje i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

 

Eksteriørbedømmelse og -utstilling

Eksteriørbedømmelse og -utstilling har til hensikt å bedømme tidligere generasjoners avlsresultater og er et viktig verktøy for NKKs raseklubber for å sikre god raseforvaltning. Det er således ønskelig at flest mulig individer blir vist på utstilling og får en bedømmelse basert på rasestandarden for den enkelte rase.

 

NKKs særkomite for utstilling har utarbeidet en manual for å hjelpe arrangører å gjennomføre utstillinger i henhold til smittevernreglene.

 

Angitte retningslinjer som fremkommer i veiledningen og manualen er revidert av NKKs særkomite for utstilling 30. juli 2020 pr. epost, og gjelder fra 1.8.2020 og inntil videre.  

Rasespesial – kun for raseklubbens rase(r)

Den enkelte raseklubb kan arrangere det antallet rasespesialer som klubben ønsker.
Klubber som ønsker å arrangere flere utstillinger enn de som allerede står i terminlisten kan søke om å få opprettet nye utstillinger ved å sende epost til utstilling@nkk.no. NKKs administrasjon vil da opprette utstillingen i terminlisten og arrangør kan etter det følge vanlig prosedyre for håndtering av utstillingen i DogWeb.

 

Utstillingsreglene gjelder som vanlig med de unntak som er beskrevet i manualen.

 

En rasespesial omfatter pr. definisjon kun den eller de rasene raseklubben har raseforvaltningsansvar for, ingen andre. En raseklubb som har flere raser kan velge å ha med alle sine raser eller kun få eller en enkelt rase. Raseklubbene kan arrangere en rasespesial over en dag, eller over et gitt antall dager. Det er også mulig å arrangere rasespesial to dager på rad (eks. både lørdag og søndag). Raseklubbene må gjøre en vurdering ut fra erfaring av hvor mange hunder som normalt meldes på til rasespesialen, sett opp mot at enhver tids gjeldende smittevernregler skal overholdes.

NKKs særkomite for utstilling innser at man går glipp av endel storcert i år da flere av NKKs utstillinger er og vil bli avlyst. Særkomiteen vil derfor til å tilby raseklubber muligheten til å få tildelt inntil 4 ekstra storcert for sin(e) rase(r). Det er ønskelig med geografisk spredning på utstillinger med storcert. Raseklubber som har fått tildelt jubileumscert i 2020 vil i fremdeles beholde disse i tillegg til nytt storcert.

Utstillinger med deltakelse av flere raser  
Medlemsklubber, forbund og regioner kan arrangere utstillinger for en eller flere raser hvis raseklubbene gir tillatelse til at deres rase/raser kan delta. 

 

Reglene som er angitt over gjelder også for disse.

 

Veilederen er oppdatert på våre nettsider i dag, dere kan finne den bl.a. her:
https://www.nkk.no/klubber-og-forbund-informasjon/category1373.html og her 2020-07-30 Manual utstilling for arrangører og dommere

 

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no


24.07.2020

Ny krisepakke for frivilligheten, såkalt «krisepakke 2», har åpnet for søknader

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.  

Krisepakke 2 gjelder for arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  
 

Søknadsfristen er 15. september.  

 

Det kan søkes om kompensasjon for:  

·         Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).   

Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen. 

·         Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).  

Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden. 

·         Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).  

·         Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.  

 

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider:

https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/

Hva er forskjellene på denne ordningen og den første ordningen?

Den første ordningen kompenserte tapte billettinntekter og deltakerutgifter, samt merutgifter, dersom arrangementer måtte avlyses, stenges eller utsettes på grunn av koronapandemien.

Denne ordningen kompenserer flere typer inntekter. Den omfatter også arrangementer som ikke har billettinntekter eller deltakeravgifter, men som likevel skulle gi inntekter til organisasjonen, som for eksempel parkeringsavgifter, kiosksalg eller loppemarked.

Andre spesifiserte aktiviteter er også inkluderte i denne ordningen. Det vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpent for besøkende i perioden. Dette kan for eksempel være museer, akvarier eller idrettsanlegg. Det inkluderer også utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler.

Annen informasjon om ordningen
Arrangementer som er utsatt fra søkeperioden til senere i 2020 kan ikke motta kompensasjon. Dersom arrangementet er utsatt til 2021, kan det søkes som om arrangementet er avlyst.

Arrangementer som ble utsatt innen perioden kan søke om kompensasjon for tapte inntekter etter at arrangementet er avholdt. Også arrangement som måtte delvis avlyses kan man søke om kompensasjon for.

Dersom dere er bidragsytere til et arrangement, og har hatt inntektsbortfall i forbindelse med at arrangementet ble helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet kan dere søke kompensasjon, så lenge dere oppfyller de andre kravene i ordningen.
Ordningen omfatter også kompensasjon for tap av inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet som har blitt stengt, avlyst eller utsatt som følge av pålegg eller råd gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. Dette gjelder alle typer arbeid og salg av varer og tjenester på andres arrangement, som for eksempel sanitetsvakter eller dugnadsbasert aktivitet som genererer inntekter til en frivillig organisasjon.

Har dere tapt utleieinntekter for utleie av anlegg kan det søkes kompensasjon for dette. Også utleie som ikke er til konkrete arrangementer kan søkes om.

Søkte dere om kompensasjon i krisepakke 1?

Denne ordningen er utvidet. I den første krisepakken for frivilligheten kunne det søkes om kompensasjon for tapte billettinntekter, deltakeravgifter samt eventuelle merutgifter for arrangementer som måtte avlyses, stenges eller utsettes i perioden 5. mars til og med 30. april 2020.

I denne ordningen kan det søkes også om tap av andre inntekter for de som har måttet avlyse, stenge eller utsette arrangementer, samt tap av billettinntekter og utleieinntekter fra annen spesifisert aktivitet. Denne ordningen er også utvidet i tid, og gjelder fra 12. mars til og med 31. august 2020.

Det vil si at dersom dere har tap av inntekter utover det dere fikk kompensert i den første ordningen, kan dere søke så lenge det er innenfor det denne ordningen dekker.

 

Spørsmål og svar fra ordningen kan dere finne på denne siden:
https://lottstift.no/nb/sporsmal-og-svar-om-krisepakken-for-frivilligheten/

Andre spørsmål om krisepakken og søknad på denne, kan dere sende til soknad@nkk.no.

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no


--------------------------------------
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no
Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk


07.05.2020

Reviderte veiledere for prøver og aktiviteter

 

30. april kom Regjeringen med ny informasjon om gradvis gjenåpning for ulike arrangementer. Fra og med i dag er det under gitte forutsetninger tillatt å avholde arrangementer med inntil 50 personer.

 

Endringen medførte behov for justeringer i veilederne fra Sportshundkomiteen og Jakthundkomiteen. Oppdaterte veiledere er publisert på NKKs nettsider, og ligger vedlagt denne eposten.

 

Regjeringen har signalisert at det i dag vil komme ytterligere informasjon om gradvis gjenåpning. Veilederne vil bli justert og sendt dere på nytt dersom ny informasjon gjør dette er nødvendig.

 

Spørsmål vedr. arrangementer sendes til jakt@nkk.no / utstilling@nkk.no. Det må påregnes noe svartid pga permitteringer i NKKs administrasjon.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no

Veiledning til arrangører for prøver og aktiviteter under korona- pandemien i henhold til gjeldende smittevernregler

Fra NKKs Jakthundkomite

 

NKK forholder seg til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig.

 

Endringer i covid-19-forskriften vil til enhver tid gi endringer i hvordan man legger opp aktiviteter og arrangement.

 

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. Myndigheten vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs særkomiteer har jobbet med å utarbeide veileder og retningslinjer for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer. 

 

NKKs lover § 1-2 angir NKKs formål:

«NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og klubber og forbund arbeider for NKKs formål på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKKs nasjonale og internasjonale forpliktelser.»

 

For NKKs hovedstyre, NKKs jakthundkomité og NKKs klubber og forbund er det av avgjørende betydning å gjenoppta aktivitet. Et lengre opphold i eksteriørbedømmelse, prøver og aktiviteter vil være svært uheldig.  Ulike aktiviteter er også viktig for hele organisasjonen, for god og langsiktig drift til glede for medlemmer, positive aktiviteter med hund, raseforvaltning mv.

 

Denne veiledningen søker å angi muligheter for organisering av prøver og aktiviteter innenfor dagens situasjon med koronapandemi. Dersom dagens smittevernregler mykes noe opp vil dette innebære at det vil være enklere for arrangør å avholde sitt arrangement.

 

Det vil ikke kunne forventes support i DogWeb Arra i forbindelse med et arrangement, med unntak av endringer i terminlisten.

 

Prøver og aktiviteter innenfor gjeldende smittevernregler

Angitte retningslinjer er vedtatt av NKKs jakthundkomité 29.04.2020 (sak , herunder alle unntak fra de enkelte prøveregelverk, og gjelder fra 7.5 og inntil videre.

 

De alminnelige søknadsrutiner for avholdelse av terminfestede arrangement (31.oktober året før) fravikes. Dersom det er ønskelig å avholde terminfestet arrangement, som ikke allerede ligger på terminlisten, i perioden etter 1.mai, sendes epost til jakt@nkk.no

Dersom det er ønskelig vil arrangører kunne terminfeste også små kveldsstevner med begrenset deltagerantall. Det utarbeides egen veileder for utstillingsarrangører.

 

Nye innmeldte arrangement vil legges på terminlisten fortløpende, gitt at de kan avholdes etter gjeldende smittevernregler og denne veileder.

 

Følgende regler gjelder

Arrangør kan sette antallsbegrensning. Dette offentliggjøres på terminlisten samt i andre aktuelle kanaler arrangør benytter. Påmelding må stenges når maks antall påmeldte er nådd. Dette vil arrangør selv måtte håndtere. Dersom det er påmeldt flere enn maks antall deltagere, vil det måtte foretas loddtrekning. Påmeldte som ikke får delta skal ha refundert påmeldingsavgiften i henhold til respektive regelverk.

 

Det oppfordres til regional deltagelse for å hindre unødvendige fritidsreiser.

 

Arrangør kan avgjøre at kun enkelte klasser skal gjennomføres (for eksempel kun EK). Ordinære prøver kan avholdes på flere påfølgende dager. Prøvedato føres på omsøkt dato.

 

NKK-representant og prøveleder er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.

 

Det vil ikke kunne gjennomføres innsjekk/ ha sekretariat/ standplass.

 

All registrering må skje på forhånd. Deltagere må på forhånd sende kopi/ bilde av vaksinasjonspapirer og registreringsbevis. Den enkelte arrangør må opplyse om hvordan dette skal håndteres for deres prøve.

 

Det skal være mulig å holde minst 1 meters avstand mellom alle personer (bortsett fra personer i samme husstand). Dette innebærer at det skal være mulig også på stedet hvor deltagere parkerer.

 

Hunder oppstalles i bilene og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved egen bil.

 

På prøver hvor det vanligvis er mange deltagere, vil arrangør kunne ha ulike oppmøtetider slik at det ikke samles mange personer på samme sted. Eksempelvis kan arrangør legge opp til gruppevis oppmøte for å imøtekomme kravene til smittevern.

Arrangør kan også legge til rette for ulike oppmøtesteder dersom dette er hensiktsmessig for prøveformen.

Dersom arrangør kan legge til rette for at flere personer kan delta, skal det aldri være nærkontakt med verken andre deltager eller prøveledelse/ dommere.

Deltager reiser etter at prøven for den enkelte er gjennomført. 

 

Der det skal trekkes dommer og terreng: Prøveledelse trekker og fordeler dommer og terreng. Oppmøtetid og sted orienteres om på arrangementets facebooksider ell.  

 

Det vil ikke kunne foretas premieutdeling. Resultater offentliggjøres på arrangør sin hjemmeside/ facebookside ell. Resultater vil for øvrig bli registrert i dogweb som vanlig.

 

Kiosksalg/kafedrift er tillatt dersom arrangør kan ivareta tilstrekkelig smittevern. Arrangør må utarbeide rutiner for dette. Ingen selvbetjening av kaffe, ketchup/ sennep, syltetøy mv. Streng hygiene må etterleves.

Felles toaletter/ garderober skal være stengt med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.

 

Der det skal foretas ID-kontroll utfører hundefører dette selv, enten med privat ID-skanner eller ved å benytte engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.

 

Deltager må selv lage startnummer der dette skal benyttes.

 

Deltageravgiften kan settes høyere enn vanlig og skal minimum dekke arrangørs kostnader/ utgifter med arrangementet.

 

Når samtlige ekvipasjer har gjennomført møtes dommere og gjennomfører dommermøte utendørs med god avstand fra hverandre.

Prøveleder registrerer alle prøver i DogWeb ARRA hjemme hos seg.

Etter at alle dommere, NKK representant og prøveleder har godkjent, blir kritikkskjema sendt pr epost til deltakere inklusive resultatliste.

 

Der det kan benyttes/ er mest hensiktsmessig med forenklet dommermøte, benyttes dette.

 

Dommer og deltager må vurdere sin egen deltagelse, dersom dommer/ deltager eller dommers/ deltagers nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.

 

Det er ikke tillatt med publikum.

 

Håndssprit skal være tilgjengelig på oppmøteplasser og i felt til bruk for dommere og deltaker.

 

Prøver skal dømmes av norske dommere og det tillates kun deltagere bosatt i Norge og hunder som bor i Norge og registrert i NKK.

 

Det gjennomføres ikke sosiale aktiviteter knyttet til arrangementet.

 

For øvrig gjelder de ordinære veiledere for de enkelte prøver/ aktiviteter samt veiledere utarbeidet av de enkelte forbund/ raseklubber i forbindelse med Covid-19.

 

Særskilte retningslinjer for de enkelte prøver:

 

Blod- og fersksporprøver (bevegelige og ordinære)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Elghundprøver løshund og bandhund (separat og samlet)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Drevprøver hare (bevegelig og ordinær)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Drevprøver dachs (bevegelig og ordinær)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Drevprøve basset (bevegelig og ordinær)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Spanielprøver

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Prøveformer for Spaniels: 
64 – 65: Jaktanleggsprøver
67 – 69: Apportprøver
         68: Jaktprøver

Apportprøver foregår i vann og det er én startende hund med fører samt dommer til stede. I tillegg deltar assistent med skudd og kast. Avstander mellom tilstedeværende personer vil være minst 2 meter og for det meste langt mer enn minimumskravet.

Jaktanleggsprøver består av en deltaker, dommer og kjentmann. Øvelsene foregår ute i terreng og avstander mellom tilstedeværende personer vil være minst 2 meter og for det meste langt mer enn minimumskravet.

Jaktprøver består av en deltaker, dommer og skyttere (inntil 2 personer). Øvelsene foregår ute i terreng og avstander mellom tilstedeværende personer vil være minst 2 meter og for det meste langt mer enn minimumskravet. 

Deltakelse på Spanielprøver varierer, og vil oftest overstige 5 personer. Dette er håndterbart med variable oppmøtetidspunkt og/eller gjennomføring av prøven over 2 dager (lørdag/søndag) Hunder bedømmes aldri i parslipp eller i grupper, alltid enkeltvis. Ved overtegning etter påmelding foretas trekning.

 

Retrieverprøver

Alle retrieverprøver kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger samt vurderinger gjort av Norsk retrieverklubb.

Halsende fuglehund

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

Anleggsprøve for tysk jaktterrier

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Fuglehundprøver; lavland, høyfjell og skog

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger samt vurderinger gjort av FKF.

 

Apportprøver

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger samt vurderinger gjort av FKF.

 

 

Veiledning til arrangører for prøver og aktiviteter under korona- pandemien i henhold til gjeldende smittevernregler

Fra NKKs Sportshundkomite

 

NKK forholder seg til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig.

 

Endringer i covid-19-forskriften vil til enhver tid gi endringer i hvordan man legger opp aktiviteter og arrangement.

 

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. Myndigheten vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs særkomiteer har jobbet med å utarbeide veileder og retningslinjer for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer. 

 

NKKs lover § 1-2 angir NKKs formål:

«NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og klubber og forbund arbeider for NKKs formål på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKKs nasjonale og internasjonale forpliktelser.»

 

For NKKs hovedstyre, NKKs sportshundkomité og NKKs klubber og forbund er det av avgjørende betydning å gjenoppta aktivitet. Et lengre opphold i eksteriørbedømmelse, prøver og aktiviteter vil være svært uheldig.  Ulike aktiviteter er også viktig for hele organisasjonen, for god og langsiktig drift til glede for medlemmer, positive aktiviteter med hund, raseforvaltning mv.

 

Denne veiledningen søker å angi muligheter for organisering av prøver og aktiviteter innenfor dagens situasjon med koronapandemi. Dersom dagens smittevernregler mykes noe opp vil dette innebære at det vil være enklere for arrangør å avholde sitt arrangement.

 

Prøver og aktiviteter innenfor gjeldende smittevernregler

Angitte retningslinjer er revidert av NKKs sportshundkomité den 05.05.2020 (sak 14/20), herunder alle unntak fra de enkelte arrangementsregelverk, og gjelder fra 7.5.2020 og inntil videre.

 

De alminnelige søknadsrutiner for avholdelse av terminfestede arrangement (1.februar/ 31.oktober året før) fravikes. Dersom det er ønskelig å avholde terminfestet arrangement, som ikke allerede ligger på terminlisten, og i perioden etter 1.mai, sendes epost jakt@nkk.no

Dersom det er ønskelig vil arrangører kunne terminfeste også små kveldsstevner med begrenset deltagerantall.

 

Nye innmeldte arrangement vil legges på terminlisten fortløpende, gitt at de kan avholdes etter gjeldende smittevernregler og denne veileder.

 

Det gis unntak fra å arrangere alle klasser. Det vil derfor være mulig å arrangere kun enkelte klasser (eks kun klasse 1)

 

Følgende regler gjelder:

Det er helt avgjørende at alle fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme dersom vi er syke/har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

 

Både deltaker og arrangør er ansvarlig for god håndhygiene. Det kan være nødvendig med vask av hender/håndsprit før og etter enkelte øvelser

 

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som har vært til stede dersom en evt smittesporing skulle være påkrevd.

Dommer og deltager må vurdere sin egen deltagelse, dersom dommer/ deltager eller dommers/ deltagers nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.

Håndssprit skal være tilgjengelig på oppmøteplasser, i felt og ved ringen til bruk for dommere og deltaker.

Ingen arrangement er åpen for publikum.

 

Arrangementet må foregå utendørs med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.

 

Arrangør kan sette antallsbegrensning. Dette offentliggjøres på terminlisten samt i andre aktuelle kanaler arrangør benytter. Påmelding må stenges når maks antall påmeldte er nådd. Dette vil arrangør selv måtte håndtere. Dersom det er påmeldt flere enn maks antall deltagere, vil det måtte foretas loddtrekning. Påmeldte som ikke får delta skal ha refundert hele påmeldingsavgiften.

 

Stevneleder eller NKK-representant er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.

 

Det skal være mulig å holde minst 1 meters avstand mellom alle personer (bortsett fra personer i samme husstand). Dette innebærer at det skal være mulig også på stedet hvor deltagere parkerer.

 

Hunder oppstalles i bilene og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved egen bil. Benytt kun eget utstyr.

 

Det vil ikke kunne foretas premieutdeling. Resultater offentliggjøres på arrangør sin hjemmeside/ Facebookside e.l. Resultater vil for øvrig bli registrert i dogweb som vanlig.

Det vil ikke kunne gjennomføres innsjekk/ ha sekretariat. All registrering må skje på forhånd. Deltagere må på forhånd sende kopi/ bilde av vaksinasjonspapirer og registreringsbevis. Den enkelte arrangør må opplyse om hvordan dette skal håndteres for deres prøve/ konkurranse.

 

Kiosksalg/kafedrift er tillatt dersom arrangør kan ivareta tilstrekkelig smittevern. Arrangør må utarbeide rutiner for dette. Ingen selvbetjening av kaffe, ketchup/ sennep, syltetøy mv. Streng hygiene må etterleves.

 

Felles toaletter/ garderober skal være stengt med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.

Der det skal foretas ID-kontroll utfører hundefører dette selv, enten med privat ID-skanner eller ved å benytte engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.

Deltager må selv lage startnummer der dette skal benyttes.

Prøver skal dømmes av norske dommere og det tillates kun deltagere bosatt i Norge og hunder som bor i Norge og registrert i NKK (gjelder så lenge helsemyndighetene anbefaler reiserestriksjoner).  

Det gjennomføres ikke sosiale aktiviteter knyttet til arrangementet.

Eventuelle banetegninger kan offentliggjøres på arrangementets side (facebook, hjemmeside ell). Deltager må kunne påregne mindre endringer.

 

Dommer/arrangør/stevneleder kan endre antall og tid på briefing.

 

Deltageravgiften kan settes høyere enn vanlig og skal minimum dekke arrangørs kostnader/ utgifter med arrangementet.

 

Særskilt for enkelt øvelser mv:

 

·         I apporteringsøvelser benyttes egne apporter.

 

·         Tilgjengelighetsøvelsen i LP klasse 1: Dommer går mot ekvipasjen, stopper på 1 meters avstand, og vurderer hundens reaksjon. Fører og dommer strekker frem hånden uten å være i kontakt.

 

·         Klubb/arrangør er ansvarlig for å ha neseprøver tilgjengelig, men øvelsen vil utføres med uberørte pinner både i klasse 3 og i FCI  3 (unntatt førers pinne).

 

·         Det benyttes nye sporgjenstander/ feltgjenstander for hver ekvipasje. Hundefører sørger for å benytter hansker (alternativt «brødpose» over hånd) ved kontakt med gjenstander.

 

·         I de prøveformer/ aktiviteter hvor hunden ikke kan bære bånd/sele: Dersom  fører ikke kan ha bånd i egen lomme, benytter arrangør en klype for å frakte dette.

 

·         Arrangør er ansvarlig for å påse at felles utstyr (hindermateriell oll) håndteres av færrest mulig personer. Før og etter håndtering av slikt utstyr skal det gjennomføres håndvask/ benyttes håndsprit.

 

·         Øvelsene i rally som inkluderer utstyr som matskåler og leker utgår.

 

·         I kreativ lydighet skal deltager sende musikkvalget på epost.

For øvrig gjelder de ordinære regelverk og veiledere for de enkelte prøver/ aktiviteter samt veiledere utarbeidet av de enkelte forbund/ raseklubber i forbindelse med Covid-19.

Følgende prøver kan ikke gjennomføres inntil videre (så lenge forbud mot nærkontakt gjelder):

 

Prøver under RIK og RIK-brukshundprøver:

 

Ferdselsprøve

Lydighet- og figurantsprøve 1

Lydighet- og figurantsprøve 2

Lydighet- og figurantsprøve 3

IGP Forprøve
IGP 1

IGP 2

IGP 3

 

Bakgrunn:

·         Ferdselsprøver og gruppe C-øvelser kan ikke gjennomføres da noen av momentene i prøven/ gruppen innbefatter nærkontakt mellom figuranter og deltager.

 

Mentaltester (alle typer)/ kåringsprøver:

Bakgrunn:

·         Utgår inntil videre da noen av testmomentene innbefatter nærkontakt mellom testleder og fører, samt at det skal være publikum til stede


06.05.2020

Veiledning for utstillingsarrangører innenfor gjeldende smittevernregler

 

Fra 7. mai 2020 åpnes det for at inntil 50 personer kan samles på arrangement på offentlig sted og hvor det er en ansvarlig arrangør.

 

Fra 15. juni 2020 er det en målsetting om å åpne for arrangementer med inntil 200 personer til stede, gitt at smittespredningen i samfunnet fremdeles er under kontroll.

 

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Myndighetene vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs særkomite for utstilling har jobbet med ulike scenarier for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når muligheter for å åpne for arrangementer vurderes. 

 

Eksteriørbedømmelse og -utstilling

NKKs formål omfatter bl.a. forvaltningen av den enkelte hunderase, og at avl skal skje i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.  

 

Eksteriørbedømmelse og -utstilling har til hensikt å bedømme tidligere generasjoners avlsresultater og er et viktig verktøy for NKKs raseklubber for å sikre god raseforvaltning. Det er således ønskelig at flest mulig individer blir vist på utstilling og får en bedømmelse basert på rasestandarden for den enkelte rase.

 

NKKs særkomite for utstilling har utarbeidet en manual for å hjelpe arrangører å gjennomføre utstillinger i henhold til smittevernreglene.

 

Angitte retningslinjer som fremkommer i veiledningen og manualen er vedtatt av NKKs særkomite for utstilling 5. mai 2020, sak 30/20, og gjelder fra 7. 5.2020 og inntil videre.  

 

Rasespesial – kun for raseklubbens rase(r)

Den enkelte raseklubb kan arrangere det antallet rasespesialer som klubben ønsker.

 

Klubber som ønsker å arrangere flere utstillinger enn de som allerede står i terminlisten kan søke om å få opprettet nye utstillinger ved å sende epost til utstilling@nkk.no. NKKs administrasjon vil da opprette utstillingen i terminlisten og arrangør kan etter det følge vanlig prosedyre for håndtering av utstillingen i DogWeb.

 

Utstillingsreglene gjelder som vanlig med de unntak som er beskrevet i manualen.

 

En rasespesial omfatter pr. definisjon kun den eller de rasene raseklubben har raseforvaltningsansvar for, ingen andre. En raseklubb som har flere raser kan velge å ha med alle sine raser eller kun få eller en enkelt rase. Raseklubbene kan arrangere en rasespesial over en dag, eller over et gitt antall dager. Det er også mulig å arrangere rasespesial to dager på rad (eks. både lørdag og søndag). Raseklubbene må gjøre en vurdering ut fra erfaring av hvor mange hunder som normalt meldes på til rasespesialen, sett opp mot at enhver tids gjeldende smittevernregler skal overholdes.

NKKs særkomite for utstilling innser at man går glipp av endel storcert i år da flere av NKKs utstillinger er og vil bli avlyst. Særkomiteen vil derfor til å tilby raseklubber muligheten til å få tildelt inntil 4 ekstra storcert for sin(e) rase(r). Tildeling av ekstra storcert vil forutsette at arrangementet avholdes med god geografisk spredning og som dobbeltutstilling og ikke over to separate helger. Raseklubber som har fått tildelt jubileumscert i 2020 vil i fremdeles beholde disse i tillegg til nytt storcert.

Utstillinger med deltakelse av flere raser  
Medlemsklubber, forbund og regioner kan arrangere utstillinger for en eller flere raser hvis raseklubbene gir tillatelse til at deres rase/raser kan delta. 

 

Reglene som er angitt gjelder også for disse.

 

 

Manual for utstillingsarrangører og dommere
Oppdatert pr. 5.5.2020

 

 

Arrangøransvar:

·       Det oppnevnes en utstillingsleder, eventuelt én eller to assisterende utstillingsledere, som har hovedansvar for at smittevernreglene følges under arrangementet. Disse har myndighet til å rettlede og eventuelt bortvise personer fra området som bryter reglene. Ved bortvisning mister personen retten til å vise hund eller å få refundert påmeldingsavgift ved gjeldende arrangement.

·       Arrangøren må om nødvendig begrense antall deltakere, slik at man ikke overskrider myndighetenes påbud om antall deltakere ved et arrangement. Eventuelt kan arrangementet deles opp i flere puljer, eller på flere områder. Om deltakerbegrensning benyttes, må arrangøren lage et system som sikrer rettferdig behandling med hensyn til hvem som får delta.

·       Det skal settes opp skilt rundt ringen og ellers på området som minner deltakerne på å holde avstand på minst én meter og overholde smittevernreglene. Det bør settes opp markering i ringen for hvor hunden skal stå og hvor handleren skal stå når dommeren håndterer/gransker den.

·       Vilkårene for utstillingen offentliggjøres i annonsen.

Innkalling:

·       PM skal inneholde en omfattende og grundig redegjørelse for reglene som gjelder for avstand, smittevern, oppmøte, oppsetting av telt og modifisering av utstillingsreglene/finalene. Det skal klart understrekes at personer som bryter reglene, kan bli bortvist fra arrangementet av utstillingens leder eller assistendende utstillingsleder.

·       Det kalles inn med svært god margin, om mulig bør man legge inn 1 time mellom avslutningen av én rase og start for den neste, eller mellom klassene om det er én stor rase. Utstillerne får ikke lov å komme før de er innkalt. De er garantert at rasen ikke begynner før en halv time etter oppmøtetiden. Slik får folk god tid til å komme inn, børste hund, etc., uten å møte utstillere fra forrige rase. Dette kan avvikes om det er en liten utstilling og man kan holde seg under maks antall personer med god margin, og uten at arrangøren mister oversikten.

·       Arrangementet er ikke åpent for publikum, og det oppfordres til at utstillere ikke har med seg flere personer enn nødvendig.

Opphold på plassen og telting:

·       Utstillerne, med unntak av BIR-vinner eller andre finalister, må forlate området når rasen er ferdig bedømt. Det er ikke anledning til å bli igjen som tilskuer, så fremt det ikke er en liten utstilling og man kan holde seg under maks antall personer med god margin. Man oppfordrer også utstillere til å forlate området raskt om hunden ikke går videre fra sin klasse.

·       Telt kan bare settes opp på merkede områder. Det er ikke anledning til å sette opp telt på forhånd, f.eks. kvelden før, i nærheten av ringen. Det må være plass rundt ringen til de utstillerne som deltar i sin pulje, plassen skal ikke være opptatt av utstillere som kommer senere på dagen. Hvis arrangøren ønsker, kan man avsette et område for telting som ikke er i umiddelbar tilknytning til ringen. Telt som er oppslått nær ringen mer enn 1 time før start av første rase, vil bli fjernet av arrangøren, og eier vil bli nektet å delta på det aktuelle arrangement

·       Arrangøren kan bestemme at telt ikke er tillatt, da dette vil gjøre området mer oversiktlig med tanke på hvor mange personer som oppholder seg på området, og sikre lettere tilgang til ringene.

Sekretariat, premier, kiosk/servering og toalett:

·       Det må finnes et sekretariat, men utstillerne oppfordres til å ta kontakt pr. telefon eller mail på forhånd om de har spørsmål, mangler eller uavklarte saker. Kataloger bør, om mulig, publiseres digitalt (ved utstillingens start). Sekretariatet skal merkes tydelig med påminnelse om å holde avstand.

·       Premier/premiekort bør, om klubben deler dem ut på utstillingen, settes frem på en slik måte at utstillerne selv kan hente dem. De skal ikke ta på andre gjenstander enn dem de selv velger. Det samme skjer med rosetter, som ikke skal deles ut i ringen.

·       Kioskdrift bør unngås, om det ikke er en profesjonell aktør står for driften. Unntak er hvis det kan skje med en fysisk sperre mellom ekspeditør/kunde, f.eks. gjennom en luke. Det skal ikke være noen form for selvbetjening, f.eks. ved kaffekanne eller påføring av sennep/ketchup/syltetøy. Streng hygiene må etterleves.

·       Toalettet skal inspiseres én gang i timen, og sprayes med rengjøringsmiddel. Det settes frem desinfeksjonsmiddel, og henges opp en plakat hvor brukerne bes om å vaske av toalettsete og vannkran etter bruk.

I ringen:

·       Ringen skal være størst mulig, vurdert etter rasens størrelse og antall påmeldte.

·       Dommer/ringsekretær avgjør hvor mange hunder som kan være i ringen samtidig, slik at regelen om én meters avstand kan opprettholdes, både stående og i bevegelse.

·       Om mange har kvalifisert seg til konkurranseklassen, kan dommeren velge å ta inn noen av gangen, og avvikle semifinale.

 

Avvik fra utstillingsreglene:

·       Hunder som får tildelt Very Good skal ikke komme inn igjen for plassering. De er ferdig bedømte når premien VG er utdelt.

·       Avl- og oppdrettergrupper får ikke delta.

·       Juniorhandlingskonkurranser kan ikke avholdes.

·       Innføring av junior- og veterancert er foreløpig utsatt til 2021.

Dommer og gjennomføring av bedømmelsen:

·       Kun norske dommere skal benyttes. Det bør tilstrebes å bruke mest mulig lokale dommere, slik at reising begrenses.

·       På grunn av forventet tidsbruk mellom rasene og/eller klassene, skal dommeren som hovedregel ikke dømme mer enn 50 hunder pr. dag. På små utstillinger hvor det ikke er nødvendig med puljeinnkalling, kan dommeren dømme maks 70 hunder.

·       Dommeren skal søke å begrense sin nærkontakt med hundene mest mulig. Ved bedømmelse av korthårede hunder bør dommeren vurdere om nærkontakt i det hele tatt er nødvendig.

·       Utstillere skal selv vise hundens bitt og tenner.

·       Når dommer går over hunden, skal utstiller stå på minst én meters avstand. Dommer eller ringsekretær kan, om nødvendig, selv holde i hundens bånd. Dommere skal ha forståelse for at en del hunder kan være ubekvemme i en slik situasjon, avhengig av rase.

·       Dommer skal bruke våtserviett/sprit etter håndtering av hver enkelt hund.

·       Dommer skal ikke ha fysisk nærkontakt med utstillerne.

·       Det tas ikke vinnerbilder inne i ringen.

Finaler:

·       Det er opp til arrangøren om man ønsker å avvikle finaler. Dette skal opplyses i PM.

·       Dommere, utstillere og arrangører skal ha forståelse for at finalene må avvikles med minimal kontakt mellom hunder og dommer, og dermed vil fremstå som noen mindre grundig enn det man er vant til. Forhåndsgransking droppes, da det kan være vanskelig å kontrollere antall hunder i ringen og strøm av folk og hunder ut og inn av ringen.

·       Arrangøren oppfordres til å minimere antall finaler, og f.eks. kun avvikle Best in Show, BIS-valp og BIS-veteran. Finaler som medfører mange hunder i ringen, f.eks. BIS-veteran og BIS-valp på mangerasers-utstillinger, må avvikles med semifinaler eller gruppefinaler.

·       Juniorhandling og Barn og hund skal ikke arrangeres.

·       Gruppefinaler kan avvikles direkte etter rasebedømmelsen, om f.eks. én dommer har dømt alle raser i gruppen, slik at alle andre enn vinneren kan forlate området raskere.

·       Premier skal settes ut ved plasseringsskiltet, det samme skal rosetter, slik at man ikke har nærkontakt mellom personer ved utdeling.

·       Eventuelle bilder fra finaler bør skje utenfor finaleringen ved utstillinger med mange raser.

 

Denne manualen vil bli fortløpende evaluert/revidert og vil bli distribuert til arrangører pr. mail og på NKKs nettside. Arrangører forplikter seg til å holde seg oppdatert på enhver tids gjeldende manual og smittevernregler. Vær oppmerksom på at kommuner kan ha ulike regler i tillegg til nasjonale smittevernregler.


30.04.2020

NKKs klubber og forbund kan fra 7. mai starte opp aktiviteter med inntil 50 personer samlet.

 

Dette etter oppdaterte smittevernbegrensninger presentert av helseminister Høie og kulturminister Raja i dagens pressekonferanse.

Forutsetningene for å avholde arrangementer med 5 – 50 personer er at disse må ha en ansvarlig arrangør, og arrangementet må foregå på offentlig sted.

Denne ansvarlige arrangøren har to oppgaver knyttet til smittebegrensning:

1.       Sørge for at deltakere overholder smittevernskravet om at deltakere som ikke tilhører samme husstand skal holde minst 1 meter avstand. Det må også sikres at andre smittevernsråd overholdes: Personer med luftveis-symptomer kan ikke delta. Det skal tilrettelegges for håndvask/antibac. Ved aktiviteter med utstyrsbehov skal deltakerne ha med eget utstyr/utstyret skal ikke håndteres av flere personer.

2.       Ha oversikt over deltakerne. Denne oppgaven knyttes til at det skal være mulig å enkelt gjøre en smittesporing i ettertid.

Vi viser til veilederne fra Jakthundkomiteen og Sportshundkomiteen som ble publisert i går (lenke). Veilederne vil over helgen tilpasses de nye antalls- og avstandsbegrensningene, men innholdet gjelder ellers som det står.

Veiledning for utstillinger vil komme i løpet av neste uke.

NKK vil bistå med å gjøre aktuelle endringer i terminlistene, send epost til utstilling@nkk.no i god tid. Utover endringer i terminlistene må klubber og forbund som igangsetter arrangementer selv styre aktiviteten i Dogweb Arra.

 

Mulig åpning for inntil 200 deltakere fra 15. juni, avhengig av smittesituasjon

Dersom smittespredningen i samfunnet fremdeles er under kontroll, vil det fra 15. juni bli åpnet for arrangementer med inntil 200 deltakere. Det er ikke sagt noe om forutsetninger for disse arrangementene, men NKK forventer at de samme forutsetningene for ansvarlig arrangør vil gjelde.

 

Håper å kunne gjennomføre nordiske/internasjonale utstillinger med tilpasninger

NKKs særkomite for utstilling og administrasjonen jobber for å kunne gjennomføre tilpassede utstillinger ved NKK Trondheim, NKK Fauske, NKK Lillehammer og NKK Rogaland.

En eventuell gjennomføring forutsetter at utstillingen kan gå over tre eller flere dager. Påmelding må vi få komme tilbake til. Det vil bare bli brukt norske dommere dersom vi klarer å gjennomføre utstillingene.

Tiden etter 1. september vil vi jobbe med når situasjonen er mer avklart.

 

Vi gleder oss over dagens gode nyhet. Denne er også lagt ut på våre nettsider, og vil bli delt på Facebooksidene til Norsk Kennel Klub.

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no


30.04.2020

Fra NKK

Veiledere til arrangører av prøver og aktiviteter under korona

 

NKKs jakthundkomité og NKKs sportshundkomité har utarbeidet veiledere til arrangører for prøver og aktiviteter under koronapandemien i henhold til gjeldende smittevernregler.

 

Særkomiteene har vedtatt at det åpnes for å avholde prøver og aktiviteter under deres mandatområde fra og med 1.mai, dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

NKK kommer med mer informasjon om aktiviteter og arrangement etter dagens pressekonferanse, der regjeringen vil legge frem hvor store arrangementer som kan avholdes i perioden 15. juni – 1. september (under 500 deltakere).

 

Veilederne er publisert på våre nettsider, og ligger nederst i denne eposten.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no


--------------------------------------
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no
Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk 

 

 

 

Veiledning til arrangører for prøver og aktiviteter under korona- pandemien i henhold til gjeldende smittevernregler

Fra NKKs Jakthundkomite

 

NKK forholder seg til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig. Ytterligere informasjon og de generelle reglene som gjelder rundt dette finnes på nkk.no (LINK).

 

Endringer i covid-19-forskriften vil til enhver tid gi endringer i hvordan man legger opp aktiviteter og arrangement.

 

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. Myndigheten vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs særkomiteer har jobbet med å utarbeide veileder og retningslinjer for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer. 

 

NKKs lover § 1-2 angir NKKs formål:

«NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og klubber og forbund arbeider for NKKs formål på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKKs nasjonale og internasjonale forpliktelser.»

 

For NKKs hovedstyre, NKKs jakthundkomité og NKKs klubber og forbund er det av avgjørende betydning å gjenoppta aktivitet. Et lengre opphold i eksteriørbedømmelse, prøver og aktiviteter vil være svært uheldig.  Ulike aktiviteter er også viktig for hele organisasjonen, for god og langsiktig drift til glede for medlemmer, positive aktiviteter med hund, raseforvaltning mv.

 

Denne veiledningen søker å angi muligheter for organisering av prøver og aktiviteter innenfor dagens situasjon med koronapandemi. Dersom dagens smittevernregler mykes noe opp vil dette innebære at det vil være enklere for arrangør å avholde sitt arrangement. Det er i det følgende derfor lagt til grunn dagens situasjon som begrenser antall mennesker samlet i en gruppe og kravet til 2 meter mellom hver person.

 

Det vil ikke kunne forventes support i DogWeb Arra i forbindelse med et arrangement, med unntak av endringer i terminlisten.

 

Prøver og aktiviteter innenfor gjeldende smittevernregler

Angitte retningslinjer er vedtatt av NKKs jakthundkomité 29.04.2020 (sak , herunder alle unntak fra de enkelte prøveregelverk, og gjelder fra 1.5 og inntil videre.

 

De alminnelige søknadsrutiner for avholdelse av terminfestede arrangement (31.oktober året før) fravikes. Dersom det er ønskelig å avholde terminfestet arrangement, som ikke allerede ligger på terminlisten, i perioden etter 1.mai, sendes epost til jakt@nkk.no

Dersom det er ønskelig vil arrangører kunne terminfeste også små kveldsstevner med begrenset deltagerantall. Det utarbeides egen veileder for utstillingsarrangører.

 

Nye innmeldte arrangement vil legges på terminlisten fortløpende, gitt at de kan avholdes etter gjeldende smittevernregler og denne veileder.

 

Følgende regler gjelder

Arrangør kan sette antallsbegrensning. Dette offentliggjøres på terminlisten samt i andre aktuelle kanaler arrangør benytter. Påmelding må stenges når maks antall påmeldte er nådd. Dette vil arrangør selv måtte håndtere. Dersom det er påmeldt flere enn maks antall deltagere, vil det måtte foretas loddtrekning. Påmeldte som ikke får delta skal ha refundert påmeldingsavgiften i henhold til respektive regelverk.

 

Det oppfordres til regional deltagelse for å hindre unødvendige fritidsreiser.

 

Arrangør kan avgjøre at kun enkelte klasser skal gjennomføres (for eksempel kun EK). Ordinære prøver kan avholdes på flere påfølgende dager. Prøvedato føres på omsøkt dato.

 

NKK-representant og prøveleder er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.

 

Det vil ikke kunne gjennomføres innsjekk/ ha sekretariat/ standplass.

 

All registrering må skje på forhånd. Deltagere må på forhånd sende kopi/ bilde av vaksinasjonspapirer og registreringsbevis. Den enkelte arrangør må opplyse om hvordan dette skal håndteres for deres prøve.

 

Det skal være mulig å holde minst 2 meters avstand mellom alle personer (bortsett fra personer i samme husstand). Dette innebærer at det skal være mulig, på stedet hvor deltagere parkerer, også å holde 2 meter mellom hver bil.

 

Hunder oppstalles i bilene og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved egen bil.

 

På prøver hvor det vanligvis er mange deltagere, vil arrangør kunne ha ulike oppmøtetider slik at det ikke samles mange personer på samme sted. Eksempelvis kan arrangør legge opp til at grupper på 5 personer har felles oppmøte for å imøtekomme kravene til smittevern.

Arrangør kan også legge til rette for ulike oppmøtesteder dersom dette er hensiktsmessig for prøveformen.

Dersom arrangør kan legge til rette for at flere enn 5 personer kan delta, skal det aldri være nærkontakt med verken andre deltager eller prøveledelse/ dommere.

Deltager reiser etter at prøven for den enkelte er gjennomført. 

 

Der det skal trekkes dommer og terreng: Prøveledelse trekker og fordeler dommer og terreng. Oppmøtetid og sted orienteres om på arrangementets facebooksider ell.  

 

Det vil ikke kunne foretas premieutdeling. Resultater offentliggjøres på arrangør sin hjemmeside/ facebookside ell. Resultater vil for øvrig bli registrert i dogweb som vanlig.

 

Kiosksalg/kafedrift er ikke tillatt.

Felles toaletter/ garderober skal være stengt med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.

 

Der det skal foretas ID-kontroll utfører hundefører dette selv, enten med privat ID-skanner eller ved å benytte engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.

 

Deltager må selv lage startnummer der dette skal benyttes.

 

Deltageravgiften kan settes høyere enn vanlig og skal minimum dekke arrangørs kostnader/ utgifter med arrangementet.

 

Når samtlige ekvipasjer har gjennomført møtes dommere (inntil 5 dommere) og gjennomfører dommermøte utendørs med god avstand fra hverandre.

Prøveleder registrerer alle prøver i DogWeb ARRA hjemme hos seg.

Etter at alle dommere, NKK representant og prøveleder har godkjent, blir kritikkskjema sendt pr epost til deltakere inklusive resultatliste.

 

Der det kan benyttes/ er mest hensiktsmessig med forenklet dommermøte, benyttes dette.

 

Dommer og deltager må vurdere sin egen deltagelse, dersom dommer/ deltager eller dommers/ deltagers nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.

 

Det er ikke tillatt med publikum.

 

Håndssprit skal være tilgjengelig på oppmøteplasser og i felt til bruk for dommere og deltaker.

 

Prøver skal dømmes av norske dommere og det tillates kun deltagere bosatt i Norge og hunder som bor i Norge og registrert i NKK.

 

Det gjennomføres ikke sosiale aktiviteter knyttet til arrangementet.

 

For øvrig gjelder de ordinære veiledere for de enkelte prøver/ aktiviteter samt veiledere utarbeidet av de enkelte forbund/ raseklubber i forbindelse med Covid-19.

 

Særskilte retningslinjer for de enkelte prøver:

 

Blod- og fersksporprøver (bevegelige og ordinære)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Elghundprøver løshund og bandhund (separat og samlet)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Drevprøver hare (bevegelig og ordinær)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Drevprøver dachs (bevegelig og ordinær)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Drevprøve basset (bevegelig og ordinær)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Spanielprøver

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Prøveformer for Spaniels: 
64 – 65: Jaktanleggsprøver
67 – 69: Apportprøver
         68: Jaktprøver

Apportprøver foregår i vann og det er én startende hund med fører samt dommer til stede. I tillegg deltar assistent med skudd og kast. Avstander mellom tilstedeværende personer vil være minst 2 meter og for det meste langt mer enn minimumskravet.

Jaktanleggsprøver består av en deltaker, dommer og kjentmann. Øvelsene foregår ute i terreng og avstander mellom tilstedeværende personer vil være minst 2 meter og for det meste langt mer enn minimumskravet.

Jaktprøver består av en deltaker, dommer og skyttere (inntil 2 personer). Øvelsene foregår ute i terreng og avstander mellom tilstedeværende personer vil være minst 2 meter og for det meste langt mer enn minimumskravet. 

Deltakelse på Spanielprøver varierer, og vil oftest overstige 5 personer. Dette er håndterbart med variable oppmøtetidspunkt og/eller gjennomføring av prøven over 2 dager (lørdag/søndag) Hunder bedømmes aldri i parslipp eller i grupper, alltid enkeltvis. Ved overtegning etter påmelding foretas trekning.

Retrieverprøver

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger samt vurderinger gjort av NRK.

 

Prøveformer for retriever:

Kvalifiseringsprøver

Jaktprøve B (BK, AK og EK)

Tolling jaktprøve (TJP) (BK, AK og EK)

Working Test (WT)

 

Benyttelse av felles utstyr

Avdelingen stiller med dummyer eller vilt som ikke har vært brukt for mindre enn 2 dager siden. Dummy/vilt kan ikke benyttes av flere ekvipasjer på prøvedagen. Kan benyttes igjen etter 2 dagers lagring.

 

Vilt og dummyer skal deltaker, dommer og kaster/utlegger håndtere med hage- eller mekanikerhansker.

 

Etter avlevering legger deltaker dummy/vilt på bakken på anvist sted (deltaker skal ikke benytte dummyvest/dummyveske).

 

Dommer berører dummy/vilt kun der dommer anser det som hensiktsmessig.

Ett og samme våpen kan ikke benyttes av flere skyttere i løpet av dagen. Våpen vaskes (og pusses) etter bruk. Kan brukes av annen skytter tidligst 2 dager senere. Tilsvarende for radioer og liknende.

 

Halsende fuglehund

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Anleggsprøve for tysk jaktterrier

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Fuglehundprøver; lavland, høyfjell og skog

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger samt vurderinger gjort av FKF.

 

Apportprøver

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger samt vurderinger gjort av FKF.

 

Veiledning til arrangører for prøver og aktiviteter under korona- pandemien i henhold til gjeldende smittevernregler

Fra NKKs Sportshundkomite

 

NKK forholder seg til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig. Ytterligere informasjon og de generelle reglene som gjelder rundt dette finnes på nkk.no (LINK).

 

Endringer i covid-19-forskriften vil til enhver tid gi endringer i hvordan man legger opp aktiviteter og arrangement.

 

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. Myndigheten vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs særkomiteer har jobbet med å utarbeide veileder og retningslinjer for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer. 

 

NKKs lover § 1-2 angir NKKs formål:

«NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og klubber og forbund arbeider for NKKs formål på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKKs nasjonale og internasjonale forpliktelser.»

 

For NKKs hovedstyre, NKKs sportshundkomité og NKKs klubber og forbund er det av avgjørende betydning å gjenoppta aktivitet. Et lengre opphold i eksteriørbedømmelse, prøver og aktiviteter vil være svært uheldig.  Ulike aktiviteter er også viktig for hele organisasjonen, for god og langsiktig drift til glede for medlemmer, positive aktiviteter med hund, raseforvaltning mv.

 

Denne veiledningen søker å angi muligheter for organisering av prøver og aktiviteter innenfor dagens situasjon med koronapandemi. Dersom dagens smittevernregler mykes noe opp vil dette innebære at det vil være enklere for arrangør å avholde sitt arrangement. Det er i det følgende derfor lagt til grunn dagens situasjon som begrenser antall mennesker samlet i en gruppe og kravet til 2 meter mellom hver person.

 

Prøver og aktiviteter innenfor gjeldende smittevernregler

Angitte retningslinjer er vedtatt av NKKs sportshundkomité den 27.04.2020 (sak 13/20), herunder alle unntak fra de enkelte arrangementsregelverk, og gjelder fra 1.5.2020 og inntil videre.

 

De alminnelige søknadsrutiner for avholdelse av terminfestede arrangement (1.februar/ 31.oktober året før) fravikes. Dersom det er ønskelig å avholde terminfestet arrangement, som ikke allerede ligger på terminlisten, i perioden etter 1.mai og, sendes epost jakt@nkk.no

Dersom det er ønskelig vil arrangører kunne terminfeste også små kveldsstevner med begrenset deltagerantall.

 

Nye innmeldte arrangement vil legges på terminlisten fortløpende, gitt at de kan avholdes etter gjeldende smittevernregler og denne veileder.

 

Det gis unntak fra å arrangere alle klasser. Det vil være derfor være mulig å arranger kun enkelte klasser (eks kun klasse 1)

 

Følgende regler gjelder

Arrangementet må foregå utendørs med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.

 

Arrangør kan sette antallsbegrensning. Dette offentliggjøres på terminlisten samt i andre aktuelle kanaler arrangør benytter. Påmelding må stenges når maks antall påmeldte er nådd. Dette vil arrangør selv måtte håndtere. Dersom det er påmeldt flere enn maks antall deltagere, vil det måtte foretas loddtrekning. Påmeldte som ikke får delta skal ha refundert hele påmeldingsavgiften.

 

Stevneleder eller NKK-representant er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.

 

Det skal være mulig å holde minst 2 meters avstand mellom alle personer (bortsett fra personer i samme husstand). Dette innebærer at det skal være mulig, på stedet hvor deltagere parkerer, også å holde minst 2 meter mellom hver bil.

 

Hunder oppstalles i bilene og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved egen bil.

 

Det vil ikke kunne foretas premieutdeling. Resultater offentliggjøres på arrangør sin hjemmeside/ facebookside ell. Resultater vil for øvrig bli registrert i dogweb som vanlig.

 

Det vil ikke kunne gjennomføres innsjekk/ ha sekretariat. All registrering må skje på forhånd. Deltagere må på forhånd sende kopi/ bilde av vaksinasjonspapirer og registreringsbevis. Den enkelte arrangør må opplyse om hvordan dette skal håndteres for deres prøve/ konkurranse.

 

Kiosksalg/kafedrift er ikke tillatt.

 

Felles toaletter/ garderober skal være stengt med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.

Der det skal foretas ID-sjekk defineres dette under den aktuelle prøvetype.

 

Deltager må selv lage startnummer der dette skal benyttes.

 

Eventuelle banetegninger kan offentliggjøres på arrangementets side (facebook, hjemmeside ell). Deltager må kunne påregne mindre endringer.

 

Deltageravgiften kan settes høyere enn vanlig og skal minimum dekke arrangørs kostnader/ utgifter med arrangementet.

 

For øvrig gjelder de ordinære veiledere for de enkelte prøver/ aktiviteter.

 

Særskilte retningslinjer for de enkelte prøver/aktiviteter:

 

Agility

·       Banen bygges av en eller to personer. Dersom det er to personer må disse holde tilstrekkelig avstand til hverandre (minst 2 meter). Samme person(er) skal bistå i banen ved eventuelle riv av hinder. Dette for å unngå eventuell smitteoverføring via hindermateriell.

·       Dommer skal holde minimum 2 meter avstand til deltager

·       Dersom det er flere dommere og ringer, skal området arrangementet arrangeres på være tilstrekkelig stort slik at kravet til minimum 2 meters avstand mellom ulike grupper overholdes.

·       Arrangør kan legges til rette for at det kan være flere grupper på 5 personer samlet på samme sted så sant hver gruppe holder god avstand til hverandre, minst 2 meter.

·       Det må tilrettelegges slik at de som skal fungere i ringen ikke må være tilstede i ringen samtidig. Maksantallet på 5 personer kan ikke overstiges. Det må derfor legges til rette for at de som har en rolle i ringen er gitt dedikerte sitteplasser og kan holde en avstand på minimum 2 meter til hverandre.

·       Ved briefing i banen kan det aldri være flere enn 5 personer samtidig i banen. Hver person skal holde en avstand på 2 meter til hver andre. Det er ikke tillat å ta på hinder/ utstyr. Briefing vil foregå i 5 minutter per gruppe.

·       Arrangør kaller inn en klasse/ størrelse av gangen (eksempelvis small klasse 1). Disse fullfører både agility og hopp før neste klasse møter.

·       Det må legges opp til at deltager som venter på tur kan holde tilstrekkelig avstand, minst 2 meter til neste deltager.

·       Bånd/ belønning legges i utsatt bøtte som håndterers av en person, for eksempel tidtaker.

 

Lydighet

·       Banen bygges/ settes opp av en person. Samme person skal bistå i banen ved eventuelle riv av hinder. Dette for å unngå eventuell smitteoverføring via hindermateriell.

·       Dommer skal som hovedregel holde minimum 2 meter avstand til deltager, dette gjelder også under tilgjengelighets-øvelsen.

·       Øvrige aktører i ringen (ringsekretær, konkurranseleder) holder minimum 2 meters avstand til deltager og hverandre.

·       Dersom det er flere dommere og ringer, skal området arrangementet arrangeres på være tilstrekkelig stort slik at kravet til minimum 2 meters avstand mellom ulike grupper overholdes.

·       Startlisten settes opp slik at det er grupper på maksimalt 5 personer som samles. Arrangør må sørge for at kun deltager som skal gå prøven er på banen. Det må settes av tilstrekkelig tid slik at neste ekvipasje kan komme seg på banen. Når første gruppe er ferdig skal denne reise hjem før neste gruppe kan møte.

·       Det benyttes personlig apportbukk i alle klasser. Konkurranseleder legger ut apportene i klasse 3 og FCI 3 og skal benytte engangshansker ved utlegging. Det benyttes nye hansker mellom hver ekvipasje. Alternativt til engangshansker kan plastposer («brødposer») benyttes.

·       Tilgjengelighetsøvelsen i klasse 1: Dommer går mot ekvipasjen, stopper på 2 meters avstand, og vurderer hundens reaksjon. Fører og dommer strekker frem hånden uten å være i kontakt.

·       Klubb/arrangør er ansvarlig for å ha neseprøver tilgjengelig, men øvelsen vil utføres med uberørte pinner både i klasse 3 og i FCI  3 (unntatt førers pinne).

 

Rally

·       Banen bygges/ settes opp av en person. Samme person skal bistå i banen ved eventuelle riv av hinder. Dette for å unngå eventuell smitteoverføring via hindermateriell.

·       Ved briefing i banen kan det aldri være flere enn 5 personer samtidig i banen. Hver person skal holde en avstand på 2 meter til hver andre. Det er ikke tillat å ta på hinder/ utstyr. Arrangør/ dommer kan avgjøre om briefingtiden reduseres ved behov til 5 minutter per gruppe.

·       Det kan være flere grupper på 5 personer samlet på samme sted så sant hver gruppe holder god avstand til hverandre, minst 2 meter.

·       Dommer skal holde minimum 2 meter avstand til deltager

·       Dersom det er flere dommere og ringer, skal området arrangementet arrangeres på være tilstrekkelig stort slik at kravet til minimum 2 meters avstand mellom ulike grupper overholdes.

·       Det vil ikke være tillat med utstyr som matskåler og leker.

·       Berøringsøvelser utgår.

·       Startlisten settes opp slik at det er grupper på maksimalt 5 personer som samles. Arrangør må sørge for at kun deltager som skal gå prøven er på banen. Det må settes av tilstrekkelig tid slik at neste ekvipasje kan komme seg på banen. Når første gruppe er ferdig skal denne reise hjem før neste gruppe kan møte.

 

Kreativ lydighet

·       Det benyttes maksimalt 2 dommere.

·       Rekvisitter til benyttelse i programmet må fører selv sette ut mellom to ekvipasjer.

·       Deltager sender musikkvalget på epost. Det er ikke tillatt å ta imot CD-plater/ USB-pinne. Person som styrer musikken har dedikert plass utenfor ringen, men i tilstrekkelig nærhet til ringen.

·       Det kalles inn en og en klasse om gangen (puljevis), f.eks. 10 deltakere pr time. Da unngås opphopning av folk  stedet, - samtidig som arrangør kan overholde restriksjonene.  den måten blir det også enklere for ekvipasjene å få tid, plass og mulighet til både oppvarming, lufting, plassering av utstyr og rekvisita osv. Dessuten blir det enklere å «oppbevare» hundene trygt i bilen. Ulempen er selvsagt at det blir lengre dager  dommerne.

·       Ved banevandring kan det aldri være flere personer enn at det skal være mulig å holde minimum 2 meter avstand til hverandre (maksimalt 5 personer samtidig i banen). Arrangør/ dommer kan avgjøre at det ikke vil kunne gjennomføres banevandring dersom dette ikke lar seg gjøre tidsmessig.

·       Dommerne sitter på utsiden av ringen.

·       Det benyttes ikke poengutregner. Dommers poeng og resultat publiseres etter endt konkurranse.  

 

Lure coursing

·       Det kalles inn grupper på 5 personer. Når første gruppe har hatt sine løp kan neste gruppe møte opp. Det må settes av tilstrekkelig tid mellom gruppene.

 

Vannprøver

·       Oppmøtetid blir enkeltvis

·       Dommer/prøveleder og skriver/ NKK-representant får hvert sitt telt, dette for å ivareta kravet til minimum 2 meter.

·       Det må benyttes båt som er så stor at kravet til tilstrekkelig avstand mellom figurant og roer opprettholdes.

·       Kontakt med figurant er ikke tillat. Dette løses ved at fører stopper på avstand når hunden har løst oppgaven.

·       Livløs figurant byttes ut med dukke. Dukken ligger i vann mellom hver håndtering.  

·        Det benyttes egne apporter. Kaster benytter engangshansker (eller lignende) ved kontakt med apport.

·       Apportene ligger i vann og dette anses i seg selv å ivareta smittevernet. 

·       I Elite byttes figurant i båt ut med dukke.

 

Brukshundprøver spor/ rundering

·       Oppmøtetider må tilrettelegges slik at det ikke samler flere enn 5 personer i grupper. Eksempelvis kan en sporgruppe bestå av maksimalt 5 personer.   

·       Rundering: Fører må holde minimum 2 meter til figurant ved påvis i rundering.

·       Feltsøk: Det benyttes egne gjenstander og feltlegger må benytte hansker ved utlegging av feltgjenstander som da har fert/ lukt av fører.

·       Lydighet – se lydighetskonkurranse-unntakene.

 

RIK og RIK-brukshundprøver

Følgende prøver faller inn under denne prøvekategori:

Ferdselsprøve – kan ikke gjennomføres

Utholdenhetsprøve

Lydighet 1
Lydighet 2

Lydighet 3
Spor- og Lydighetsprøve 1

Spor- og Lydighetsprøve 2

Spor- og Lydighetsprøve 3

Lydighet- og figurantsprøve 1 – kan ikke gjennomføres

Lydighet- og figurantsprøve 2 – kan ikke gjennomføres

Lydighet- og figurantsprøve 3 – kan ikke gjennomføres

IGP Forprøve – kan ikke gjennomføres
IGP 1 – kan ikke gjennomføres
IGP 2 – kan ikke gjennomføres
IGP 3 – kan ikke gjennomføres
Sporhundprøve Forprøve

Sporhundprøve 1

Sporhundprøve 2

Internasjonal Sporhund prøve

 

·       Oppmøtetider må tilrettelegges slik at det ikke samler flere enn 5 personer i grupper. Eksempelvis kan en sporgruppe bestå av maksimalt 5 personer.  

·       ID-sjekk og vesenstest utføres ved at det holdes minst 2 meter avstand til andre ekvipasjer. Hundefører sjekker selv chip, enten med privat ID-skanner eller ved å benytte engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.

·       Håndhilsning er ikke tillat. Fører «hilser» på dommer ved at dommer og fører strekker frem hendene uten fysisk kontakt.

·       Det benyttes personlige apporter i lydighet (gruppe B)

·       Ferdselsprøver og gruppe C-øvelser kan ikke gjennomføres da noen av momentene i prøven/ gruppen innbefatter nærkontakt mellom figuranter og deltager.

 

Kåringsprøver

·       Oppmøtetider må tilrettelegges slik at det ikke samler flere enn 5 personer i grupper. Eksempelvis kan en sporgruppe bestå av maksimalt 5 personer. 

·       Det benyttes personlige apporter, se for øvrig lydighetskonkurranse-unntakene.

 

 

Smellerprøver

·       Oppmøtetider må tilrettelegges slik at det ikke samler flere enn 5 personer i grupper.

·       Ved håndtering av bokser benyttes hansker for å redusere smitterisiko.

·       I ventesone må det til enhver tid kunne holdes minst 2 meter avstand til andre

 

Mentaltester (alle typer)

Utgår inntil videre da noen av testmomentene innbefatter kontakt mellom testleder og fører, samt at det skal være publikum til stede

 

Trekkhundprøver polare raser

Ikke aktuelt før vinteren igjen


29.04.2020

Informasjon om dagens pressemelding

 

I dag sender vi ut pressemelding – dere kan lese den på lenken her.

 

Formålet med pressemeldingen er å få pressedekning som vekker oppmerksomhet hos Abid Raja og de andre statsrådene og komiteene vi har sendt henvendelser til.

Regjeringen arbeider nå med revidert nasjonalbudsjett og tilpasning av frivillighetsordningen.

Det er sendt oppdrag til regjeringen om å vurdere å utvide kontantstøtteordningen for dekning av faste kostnader til å gjelde frivillige organisasjoner.

NKK ønsker oppmerksomhet slik at organisasjonen vår blir hensyntatt i vurderingene.

 

Vi ønsker å understreke at vi er ydmyke og takknemlige over bidragene vi har fått tilsagn om i forbindelse med «redningsaksjonen» der vi ba dere om lån.

Mange har svart allerede, og vi vet mange av dere har møter i nær fremtid.

Vi ser at det etterspørres en oversikt over lån og donasjoner blant medlemmene. Oversikten vil komme når vi har fått mer oversikt, og når flertallet av dere har fått behandlet forespørselen.

Dere kan forvente en oversikt ut i neste uke.

 

Denne uken har vi fullt trykk inn mot politiske miljøer. Vi har hatt direkte kontakt med både Kulturdepartepartementet, Familie- og kulturkomiteen, Finanskomiteen og Koronakomiteen.

Vårt mål med den politiske kontakten er å få hjelp i form av støtte – ikke lån. Det ville være det beste for hele organisasjonen i det lange løp.

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no


--------------------------------------
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no
Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk 


24.04.2020

Fra NKK

Hundeeiernes organisasjon nærmer seg konkurs -
faller mellom to stoler når regjeringens krisepakker utformes

 

Norsk Kennel Klubs formål er hundevelferd, raseavl og aktiviteter for hundeeiere, og ikke økonomisk overskudd. Dette gjør at vi ikke får ta del i krisepakkene for små og mellomstore bedrifter, som statlig garanti på banklån og kontantstrømstilskuddet.

- Vi er mindre verdt som organisasjon enn vi ville vært om målet vårt var å skape utbytte til eiere, sier administrerende direktør Torbjørn Brenna.

Et bilde som inneholder hund, person, innendørs, sitter

Automatisk generert beskrivelse

Hvert år i november fyller NKK med 15 000 hunder og rundt 30 000 mennesker Norges Varemesse til randen. Statsminister Erna Solberg besøkte utstillingen i 2015. I år står årets største hundeutstilling i fare for å bli avlyst. Dette vil medføre milliontap for både NKK og ikke minst lokalt næringsliv i og rundt Lillestrøm (Foto: Ole Petter Opøien/Norges Varemesse)

 

NKK er hundeeiernes organisasjon. Vi jobber for at hunden skal ha en naturlig og god plass i samfunnsstrukturen. Arbeidet går ut på både å informere og lære opp hundeeierne våre, å lære barn om hundespråk og adferd, og å jobbe for at samfunnet tilrettelegges for at hunder skal kunne leve gode liv i sine omgivelser.

Vi er den eneste organisasjonen i Norge som har rettigheter fra den internasjonale organisasjonen FCI til å registrere rasehunder og føre stamtavler som viser slekt og helsetilstand i generasjoner bakover. Stambokregisteret («slektsregisteret» for hunder) har vi ført i 120 år – det er helt unikt, og uerstattelig.

NKK har aktiviteter som engasjerer mange mennesker over hele landet hver eneste dag og hver eneste uke. Siden 5. mars har 175 terminfestede arrangement blitt avlyst eller utsatt. I fjor hadde vi oppunder 24 000 påmeldinger til disse arrangementene. I tillegg kommer utallige treninger, kurs og sosiale sammenkomster for både medlemmer og andre som er interesserte i hund. Våre aktiviteter er viktig både for hunder og mennesker, både fysisk og sosialt, og vi er mange som gleder oss til å komme i gang igjen.

NKK er en viktig samarbeidspartner for politikere som er interessert i hundehelse. Vi har en faglig hundekompetanse som både LMD og direktorater benytter seg av jevnlig.

Nå står NKK i fare for å gå konkurs. I månedsskiftet juni/juli – etter fire måneder nedstenging av det meste av aktiviteter – vil NKK sentralt stå uten likvide midler, og måtte begjære oppbud.

 

NKK treffes ikke av regjeringens krisepakker

NKK reddes ikke av krisepakken til frivilligheten. Krisepakken erstatter tapte netto påmeldingsinntekter for to av våre hittil fem avlyste arrangementer. Den erstatter ikke tapt varesalg under utstillingene, ikke mulighetene for spons eller utleie av standplass til leverandører til bransjen. Søknadssummen som setter maksimal grense for tildelingsbeløp er på 1,2 millioner kroner. Tapet NKK har hatt siden starten av mars til dagens dato beløper seg til over fire millioner kroner. Tapet blir større måned for måned så lenge nedstengingen av aktivitet foregår. De virkelig store arrangementene og aktivitetene har NKK sommer og høst. Når det nå signaliseres at dette blir forbudt i hele 2020, medfører dette virkelig store tap for NKK i månedene som kommer.

Likviditetstapet er på kort sikt det mest kritiske punktet for oss. Vi har normalt en sunn drift med en stor kontantgjennomstrømming fra både egne og våre medlemsklubbers arrangementer. Denne likviditeten er nå helt borte.

En rammekreditt fra en bank ville løst det likviditetsmessige og gitt ro. Men vi får ikke tilgang til banklån med statlig garanti fordi vi er en ideell organisasjon og ikke registrert i foretaksregisteret. Heller ikke kontantstøtteordningen for små og mellomstore bedrifter hjelper oss, med samme begrunnelse, den favner ikke ideelle organisasjoner. Man må ha økonomisk overskudd som formål for å få både statsgaranti for banklån og kontantstøtte.

 

En viktig samfunnsaktør kan forsvinne

NKK er ikke et idrettslag drevet på frivillig basis. Vi har 35 ansatte som jobber for å sikre at avl og oppdrett foregår slik at det ivaretar hundevelferd og -helse. De jobber også med å tilrettelegge for aktiviteter og prøver og utstillinger for hundeeiere. Våre medarbeidere er høyt kompetente og bidrar til å lære opp oppdrettere. De bidrar også til samarbeid med Mattilsynet og LMD for å sikre at myndighetenes regelverk favner godt og riktig.

NKKs virksomhet genererer ikke bare arbeidsplasser hos oss. Helsetester og aktiviteter gir også arbeid til andre aktører. Helsetester på rasehunder for en sunn raseavl sikrer god hundehelse. Dette gjøres gjennom samarbeid med veterinærstanden og skaper arbeidsplasser der. Med titusenvis av dugnadstimer i året genereres vesentlig høyere verdier og aktivitet enn administrasjonens størrelse skulle tilsi. Et eksempel er når vi i normalsituasjon fyller Norges Varemesse til randen med hunder og hundeeiere over tre dager i november hvert år – over 30 000 mennesker er innom og skaper aktivitet og arbeid for både messe, transportselskaper og hoteller i og rundt Lillestrøm. Dette arrangementet alene bidrar med inntekter til lokalt næringsliv i størrelsesorden 15-20 millioner.

En viktig samfunnsaktør kan forsvinne, sier administrerende direktør Torbjørn Brenna og assisterende direktør Marianne Ono Njøten i Norsk Kennel Klub. De er bekymret for fremtiden i Hunde-Norge dersom organisasjonen går konkurs. (Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.no)

 

NKK har de samme utfordringene som SMB-markedet

Vi kan ikke stanse driften og vente på at det går over. Vi har faste kostnader på linje med bedriftene som får kontantstøtte – og vi har inntektstap fra annet enn påmeldingsavgifter/billettinntekter på lik linje med dem.

Våre 72.000 engasjerte medlemmer får en bedre hverdag takket være sitt samvær og aktivitet med hund, og deres hunder får et bedre liv takket være vårt bidrag til deres velferd. Vi trenger hjelp på deres vegne slik at vi kan fortsette med den viktige samfunnsnyttige jobben vår – og vi trenger den hjelpen nå.

Torbjørn Brenna, administrerende direktør i Norsk Kennel Klub Et bilde som inneholder mann, person, har på seg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Kontaktpersoner:

Jan Helge Nordby, leder i hovedstyret i Norsk Kennel Klub - telefon 953 67 052

Torbjørn Brenna, administrerende direktør Norsk Kennel Klub – telefon 901 59 295


17.04.2020

Fra NKK

Meld til NKK snarest om avlyste og evt. utsatte arrangementer

 

Vi ber om at arrangementer som er avlyst og/eller utsatt meldes til utstilling@nkk.no snarest, og helst innen 20. april.

Aller viktigst er å få tilbakemeldinger på arrangementene som skulle vært avholdt i perioden mars til og med 15. juni, men som må endres med bakgrunn i myndighetenes smittevernsregler.

 

HS og administrasjon jobber løpende med dialog med myndigheter og samarbeidspartnere, samt kommunikasjon ut til medlemmer, påmeldte og andre interessenter. Det er viktig å ha god oversikt over hva som er faktisk status i hele organisasjonen for at dette arbeidet skal kunne gjøres best mulig.

 

10. april ble det sendt ut veiledning for å melde endringer i terminfestede arrangementer til NKK. Mange har gjort det allerede, men vi ser at en rekke terminfestede arrangement i mars/april ikke er meldt inn verken avlyst eller utsatt.

Vi ber nå om at alle med terminfestede arrangementer som avlyses/utsettes gir oss en tilbakemelding (veiledning under) snarest, og helst innen 20. april.

Informasjonen sendes til utstilling@nkk.no for både utstillinger og prøver.

 

Vi minner om at tirsdag 21. april er søknadsfrist for kompensasjonsordningen for påmeldingsavgifter/billettinntekter for frivillige organisasjoner hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det har blitt sendt ut to veiledere for søknad på ordningen, 10. og 16. april. Mailer og veiledninger ligger også på www.nkk.no/korona - fane for klubber og forbund.

 

Med vennlig hilsen

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no

Veileder 1

Melde endringer i terminfestede arrangement

NKKs klubber, forbund og regioner må selv ta stilling til om deres terminfestede arrangementer i perioden frem til 15.06.2020 skal utsettes eller avlyses. NKK vil utvise stor fleksibilitet i fht arrangørenes ønsker og arrangør kan utsettes eller avlyse uten at dette vil få konsekvenser for fremtidige arrangement.

Ny dato trenger ikke være på plass nå om man velger å utsette, den kan man komme tilbake til når forholdene ligger til rette for dette.
Dersom arrangører ønsker å utsette arrangement nå, så vil det være mulig å avlyse disse senere dersom det skulle vise seg at det ikke er mulig for arrangør å få til på et senere tidspunkt1).

Arrangør må selv vurdere og ta en avgjørelse for sitt/sine arrangement

Arrangører må på eget grunnlag beslutte om de ønsker å avlyse nå, eller forsøke å gjennomføre arrangementet senere i 2020 (gitt at dette blir mulig i fht nasjonale smittevernsbegrensninger).

Vurdering sendes på epost til NKK

Alle arrangører som har terminfestede utstillinger eller prøver frem t.o.m. 15.6. må sende tilbakemelding på epost til utstilling@nkk.no med informasjon om arrangementet skal utsettes eller avlyses.
Vi ber om at følgende informasjon fremkommer i eposten:

•            UtstillingsID eller PrøveID samt navn på prøver (rallylydighet, agililty, apportprøver etc)

•            Arrangørklubb ev. avdeling

•            Om det terminfestede arrangementet skal avlyses eller utsettes.

•            Kontaktperson som NKKs administrasjon kan kontakte ved ev. behov for avklaringer.

 

Som kjent er en stor del av de ansatte i NKKs administrasjon permittert på grunn av koronapandemiens konsekvenser. Vi ber derfor om forståelse for at vi har redusert kapasitet til å besvare spørsmål fra klubber, forbund og regioner.

Stenge for elektroniske påmeldinger

Arrangør må selv stenge for elektroniske påmeldinger i DogWeb dersom dette ikke allerede er gjort. Se ev. side 6 i veiledningen.

Refusjon av påmeldingsavgift må vente

HS-vedtak 30/20 lyder:

Hovedstyret vedtok å utsette oppgjør/aktivitetsavregning til klubbene inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon, og ønsker å gå i dialog med de berørte klubbene.

 

Med bakgrunn i dagens situasjon arbeider HS og administrasjonen fremdeles med denne likviditetsavklaringen. Vurderingen av NKKs økonomiske situasjon på sikt er uoversiktlig så lenge vi ikke vet hvordan smittetiltakene og begrensninger på arrangementer vil utvikle seg.

Først når disse likviditetsavklaringen er gjort, vil HS gjøre en ny vurdering av vedtak 30/20, slik at dere kan vurdere tilbakebetaling av påmeldingsavgift for deres avlyste arrangementer.

Vi anbefaler dere å ikke gå ut med detaljert informasjon om refusjonsgrad foreløpig.

1) Det er viktig at arrangør er oppmerksom på at kompensasjonsordningen for arrangører har ulikt søkergrunnlag avhengig av om arrangementet er avlyst eller utsatt, se egen veileder under.

Terminfestede arrangementer der arrangør anser at det uansett ikke vil være mulig å gjennomføre utstillingen eller prøven senere i 2020 bør avlyses.

Arrangører med terminfestede arrangementer man er usikker på om det er mulig å gjennomføre siden, og der et tap ved en avlysning er søkbart etter kompensasjonsordningen (arrangørens totale tap > 25 000 kroner i mars/april), må vurdere risikoen for at kompensasjonsordningen ikke vil gjelde dersom man utsetter nå, og må avlyse siden.


10.04.2020

Veiledninger ved avlysninger og utsettelser av arrangementer

 Klubber, forbund og regioner som avlyser eller utsetter arrangementer i perioden 5. mars – 30. april kan søke kompensasjon etter regjeringens kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren etter nærmere betingelser. Melding om endring må også sendes til NKK.
Vedlagt følger rutinebeskrivelser for avlysning og utsetting av arrangementer.

 Alle terminfestede arrangementer med mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til dommer, og med arrangementsdato før 15. juni 2020, vil måtte utsettes eller avlyses. Dette er ikke en beslutning fra NKK, og den kan derfor ikke vurderes/gis dispensasjon fra av oss.

Det er Helsedirektoratets veiledning og anbefaling om idrettsaktivitet som styrer dette.

For terminfestede arrangement med færre samtidige deltakere, vil NKK komme med informasjon og veiledning over påskeferien. Både NSU, Jakthundkomiteen og Sportshundkomiteen arbeider med løsninger for sine respektive områder med mål om å kunne komme i gang med aktiviteter som ivaretar smittevernforskriften og overholder helsemyndighetenes anbefalinger.

 NKK understreker at klubber, forbund og regioner som nå må avlyse arrangementer, vil få tilbud om å melde inn nye arrangementer så snart myndighetene åpner for dem. Det vil bli gitt mulighet til å utvide med en ekstra utstilling eller prøve samme helg (eks. 1 utstilling hver dag lørdag og søndag). Ordinære rutiner for innmelding av terminfestede arrangement gjelder altså ikke for kalenderåret 2020.

Økonomisk bistand fra regjeringens kompensasjonsordning for arrangører

Det kan søkes kompensasjon for arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 5. mars til 30. april. Det kan søkes midler også for ikke-terminfestede arrangementer dere må avlyse/utsette. Disse trenger ikke meldes til NKK.

Arrangement som avlyses/utsettes i perioden 1. mai til 15. juni er det foreløpig ingen kompensasjonsordning for. Vi håper regjeringen vil utvide gjeldende ordning slik at den virker så lenge forbudet mot større arrangement gjelder, men vi har ingen garanti for dette.

Hver arrangør må ha et samlet søkebeløp (for alle aktuelle arrangementer) på minimum kr 25 000 i søknaden.

Arrangører som avlyser kan søke om kompensasjon for tapte nettoinntekter fra påmeldingsavgifter, billettinntekter mv. Man får ikke kompensert tapte salgsinntekter fra f.eks. salg av mat, profilartikler, rosetter mv. Også kostnader som kommer på grunn av avlysningen kan man søke kompensasjon for – f.eks. avlysningsgebyrer hos hoteller, haller mv.

Arrangører som utsetter arrangementer kan det kun søkes kompensasjon for merutgifter som følge av utsettelsen. Dersom man siden ser at man må avlyse, kan man ikke søke kompensasjon med tilbakevirkende kraft, søkevinduet stenges 21. april.

Det er viktig å merke seg at kompensasjonsordningen ikke er ment å dekke alle tapte inntekter – den dekker tapt budsjettert overskudd av arrangementet. Dette er altså ikke en likviditetsmessig bistand, men en mer langsiktig økonomisk tiltakspakke for at idrett og frivillighet skal kunne overleve aktivitetsstansen over tid.

Veiledere

Vedlagt i denne eposten følger veiledninger for dere som må avlyse eller utsette arrangementer fremover.

 

Veiledningene er inndelt som følger:

1.       Hvordan melde endringer i terminfestede arrangementer til NKK

2.       Hvordan søke kompensasjon fra regjeringens kompensasjonsordning for perioden 5. mars-30. april. Denne er litt ulik avhengig av om arrangement avlyses eller utsettes:
a. Avlyste arrangementer – kompensasjon for netto inntektstap, samt påløpte merkostnader
b. Utsatte arrangementer – kompensasjon for påløpte merkostnader grunnet utsetting

 

Spørsmål vedr. endringer i terminlister sendes til utstilling@nkk.no.

Spørsmål vedr. kompensasjonsordningen sendes til soknad@nkk.no.

 

Veileder 1

Melde endringer i terminfestede arrangement

NKKs klubber, forbund og regioner må selv ta stilling til om deres terminfestede arrangementer i perioden frem til 15.06.2020 skal utsettes eller avlyses. NKK vil utvise stor fleksibilitet i fht arrangørenes ønsker og arrangør kan utsettes eller avlyse uten at dette vil få konsekvenser for fremtidige arrangement.

Ny dato trenger ikke være på plass nå om man velger å utsette, den kan man komme tilbake til når forholdene ligger til rette for dette.
Dersom arrangører ønsker å utsette arrangement nå, så vil det være mulig å avlyse disse senere dersom det skulle vise seg at det ikke er mulig for arrangør å få til på et senere tidspunkt1).

Arrangør må selv vurdere og ta en avgjørelse for sitt/sine arrangement

Arrangører må på eget grunnlag beslutte om de ønsker å avlyse nå, eller forsøke å gjennomføre arrangementet senere i 2020 (gitt at dette blir mulig i fht nasjonale smittevernsbegrensninger).

Vurdering sendes på epost til NKK

Alle arrangører som har terminfestede utstillinger eller prøver frem t.o.m. 15.6. må sende tilbakemelding på epost til utstilling@nkk.no med informasjon om arrangementet skal utsettes eller avlyses.
Vi ber om at følgende informasjon fremkommer i eposten:

•             UtstillingsID eller PrøveID samt navn på prøver (rallylydighet, agililty, apportprøver etc)

•             Arrangørklubb ev. avdeling

•             Om det terminfestede arrangementet skal avlyses eller utsettes.

•             Kontaktperson som NKKs administrasjon kan kontakte ved ev. behov for avklaringer.

 

Som kjent er en stor del av de ansatte i NKKs administrasjon permittert på grunn av koronapandemiens konsekvenser. Vi ber derfor om forståelse for at vi har redusert kapasitet til å besvare spørsmål fra klubber, forbund og regioner.

Stenge for elektroniske påmeldinger

Arrangør må selv stenge for elektroniske påmeldinger i DogWeb dersom dette ikke allerede er gjort. Se ev. side 6 i veiledningen.

Refusjon av påmeldingsavgift må vente

HS-vedtak 30/20 lyder:

Hovedstyret vedtok å utsette oppgjør/aktivitetsavregning til klubbene inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon, og ønsker å gå i dialog med de berørte klubbene.

 

Med bakgrunn i dagens situasjon arbeider HS og administrasjonen fremdeles med denne likviditetsavklaringen. Vurderingen av NKKs økonomiske situasjon på sikt er uoversiktlig så lenge vi ikke vet hvordan smittetiltakene og begrensninger på arrangementer vil utvikle seg.

 

Først når disse likviditetsavklaringen er gjort, vil HS gjøre en ny vurdering av vedtak 30/20, slik at dere kan vurdere tilbakebetaling av påmeldingsavgift for deres avlyste arrangementer.

Vi anbefaler dere å ikke gå ut med detaljert informasjon om refusjonsgrad foreløpig.

 1) Det er viktig at arrangør er oppmerksom på at kompensasjonsordningen for arrangører har ulikt søkergrunnlag avhengig av om arrangementet er avlyst eller utsatt, se egen veileder under.

Terminfestede arrangementer der arrangør anser at det uansett ikke vil være mulig å gjennomføre utstillingen eller prøven senere i 2020 bør avlyses.

Arrangører med terminfestede arrangementer man er usikker på om det er mulig å gjennomføre siden, og der et tap ved en avlysning er søkbart etter kompensasjonsordningen (arrangørens totale tap > 25 000 kroner i mars/april), må vurdere risikoen for at kompensasjonsordningen ikke vil gjelde dersom man utsetter nå, og må avlyse siden.

 

Veileder 2

Søke kompensasjon fra regjeringens kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen gjelder for arrangementer som var planlagt i perioden 5. mars-30. april

Søknadene sendes direkte til myndighetene fra hver arrangør.

Forutsetninger for å søke

1.       Arrangør var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020

2.       Arrangementet/arrangementene var planlagt avholdt mellom 5. mars og 30 april 2020.
Avlysningen må ha skjedd som følge av påbud fra helsemyndighetene.

3.       Arrangementene det søkes for må ha deltakeravgift og/eller billettinntekter. Det kan søkes for både terminfestede og ikke terminfestede arrangementer.

4.       Det må kunne dokumenteres budsjetterte påmeldingsavgifter og budsjetterte kostnader for hvert arrangement det søkes kompensasjon for2).

5.       Samlet tap pr arrangør er minst kr 25 000 for perioden.

 

Merk at dersom flere arrangører samarbeidet om arrangementet kan bare én søknad sendes inn. Arrangørene må avklare seg imellom hvem som sender søknaden.

Raseklubber som ønsker å samle sine avdelinger for å sende felles søknad, må selv koordinere dette.

Hva kan vi søke kompensasjon for?

Ved avlysning kan det søkes om kompensasjon for tap av netto påmeldingsavgift/billettinntekt/deltakeravgift og merutgifter som følger av avlysningen.

Ved utsettelse kan det kun søkes kompensasjon for merutgifter som følge av utsettelsen.

 

Lotteri og Stiftelsestilsynet har en omfattende spørsmål og svar side her. Vi anbefaler alle søkere å lese gjennom denne før dere starter søknadsarbeidet.

Når/hvor skal vi søke?

Søknadsportalen åpnes 14. april. Søknadsfrist er 21. april.

Søknadsskjemaet kommer på nettsiden www.lottstift.no.

 

Forberedelser til søknaden kan gjøres allerede nå

·         Arrangører som er registrert i mva-registeret må bruke tall ekskl. mva.
Arrangører som ikke er registrert i mva-registeret trenger ikke tenke på mva – bruk reelle tall/bruttotall.

·         Tallene du skal bruke, finner du i budsjettet for 20202).

·         Dersom klubben/forbundet ikke har budsjett, må tall fra samme prøve eller utstilling 2019 brukes som grunnlag2).

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har publisert et regneark som arrangører kan benytte for å forberede seg på søkeprosessen.

Vi anbefaler dere som ønsker å søke å fylle ut regnearket i forkant av 14.04, slik at alt er klart til søknaden skal fylles ut og sendes inn. De samme tallene dere plotter inn i regnearket skal mest sannsynlig inn i et elektronisk skjema når søknaden åpnes opp.

 

Regnearket kan lastes ned her.

Nærmere om regnearket

Regnearkene inneholder en del som summerer opp poster og en del som skal fylles ut med det enkelte arrangement som er berørt. Det inneholder også egne faner med beskrivelser og definisjoner på hvordan det fylles ut.

Følgende poster ligger i kolonnene i den delen av skjemaet som arrangørene skal fylle ut:

 

Nr

Posten er fastsatt automatisk

Type

Her må man velge i en nedtrekksgardin - velg «frivillig»

Navn på arrangement

Hva heter utstillingen / prøven i terminlisten.
Ved ikke terminfestede arrangementer – bruk navnet som er benyttet ved markedsføring av arrangementet.

Sted i Norge

Hvor avholdes prøven/utstillingen

Planlagt arrangert

Sett inn dato for oppstart og dato for avslutning

Status

Settes som avlyst eller utsatt. Mrk at om du velger «utsatt» gir det kun rett til tilskudd til merutgifter som følge av utsettelsen.

Dato for avlysning/stegning

Her skal man sette inn datoen for når det ble publisert at man avlyste arrangementet. Datoen kontrolleres i forhold til pålegg/råd fra helsemyndighetene for avlysningen/utsettelsen.

Netto tapt billettinntekt

Budsjettert billettinntekt

Gå inn i budsjettet og hent tallet for det dere har budsjettert på arrangementet (dersom man ikke har budsjett, må man bruke tall fra tilsvarende arrangement i 2019)

Faktisk billettinntekt

Dersom man har avholdt deler av prøven/utstillingen før stengning og har hatt noe inntekter, skal dette inn her

Netto tapt deltakeravgift

Budsjettert deltakeravgift

Gå inn i budsjettet og hent tallet for det dere har budsjettert som påmeldingsavgifter på arrangementet (dersom man ikke har budsjett, må man bruke tall fra tilsvarende arrangement i 2019)

Faktisk deltakeravgift

Dersom man har avholdt deler av prøven/utstillingen før stengning og har hatt noen inntekter, skal dette inn her.

Budsjettert overskudd/underskudd

Budsjettert totalinntekt

Her føres budsjettert totalinntekt på arrangementet (dersom man ikke har budsjett, må man bruke tall fra tilsvarende arrangement i 2019)

Budsjetterte totalkostnader

Her føres budsjettert totalkostnad på arrangementet (dersom man ikke har budsjett, må man bruke tall fra tilsvarende arrangement i 2019)

Faktisk overskudd/underskudd

Faktisk totalinntekt

Dersom man har avholdt deler av prøven/utstillingen før stengning og har hatt noen inntekter, skal dette føres her.

Faktiske totalkostnader

Dersom man har avholdt deler av prøven/utstillingen før stengning og har hatt noen kostnader i forbindelse med arrangementet, skal dette føres her.

Kostnader dekt gjennom andre Covid-19- tilskudd

Her legges inn om man har fått støtte fra andre tiltak vedr. covid-19. For de fleste arrangører under NKK-paraplyen vil det ikke være noe å føre i denne posten.

Netto merutgifter

Hvis man har avbestilt for eksempel hotell, bane, hall ol. for sent i forhold til kontrakt får man et gebyr for for sent avbestilt. Gebyret føres her

Dersom man har måttet dekke reisekostnader for dommere, ringsekretærer ol, som ikke dekkes av forsikring (dette må man være beredt til å kunne dokumentere) så skal det inn her.

Dersom du har spørsmål rundt søknaden/utfylling av denne, kan det sendes til: soknad@nkk.no så skal vi prøve å hjelpe. Telefonhenvendelser vedr søknaden vil ikke bli besvart av NKK med bakgrunn i sterkt redusert kapasitet.

 

2) Arrangør skal kunne dokumentere alle tall i etterkant. Arrangementenes budsjetterte resultat vil for enkelte søkere i ettertid bli vurdert opp mot overskudd for arrangementer i tidligere år eller liknende arrangementer. Ved avvik mellom arrangementenes budsjetterte resultat og tidligere eller liknende arrangementer vil det avvikende beløpet kreves tilbakebetalt, med mindre arrangøren kan dokumentere saklig grunn for avviket.


07.04.2020

Fra NKK

Stans i idretts- og kulturarrangementer til den 15. juni

 

Regjeringen informerte i ettermiddagens pressekonferanse om at reglene for idretts- og kulturarrangementer gjelder frem til den 15. juni

Dette innebærer at alle terminfestede arrangement, med mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til dommer, og med arrangementsdato før 15. juni, vil måtte utsettes eller avlyses. For terminfestede arrangement med færre samtidige deltakere, vil NKK komme med informasjon og veiledning over påskeferien.

 

Mange klubber, forbund og regioner må avlyse/utsette sine utstillinger og prøver den nærmeste tiden. Dessverre innebærer også vedtaket at NKK må avlyse NKK Sandefjord, som var planlagt avholdt 6. -7. juni. Vi må også avlyse NKK Tromsø i midten av juni.

 

Refusjon av påmeldingsavgifter fra NKK kan ikke skje foreløpig

Vi vet at dere – som vi – vil få mange spørsmål rundt hva dette betyr for de som har meldt seg på de ulike arrangementene som må avlyses.

 

For NKKs arrangement gjør vi gjeldende bruk av force majeure. Kjernen i force majeure er at tapet blir der det rammer. Vi understreker at det ikke er meningen at noen part skal tjene på avlysninger, heller ikke i force majeure-situasjoner.

Norsk Kennel Klub skal altså ikke ha noen fortjeneste på avlysningene på egne arrangementer. Det er pr nå et uoversiktlig kostnadsbilde grunnet situasjonen, men tilbakebetaling vil bli vurdert fortløpende, og separat for det enkelte arrangement.

 

Også klubber og forbund må avvente refusjon

Som vi informerte om i brev til klubber og forbund 18. mars, gjorde HS i ekstraordinært HS-møte 17. mars et vedtak om at oppgjør/aktivitetsavregning til klubber, forbund og regioner ble utsatt inntil videre. (Vedtaket er siden endret til at alle avholdte arrangement kan gjøre oppgjør/aktivitetsavregninger, og dette er gjort for de fleste.)

 

HS-vedtak 30/20 lyder:

Hovedstyret vedtok å utsette oppgjør/aktivitetsavregning til klubbene inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon, og ønsker å gå i dialog med de berørte klubbene.

 

Med bakgrunn i dagens situasjon arbeider HS og administrasjonen fremdeles med denne likviditetsavklaringen. Vurderingen av NKKs økonomiske situasjon på sikt er uoversiktlig så lenge vi ikke vet hvordan smittetiltakene og begrensninger på arrangementer vil utvikle seg.

 

Over påske vil det bli mulig å søke midler fra krisepakken regjeringen har opprettet for idrett og frivillighet. Vi har tro på at både NKK sentralt og dere i klubber, forbund og regioner vil kunne få midler fra denne ordningen. NKK har også en søknad om lån hos vår bankforbindelse, dersom vi får dette, vil det avhjelpe likviditetssituasjonen.

 

Først når disse avklaringene er gjort, vil HS gjøre en ny vurdering av vedtak 30/20, slik at dere kan vurdere tilbakebetaling av påmeldingsavgift for deres avlyste arrangementer. Vurdering av kostnadsbildet med utgangspunkt i force majeure-prinsippet kan gjøres for å beslutte graden for tilbakebetaling. I vurderingen dere gjør er det viktig å merke seg at det vil bli belastet IT-avgift og aktivitetsavgift for de avlyste arrangementene. Klubber/forbund/regioner som velger å tilbakebetale full påmeldingsavgift via NKKs automatiske tjenester vil få en faktura tilsvarende disse avgiftene.

 

Vi anbefaler dere å ikke gå ut med detaljert informasjon om refusjonsgrad foreløpig.

 

Det vil bli lagt ut informasjon om dette på NKKs nettsider i ettermiddag/kveld.

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon


03.04.2020

Fra NKK

Anbefaling for aktiviteter under korona-pandemien

Under følger de anbefalingene fra NKK* til klubber, forbund og regioner som ønsker å starte opp aktiviteter.

Se også Helsedirektoratets veiledning om idrettsaktivitet.

Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NKKs fellesanbefalinger er å hindre smitte.

 

Anbefalingene må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges. For mange aktiviteters vedkommende vil det være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.

 

Anbefalingene er laget med utgangspunkt i regelverket slik det står etter Helsedirektoratets veiledning av 1. april 2020

 

Felles anbefalinger for aktiviteter

Klubber og forbund må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Klubber, forbund og regioner som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, inkludert eventuelle bestemmelser fra egen kommune, og NKK. Aktiviteten skal tilrettelegges i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves aktivitet med mindre man er helt trygg på at den ikke bidrar til økt smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner klubber/forbund/regioner gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt. Dette gjelder også fysisk nærkontakt hunder, utover kontakt med egen hund/egne hunder. Vi viser ellers til Veterinærinstituttets veiledning for nærkontakt med dyr (link)
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret. Herunder er det viktig at klubber, forbund og regioner gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

 

Det er opp til hver enkelt klubb/forbund å selvstendig vurdere om dere kan etterleve anbefalingene for aktiviteter dere ønsker å starte opp.

 

Anbefalingene er også publisert på NKKs nettsider, her.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon


03.04.2020

Fra NKK

En svært alvorlig situasjon

 

Norsk Kennel Klub er allerede i en svært alvorlig likviditetsmessig situasjon.
Hovedstyret er bekymret, sier HS-leder Jan Helge Nordby.

 

Stort inntektsbortfall

Av en budsjettert omsetning på rundt 74 millioner kroner, kommer over 22 millioner fra NKKs internasjonale og nordiske utstillinger, samt aktivitetsavgift fra klubber og forbunds aktiviteter. Rundt 27 millioner kommer fra helse- og registreringsinntekter.

 

Samlet kommer rundt 73% av inntektene fra tjenester som nå er hardt berørt av korona-pandemien, sier administrerende direktør Torbjørn Brenna. I tillegg til at alle aktivitetsrelaterte inntekter er helt fraværende, frykter vi fall i salg av helse- og registreringsprodukter i tiden som kommer. Dersom nedstengingen av Norge varer over påske, forventer vi at det også vil gjøre utslag i bl.a. annonseinntekter, muligheten for nye sponsorater/samarbeidsavtaler, og i verste fall også på medlemstallet.

 

Sparer kostnader alle steder det er mulig

NKK sparer på alle kostnader der det er mulig. I tillegg til at alle reisekostnader og all IT-utvikling ble stanset umiddelbart 12. mars, har vi selvsagt stanset alle markedsføringskostnader, inklusive utsendelse av materiell til skolebarn. Hundesport vil ikke bli sendt ut i papirformat denne gangen, medlemmene vil motta det digitalt for å spare trykke- og portokostnader, også produksjonskostnaden er tatt ned til et minimum.

 

Vi ser allikevel at vi har løpende faste kostnader på rundt 1,5 millioner hver måned (18 millioner pr år) for å holde IT-løsninger som Dogweb, internettsider og NKKs Min side for elektroniske tjenester oppe, samt drifte lokalene på Holmlia på et minimum. Dette er kostnader som løper uavhengig av inntektsnivået vi har.

 

I tillegg kommer lønnskostnader. Fra og med 1. april ble over 60 % av medarbeiderne i NKK permittert. Medarbeiderne som jobber med helse- og registreringstjenester, er delvis på jobb for å sikre at vi kan imøtekomme behovet for kullregistreringer, eierskifter, omregistreringer og screeningundersøkelser. Vi er også avhengig av å ha ansatte som kan jobbe med kjerneoppgaver innen økonomi og medlemsservice/kommunikasjon.

 

Sunn økonomi i normalsituasjon, men forventer langvarige økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen

NKK har en sunn økonomi og en solid egenkapital* i en normal situasjon. Økonomi og egenkapital ble svekket i fjor under hundesykdommen.

Inntektssvikten vi opplever nå vil ikke kunne hentes inn igjen, og vil ha langvarige økonomiske konsekvenser for organisasjonen også når korona-krisen er over.

 

Vi nærmer oss en kritisk likviditetssituasjon

Egenkapitalen* i virksomheten er en regnskapsmessig størrelse. En solid egenkapital* betyr altså ikke – som vi ser mange i sosiale medier tror – at hele beløpet er tilgjengelig på en bankkonto.

Når inntekter bortfaller, mens vi fremdeles må betale løpende utgifter, tærer det på likviditeten.

Dette merker Norsk Kennel Klub allerede nå, til tross for alle tiltak. Dersom vi har et nedstengt Norge inn mot sommeren vil situasjonen bli kritisk. Da vil også helse- og registreringstjenestene bli berørt, og tjenestetilbudet fra NKK vil ikke kunne opprettholdes.

 

Vi har håp om at vi kan få støtte fra de to av krisepakkene regjeringen har presentert, og fortsetter også arbeidet med å søke likviditetstilskudd gjennom å få innvilget en bankkreditt.

 

Om jobben for å få hjelp gjennom krisepakker

Regjeringen har kommet med en rekke krisepakker.

 

De første krisepakkene som kom (fase 1) var ikke tilpasset vår drift, skattebaserte tiltak treffer ikke, og den store ordningen med bankgarantier kan vi heller ikke dra nytte av. Vi har vært i dialog med vår bankforbindelse, som vi opplever som imøtekommende, men som også forklarte oss at disse garantiene kun gjaldt bedrifter som allerede har en lånefinansiering. NKK har ikke banklån og kan således ikke få denne likviditetshjelpen fra banken.

 

Vi henvendte oss derfor til myndighetene og informerte om dette, og ba om mer tilpasset hjelp.

Det har siden kommet en krisepakke som også skal tilpasses frivilligheten – den ble presentert fra myndighetene 17. mars. Til tross for at det jobbes med å få på plass vilkårene for pakken, har det fremdeles ikke blitt åpnet for å søke midler fra denne. Vi håper den kommer raskt på plass nå.

 

Også den nye pakken som ble lansert denne uken, med støtte til faste driftskostnader for små og mellomstore bedrifter vil kunne være aktuell for NKK å søke midler fra.

Her er det imidlertid uklart hva som skal til for å kvalifisere for støtte gjennom ordningen. Det er signalisert at vi vil få noen svar rundt det i morgen.

 

Veien videre i en usikker situasjon

Som dere forstår er situasjonen svært uavklart foreløpig. Vi ønsket likevel å informere dere i medlemsklubber, -forbund og regioner om alvorligheten for organisasjonen. Mens vi venter på svar fra myndighetene forverrer likviditetssituasjonen seg dag for dag.

 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi får innsikt i hvilken støtte NKK kan få fra myndighetene, resultatene av andre tiltak, og konsekvensene dette får for driftssituasjon på kort og lengre sikt.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Hovedstyret og administrasjonen i Norsk Kennel Klub


12.03.2020

Fra: Cecilie Holgersen <Cecilie.Holgersen@nkk.no>
Dato: tor. 12. mar. 2020 kl. 15:24
Emne: Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning
 
Alle klubber og forbund må avlyse
alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning
 
Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.
 
Informasjon 12. mars kl 15:20
 
Følg lenke for mer informasjon
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler
 
Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet.
 
NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer.
 
Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt de praktiske forholdene ved avlysninger (også vedrørende årsmøter i klubber) snarlig.
 
Med vennlig hilsen
 
Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no
 

02.03.2020

Viktig informasjon til klubber, forbund og regioner

 

Bakgrunnsinformasjon

Det nye koronaviruset ble oppdaget i 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig.

Det nye viruset er et koronavirus (coronavirus) og har etter hvert fått navnet SARS-CoV-2 som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

For mer og oppdatert informasjon, viser vi til Folkehelseinstituttet sine sider om Koronaviruset.

 

FCI med generelle anbefalinger

FCI har i forbindelse med koronavirus-utbruddet kommet med anbefalinger til dommere, deltakere og arrangører for FCI-arrangementer. NKK anbefaler alle klubber, forbund og regioner som avholder arrangementer i tiden fremover å følge disse.

 

Anbefalinger til tiltak på hunde-arrangementer for å begrense smittespredning:

·         Vask og desinfiser hendene ofte

·         Unngå kroppskontakt som håndhilsning og annen kontakt mellom deltakere og dommere

·         La utstillere selv vise sin hunds tenner og bitt for dommer

 

Følg Folkehelseinstituttets oppdaterte råd

Råd og informasjon til befolkningen om det nye viruset oppdateres jevnlig på Folkehelseinstituttets egen nettside her.

Pr 2. mars er rådene at friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i et område med vedvarende spredning bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon i 14 dager etter oppholdet, og ta kontakt med helsetjenesten per telefon ved symptomer. Dersom de ikke har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet syke med koronaviruset og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan de omgås andre som normalt. God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd til alle.

 

NKKs internasjonale og nordiske arrangementer går som normalt

NKK Kristiansand 14.-15. mars går som planlagt dersom det ikke skjer endringer i smittesituasjonen i Norge.

Rådene fra FCI vil bli videreformidlet til alle dommere, funksjonærer og annet autorisert personell som arbeider på utstillingen.

 

Klubber, forbund og regioner som har spørsmål rundt egne arrangementer oppfordres til å sende disse til utstilling@nkk.no

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.noDel denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn